Rem op stikstofneerslag

Datum:
 • zaterdag 25 april 2020
 • in
 • Categorie:
 • Den Haag - In 2030 moet de stikstofneerslag in de helft van de speciale natuurgebieden onder de kritische grens liggen.


  25-4-2020

  Dat wil het kabinet. Boven die grens heeft de neerslag van stikstof negatieve effecten op de gevoelige natuur. 

  De komende tien jaar investeert het kabinet miljarden in het herstel van deze natuurgebieden. Daarnaast wordt twee miljard euro gestoken in maatregelen om stikstofuitstoot door landbouw, en door verkeer en industrie terug te dringen. 

  „De focus ligt nu logischerwijs op de zorg voor de gevolgen van de coronabesmettingen”, zegt landbouwminister Carola Schouten. Maar problemen met vergunningen wegens de strenge stikstofregels mogen economisch herstel na de crisis niet in de weg zitten, aldus de bewindsvrouw. 

  Daarom steekt het kabinet flinke bedragen in herstelmaatregelen, maar ook maatregelen om de uitstoot van stikstof door vervuilende sectoren te verminderen. De landbouw moet deels verduurzamen, door bijvoorbeeld innovaties in stallen. Er wordt geld vrij gemaakt voor het opkopen van boerenbedrijven. 

  Ook de energiesector moet werken aan technologieën die minder koolstofdioxide (CO2) én stikstof uitstoten. Er moeten groenere mobiele werktuigen komen voor de bouw. Voor de scheep- en luchtvaart en het wegverkeer komen subsidies. 

  Zorgen bevestigd 

  Het Landbouw Collectief, de organisatie van samenwerkende boerenorganisaties, ziet zijn zorgen bevestigd. Het noemt de maatregelen „ontzettend duur en ze hebben leegverkoop van het platteland tot gevolg.” Volgens de koepel is er geen draagvlak van de sectoren voor de plannen. „Dit is precies de reden waarom in een eerder stadium alle overleggen met minister Schouten en haar ministerie zijn stopgezet. De sector vreest voor krimp van de veestapel, een rem op doorontwikkeling van bedrijven en een aantasting van economie en werkgelegenheid in de sector. 

  Stikstofimpasse 

  Natuurorganisaties zijn tevreden met investeringen in natuurherstel, maar teleurgesteld over de aanpak van stikstofuitstoot. Dat blijkt uit een verklaring van de natuurclubs, waaronder Natuur & Milieu, Natuurmonumenten en LandschappenNL. Volgens hen laat het kabinet zien het belang van natuurherstel serieus te nemen. Insectensterfte en verlies van bloemen en vogels dringen de natuur ieder jaar verder in de verdrukking. De aanpak van de stikstofuitstoot vinden de organisaties te laag. „Zo raken we niet uit de stikstofimpasse.”

  Noordhollands Dagblad

  0 reacties :

  Een reactie posten