LONGREAD: De corona-affaire nadert zijn ontknoping

Datum:
 • maandag 20 april 2020
 • in
 • Categorie: ,
 • Covid-19 werkt zoals dat bij een normale griep ook gaat: 80% van de mensen reageert niet op het virus. 


  LONGREAD: De corona-affaire nadert zijn ontknoping

  Screenshot_176
  (Door: “Weethetwel”)
  De positie van de corona-gelovigen en zij die blijven steken in de angstmodus wordt steeds minder houdbaar. Het nieuwe normaal en de anderhalf-meter maatschappij gaat ook onderuit. Het grootste mediabedrog aller tijden wordt steeds verder ontmaskerd. Het achter elkaar aanrennen van politici in de hele wereld wordt herkend als een tragische klucht. Een klucht met ernstige gevolgen, want de politiek heeft de wereld onherstelbare schade toegebracht. Degenen die zich lieten meeslepen of zelfs enthousiast mee riepen om een lock-down, kunnen of willen die schade nog steeds niet tot zich door laten dringen. Ze hadden het tot nu toe te druk met hun tuintje en de klusjes in huis. Leuke tijd, positief, blauwe lucht, dolfijnen in Venetië, alles toch lekker doorbetaald. Dat alles, terwijl de raderen van de economie tot stilstand werden gezet. En om welke reden? Alleen maar angst. Meer was er niet. Corona is vergelijkbaar met een griep, zoals uit alle cijfers blijkt.  Door de maatschappij stil te leggen, is het bij een milde griep gebleven maar hij zou zéker niet ernstiger zijn geweest dan de griep van 2018.
  Alle cijfers van corona zijn bekend
  Direct na het bekend worden van het corona-virus zijn er overal op de wereld onderzoeken verricht naar verschijnselen en gevolgen van het virus. Daaruit komt een heel ander beeld naar voren dan datgene dat door de “deskundigen” en de media wordt geschetst en door een groot deel van de bevolking wordt geloofd. Het blijkt dat het corona-virus zich houdt aan wetmatigheden die al tientallen jaren bekend zijn, zodat in drie minuten is uit te rekenen wat de gevolgen zijn. Op 5 april jl. verscheen op “E.J. Bron” het artikel: “De werkelijke corona-cijfers van Nederland.” Volgens de toen bekende wetmatigheden kon je precies uitrekenen hoe het dodental zich ging ontwikkelen, daar is nul koffiedik kijken bij. Er waren op zaterdag 4 april 1651 doden. In dat artikel is de voorspelling gemaakt dat het aantal doden over 14 dagen 3600 zou bedragen. Welnu, het aantal op zaterdag 18 april bedraagt 3601. En de komende tijd gaat dat oplopen tot ruim 5100 en dan heeft heel Nederland corona gehad. Dat aantal doden is dan de helft van een zware griepgolf zoals in 2018, toen er méér dan het dubbele aantal doden was, maar dat was in de tijd dat leven en dood nog gewoon geaccepteerd werden en er nauwelijks aandacht aan werd besteed.
  De waarheid over virussen en virologen
  Over virussen wordt zoveel onzin verkocht dat het bijna niet meer mogelijk is daar iets van te begrijpen. Echter, bepaalde basiskennis kan iedereen zich eigen maken. Op de site apotheek.nl staat zéér begrijpelijke informatie over virussen. Helaas beginnen maar weinig mensen daar aan. Dat is jammer, want ook door passief gedrag kun je een maatschappij om zeep helpen. Virussen zijn de meest voorkomende biologische entiteit op aarde. In een druppel zeewater zitten er bijv. al meer dan 10 miljoen. Bron: micropia
  Een virus zélf kun je niet bestrijden, daarvoor is er geen enkel hulpmiddel of medicijn. Een virus kan een infectie veroorzaken en die valt wél te bestrijden door medicijnen of een vaccin. Virussen kunnen zich niet zelfstandig voortplanten, maar hebben daarvoor een gastheer nodig. Ze dringen binnen bij de gastheer en veroorzaken dan in één of meer cellen van de gastheer een infectie, waardoor ze een omgeving scheppen waarin ze zich kunnen vermenigvuldigen. Besmetting gaat vaak via de slijmvliezen in neus en mond, soms zelfs via de huid. Lang niet iedereen is gevoelig voor zo’n virus. Een virus dat op grote schaal door een maatschappij rondwaart, komt meestal in contact met honderd procent van de bevolking, maar slaagt er maar bij 20% van de bevolking in om echt binnen te dringen en een virusinfectie te veroorzaken. Waarom die 80% niet geïnfecteerd raakt, is eigenlijk nog steeds een raadsel. Men weet nog amper iets van immuniteit. (Bron: newsweek.be) Deze feiten, die vroeger bij de basiskennis biologie behoorden, maar door de “deskundigen” steeds vaker achtergehouden worden, zijn zéér belangrijk in de hele discussie, want wanneer de hele maatschappij zou worden blootgesteld aan Covid19 wordt slechts 20% besmet en 80% niet. Die 20% gaat antistoffen maken om de infectie te bestrijden. Wanneer een land dus voor 100% in aanraking is geweest met corona zal men nadien slechts bij 20% van de bevolking antistoffen tegen dit virus aantreffen. 80% doet gewoon niet mee in het verhaal, maar is ongevoelig gebleken voor het virus.
  Heinsberg
  Als voorbeeld geldt de situatie in Heinsberg, waarover we vorige week berichtten. De media deden nét alsof Heinsberg aan een enorme ramp ontsnapt was en dat er nét voor de grote sterfte was ingegrepen. Dat was helemaal niet het geval, want uit een groot bevolkingsonderzoek bleek dat 14% van de bevolking antistoffen had en 2% nog besmet was en antistoffen aan het maken was. Dat is in totaal 16%. Het maximum aan besmettingen is 20% en dat betekent dat 4% van de bevolking nog besmet had kunnen raken. M.a.w.: 80% van Heinsberg was met het virus in aanraking gekomen, 16 % van Heinsberg was besmet geraakt en er waren 7 personen overleden, oftewel 0,37% van de besmette personen. Wanneer alle paniek er niet geweest was en men absoluut niets had gedaan, was de laatste 4% van de bevolking ook nog besmet geraakt en was het totaal aantal doden op 10 uitgekomen. Dat was het dan geweest. Lang niet de aangekondigde ramp. Maar wat de belangrijkste conclusie had moeten zijn: er is nu al sprake van 80% groepsimmuniteit. Als nog 4% van de bevolking de infectie gehad zou hebben, zou er zelfs 100% groepsimmuniteit zijn. De 20% die besmet raakte, heeft dan antistoffen en de rest is niet besmetbaar gebleken. De premier van Noordrein-Westfalen Armin Laschet  snapt dit heel goed en wil de lock-down grotendeels opheffen, maar wordt daarbij teruggefloten door Merkel, die haar eigen agenda heeft. Ook door Merkel worden “deskundigen” gebruikt die alles willen roepen als ze maar in de schijnwerpers staan.
  Als deze cijfers van Heinsberg worden toegepast op de Nederlandse bevolking zou de maximale sterfte 0,37% van 20% van de bevolking zijn, te weten 12.580 doden. Dat zou dan evenveel zijn als de griep van 2018 maar het dubbele van de 5804 doden zoals onlangs berekend door de Universiteit van Seattle, VS. Het afstand houden van de mensen tot elkaar (niet het stilleggen van de economie) zal er zeker aan bijgedragen hebben dat het virus aan een aantal mensen voorbij ging dat anders wél besmet geraakt zou zijn. Het is zéér waarschijnlijk dat een situatie als in Heinsberg zich ook al voordoet in grote delen van Nederland: ook daar is nagenoeg sprake van groepsimmuniteit.
  Leugens in de Tweede Kamer
  Het is dan ook als kwalijk aan te merken dat in de Tweede Kamer een onderzoek wordt gepresenteerd dat “maar” 3% van de bevolking antistoffen in het bloed heeft tegen een vorig corona-virus met de commentaarloze suggestie dat men dan nog een weg van 97% heeft te gaan. Een laakbare handelwijze, want het maximum haalbare bij het huidige virus is 20%.  De 3% zegt in dit verband helemaal niets, het is volkomen irrelevante informatie. Het wekt alleen de suggestie dat de Nederlandse bevolking vérre van immuun is. De cijfers kwamen overigens uit de groep bloeddonoren van Sanquin bloedbank. Deze groep is absoluut niet representatief voor de Nederlandse bevolking, omdat je als bloeddonor gezond moet zijn en de meeste mensen met antistoffen de virusinfectie juist kregen omdat ze oud waren of niet gezond. Dat zijn niet de bloeddonoren.
  Op basis van het aantal besmettingen in Nederland kun je berekenen dat ongeveer 70% van de bevolking met het virus in aanraking is geweest, hetgeen een groepsimmuniteit van 70% opgeleverd heeft. Door alle vertragingsmaatregelen duurt de overige 30% wat langer, maar wordt qua heftigheid veel minder dan de helft van wat we al gehad hebben, mede door de inmiddels bestaande groepsimmuniteit. Die heftigheid zou al reuze meegevallen zijn als de terreurmedia niet als gieren bovenop de lijken waren gedoken en ze bij u figuurlijk in de huiskamer tentoongesteld hadden. Dat moet men zich goed realiseren. Zou men een serieus onderzoek doen naar de aanwezigheid van antistoffen tegen Covid-19 bij de Nederlandse bevolking (wanneer gebeurt dit?) dan zou men waarschijnlijk ook uitkomen op ongeveer 14%, hetzelfde als in Heinsberg. En bij 14% betekent het dus niet dat men nog 86% besmettingen heeft te gaan, zoals tot zelfs in de Tweede Kamer gesuggereerd wordt, maar nog slechts een procent of 6. Veruit het grootste gedeelte van de epidemie is al voorbij en er komt op korte termijn ook geen tweede golf achteraan. Het virus-seizoen is voorbij en bij 70% immuniteit heeft het virus toch al veel minder kans. Er is, zoals steeds duidelijker begint te worden, geen enkele reden (meer) aanwezig tot draconische maatregelen als een lock-down.
  Virologen voegen aan de hele discussie niets toe
  Op 24 maart werd in een uitgebreid artikel aandacht besteed aan de (sterk overdreven) positie van virologen in het debat. Een viroloog kan alleen maar beamen dat virussen gemene dingetjes zijn die je niet kunt bestrijden, maar alleen kunt proberen te vermijden. Daar kun je natuurlijk uren over vertellen en er hele bomen over opzetten, maar in wezen vertellen álle virologen hetzelfde verhaal, anders zouden ze zitten te liegen. Na één of twee keer weet je dat wel, maar verbazingwekkend genoeg blijken het vooral virologen te zijn die op dit moment de adviseur van de regering zijn en het beleid bepalen. Iemand die zijn hele leven met virussen bezig is, wordt vanzelf paranoia, zoals de viroloog Marion Koopmans, die vanuit haar professie steeds de duisterste scenario’s schetst. Er zijn natuurlijk ook virologen die er een financieel belang bij hebben zoals Ab Osterhaus. Doordat men vooral virologen aan het woord laat, is de nadruk steeds meer komen te liggen op het virus zelf en de verspreiding ervan. De onmogelijke opgave de virussen uit de maatschappij te houden en te verwijderen, leidt tot de vreemdste verzinsels als “het nieuwe normaal”. Maar virussen zijn gewoonweg niet tegen te houden, behalve bij individuele personen die dat nodig hebben met speciale (hygiënische) maatregelen en afzondering. En ook dát is al een moeilijke opgave. Op het moment dat virussen infecties veroorzaken, wordt het een medisch probleem en kunnen de virologen het beste een bos bloemen krijgen en begeleid worden naar de uitgang.
  Samengevat: virussen en het corona-virus
  In het kort volgt hier nog eens een samenvatting van het gestelde.
  1. Het virus zelf. Een virus is een ziekteverwekker. Wanneer het in het lichaam doordringt, kan het lichaam zich daar tegen verweren middels een ontsteking. Het is dan een medisch probleem. Wie zich dat realiseert, begrijpt dat de macht en de invloed die aan virologen wordt toegekend vreselijk misplaatst zijn. Virologen zijn vooral deskundig op het gebied van verspreiding van virussen en die hebben maar één boodschap: virussen verspreiden zich altijd en overal. In het geval van een epidemie wordt er overal in de wereld zo’n grote hoeveelheid virussen aangemaakt dat bijna iedereen besmet wordt. Het experiment van de lock-down is één van de misplaatste methoden van de mensheid om te denken dat ze de natuur kunnen regelen door menselijk ingrijpen, net als bij zeespiegelniveau en temperatuur op aarde. Zélfs de boodschap “als het virussen regent moet je binnen gaan zitten” is in wezen grote onzin, want het virus gaat gewoon mee naar binnen.
  2. De virologen blijven dus alarm slaan als het over virussen gaat. De één kan het alleen wat gruwelijker aandikken dan de ander. Daarmee is hun taak afgelopen, want vervolgens is het een medisch probleem en moet je kijken hoe de mensheid op het virus reageert (dus: welke ontstekingsreacties er volgen en wat daar aan te doen is). Tegen het virus zélf is dus niets te doen. Geen antibiotica of andere middelen kunnen een virus bestrijden of uitroeien. Het is onbegrijpelijk dat de medische wereld de virologen niet tot de orde roept met hun dramatische voorspellingen en zich nog steeds hult in schadelijk stilzwijgen.
  3. Tegen de ontstekingsreactie die een virus veroorzaakt, is meestal wel wat te doen. Op de eerste plaats doet het lichaam dat zelf middels het afweersysteem. Men kan het afweersysteem een handje helpen door middel van een vaccin. Een vaccin veroorzaakt eigenlijk een lichte, meestal ongevaarlijke ontsteking met het betreffende virus waardoor het afweersysteem van het lichaam in actie komt en afweerstoffen maakt. Komt zo’n persoon dan met het virus in aanraking, dan zal het lichaam sneller reageren en maakt het virus veel minder kans zich verder te ontwikkelen in het lichaam. Het lichaam laat zich dan niet of nauwelijks ontsteken. Let op: een vaccin helpt niet als geneesmiddel als iemand de ziekte krijgt en is vooral preventief.
  4. Dan het corona-virus Covid-19. Daar is (nog) geen vaccin tegen en dat is enorm opgeblazen, omdat inmiddels duidelijk gebleken is dat het afweersysteem van de mensen ook bij dit virus goed voldoet voor de bestrijding ervan. Er is gelukkig geen vaccin nodig gebleken. Dat laatste gegeven is enorm belangrijk, want met name politici die nog steeds in de paniekmodus zitten, gaan er van uit dat het menselijk ras niet sterk genoeg is de afweer zélf te regelen en dat ze nog lange tijd moeten pappen en nathouden totdat er een vaccin is dat de arme drommels helpt bij hun afweer. De situatie in Heinsberg heeft aangetoond dat daar absoluut geen sprake van is. Bij normaal gedrag van iedereen in de maatschappij zullen er dit jaar niet meer doden zijn dan bij een normale griep en is de bevolking immuun.
  5. Covid-19 werkt zoals dat bij een normale griep ook gaat: 80% van de mensen reageert niet op het virus. Meestal omdat ze gezond zijn, zodat het virus geen infectie kan veroorzaken. Soms zijn ze al (gedeeltelijk) immuun. Deze 80% maakt ook geen antistoffen aan tegen dit specifieke virus, maar draagt het virus ook niet in besmettelijke vorm met zich mee.
  6. 20% van de mensen reageert wél en raakt besmet. Besmet wil zeggen dat er een ontstekingsreactie volgt en dat deze mensen ziek worden. Driekwart daarvan merkt evenwel nauwelijks iets van die ziekte. Het andere kwart (5% van de bevolking dus) wordt duidelijk merkbaar ziek. Van deze groep van 20% overlijdt volgens de cijfers zoals onderzocht in Heinsberg 0,37 %. Bij het onderzoeken van de Universiteit in Seattle ligt dat percentage op 0,17%. Dat is het hele corona covid-19 virus in twee regels.
  7. Om de stand van zaken te testen, kan volstaan worden met een representatieve groep personen uit een gebied te testen op afweerstoffen tegen dit specifieke virus. Maximaal 20% van die groep kan besmet zijn geweest en heeft afweerstoffen. Kom je in die buurt, dan is het virus afgeserveerd en heeft het geen kans meer. We zijn benieuwd naar de eerste resultaten die (bewust?) maar niet willen komen.
  8. Het is bijna niet te geloven dat het niet mogelijk is de hele corona discussie te ontdoen van angst en paniek en over te gaan tot de alledaagse feiten. De terreurmedia spelen daarin een grote rol.
  9. Door alle angst en paniek is er in veel landen een lock-down afgekondigd. Volkomen nutteloos en verwoestend voor de maatschappij. Op basis van de thans bekende gegevens is daar geen énkele reden meer voor te verzinnen. Volharden in die lock-down begint misdadige trekken te vertonen. Dat moeten de politici zich goed realiseren!
  Door:
  “Weethetwel”
  (voor www.ejbron.wordpress.com)
  PS: Hier vindt u alle artikelen van “Weethetwel” op de site “E.J. Bron”.

  8 reacties :

  Dekker zei

  Zo langzamerhand wordt met de dag duidelijker dat dit kabinet en zijn ambtenaren verschrikkelijk gefaald hebben. Een maand geleden werd Rutte nog op het schild gehesen door de media vanwege zijn "voortreffelijke staatsmanschap", maar steeds duidelijker wordt dat hij vanaf dag 1 heeft gefaald, behalve dan voor de zorginstelling van zijn moeder, daar kon wat in de rest van het land niet kon. Toeval?

  Anoniem zei

  Het enigste voordeel is de schone lucht. Dus alle stikstof maatregelen kunnen van de baan!

  Johann zei

  Schone lucht, ho ho, de milieuactivisten zijn 6 weken niet in beeld geweest en beginnen nu weer te kermen over een klimaatcrisis. Laat ik de heren wetenschappers er even op wijzen dat het klimaat gaat zoals het gaat en nog nooit in een crisis is beland. Wel de wetenschappers die in de media willen komen te staan met hun ego!

  Anoniem zei

  De verwachtte 5100 bevestigde COVID-19 doden zijn niet te vergelijken met de oversterftecijfers van het 2018 griepseizoen van 9444. De oversterfte die het RIVM rapporteert voor de week van 2-8 April is tussen de 2012 en 2318. Dit is niet een eenvoudig griepje, je klinkt nu als Trump in het begin.

  Patricia zei

  Het probleem is dat die 20/80 regel nergens door de schrijver onderbowd wordt, noch vind ik bewijs daarvoor op het internet. Het lijkt erop dat de besmetbaarheid gewoon 100% is (dus niet 20) maar dat 20% daadwerkelijk een al dan niet zeer ernstige infectie ontwikkelt. Daarmee gaat de bodem uit deze analyse.

  Anoniem zei

  Ze hebben alle doden op n hoop gegooid als zijnde gestorven aan corona. Dat is niet heel betrouwbaar.

  Van Alphen zei

  Laatste anoniem, waar haalt u uw kennis vandaan? Is het wel betrouwbaar om de doden die aantoonbaar zijn overleden in de verzorgingshuizen aan het Corona Virus niet mee te tellen zoals RIVM en Rutte doen? Of zoals nu is gebleken de doden van het virus die thuis zijn overleden omdat ze niet opgenomen zijn dan ook maar niet mee te tellen?
  Waarschijnlijk zal Nederland met de niet meegetelde verborgen doden veruit de ranglijst van overledenen aanvoeren, dus Rutte en de media mogen weer blij zijn dat ze de mensen voor de zoveelste keer hebben beetgenomen.

  Anoniem zei

  @van Alphen, de bronnen van de laatste anoniem vind ik interessant. Het is wel algemeen bekend dat artsen in de USA volgens protocol iemand die familie heeft met corona, en indien daar een sterfgeval plaatsvind dienen te rapporteren als corona dode zonder enige vorm van testen. Idem worden mensen met verschijnselen die overlijden gerapporteerd als corona dode zonder dat er een test heeft plaatsgevonden. Of er inmiddels een specifieke test voor COVID 19 bestaat is mijn niet bekend, het is mij wel bekend dat eerder alles onder de noemer COVID 19 genoteerd moest worden in de USA als een test positief was op corona, dat geeft ook te denken. Het zal mij benieuwen wat er in de protocollen van de Nederlandse artsen staat, indien deze via de WHO zijn aangeleverd en overal hetzelfde zijn dan weten we dat de gepresenteerde cijfers voor geen meter kloppen. Wat ook zorgelijk is dat de Nederlandse regering in sneltreinvaart allerlei wetten, wet- en regelgeving er door drukt die de vrijheid beperken. Vandaag vergaderde men besloten over wijzigingen in de Grondwet, het heeft er alle schijn van dat men de zelfbeschikking over het eigen lichaam er uit wil halen referend aan deze in mijn ogen doelbewust opgezette crisis.

  Een reactie posten