Helderse ondernemer Wim Schouwenaar: Verhogen van productie gasveld op zee is een lichtpuntje in crisistijd

Datum:
 • maandag 20 april 2020
 • in
 • Categorie: , , ,
 • Een lichtpuntje in deze crisistijd. Zo noemt de Helderse ondernemer Wim Schouwenaar het feit dat Tulip Oil de productie wil verhogen in het gasveld Q10-A.  Schouwenaar wijst op het bericht dat Tulip Oil ondanks de lage olieprijs nog steeds voldoende marge weet te behalen. Het bedrijf maakte vorige week bekend dat er weliswaar maatregelen zijn genomen om kosten te reduceren vanwege de coronacrisis, maar dat er ook stappen worden gezet om de productie in het Nederlandse deel van de Noordzee op te voeren. Zo zijn er plannen voor twee nieuwe putten.
  ,,Dat vind ik positief nieuws in deze crisistijd”, stelt de Helderse ondernemer in de offshoresector. ,,Hoewel het economisch tij tegenzit, wil Tulip Oil wel zijn productieniveau opschroeven. Hopelijk is de voorbereidingsperiode kort en kunnen alle bij dit project betrokken partijen daarna in actie komen.”
  Tulip Oil is een van de maatschappijen die kleine gasvelden exploiteert. De gasproductie ging ruim een jaar geleden van start. In het eerste kwartaal van 2020 werd bijna 200 miljoen kubieke meter gas geproduceerd. Het gas wordt uit de zeebodem gepompt door een onbemand platform dat door Heerema gebouwd is. Via een pijpleiding wordt het naar een ander platform gestuwd, waarna het via die route aangeland wordt in de regio Rotterdam.

  Veel reserves

  ’Er zijn potentieel nog veel reserves in de Zuidelijke Noordzee’, meldt de NAM over de kleine gasvelden in het deze maand uitgekomen jaarverslag. De in Den Helder gevestigde onderneming wil meer aandacht geven aan exploratie en de ontwikkeling van nieuwe velden. De Zuidelijke Noordzee is relatief onderontwikkeld volgens directeur Johan Attema.
  In het voorwoord van het jaarverslag zegt Attema: ’Via onze bestaande infrastructuur denken wij nieuwe velden op een efficiënte manier te kunnen ontwikkelen. Het wettelijk kader van belastingen en de gasprijs zullen hierbij wel van belang zijn, wij volgen de ontwikkeling omtrent beide nauwgezet en zullen onze keuzes daarop afstemmen.’
  Volgens de directeur blijft conventionele olie- en gaswinning van groot belang om te zorgen dat in de energiebehoefte van Nederland wordt voorzien: ’Daarnaast gaat in Nederland geproduceerd aardgas gepaard met minder broeikasgasuitstoot en heeft het meer economische voordelen voor ons land dan geïmporteerd gas. De verwachting is dat de gasbehoefte nog vele jaren zal duren.’
  De NAM blijft zich inspannen om nieuwe velden te ontwikkelen waar dat veilig en rendabel kan. De minister heeft in 2019 een aantal vergunningen verstrekt die verdere exploratie op zee mogelijk maken.

  Noordhollands Dagblad  0 reacties :

  Een reactie posten