Locaties voor nieuwe zonneweides en windmolens in Kop van Noord-Holland

Datum:
 • donderdag 30 april 2020
 • in
 • Categorie: , , , ,
 • NOORD-HOLLAND - De Regionale Energie Strategie (RES) beschrijft hoe Nederland  energieneutraal wordt in 2040. Onlangs werd een eerste opzet voor de concept-RES gepubliceerd. De komende jaren zullen er nieuwe windmolens en zonneweides op verschillende locaties in de Kop van Noord-Holland verschijnen.


  Door Cas van Vliet 30-4-2020


  Als Nederland de afspraken uit het vorig jaar gepresenteerde klimaatakkoord wil nakomen, moet er in 2030 landelijk vier keer meer duurzame energie worden opgewekt dan nu het geval is. Vanuit energieregio Noord-Holland Noord is, net zoals in 29 andere landelijke energieregio's, een document opgesteld waarin staat hoe we dat gaan doen: de Regionale Energie Transitie (RES).

  Energieregio Noord-Holland Noord bestaat uit drie deelregio's: Alkmaar, West-Friesland en de Noordkop. Afgelopen maanden zijn tijdens inspreekavonden meningen en ideëen van belanghebbenden verzameld. Gemeenten, het waterschap, natuurorganisaties, maar ook agrariërs, ondernemers en inwoners hebben hun 'voors' en 'tegens' kenbaar gemaakt. Deze staan beschreven in de voorlopige versie van de concept-RES.

  Mogelijke locaties

  In totaal zijn er nu 15 mogelijke locaties geselecteerd in de Noordkop en op Texel, waar in de toekomst zonnepanelen en windturbines kunnen worden geplaatst. Deze locaties zijn via de onderstaande kaart in beeld gebracht. Klik hier voor een grotere weergave.
  Regionale Energietransitie Noord-Holland Noord
  Regionale Energietransitie Noord-Holland Noord
  De gekozen gebieden lopen uiteen van het noordelijk gelegen gebied rond de vuurtoren van Texel tot aan het meest zuidelijke punt van Schagen. Op het IJsselmeer wordt 1 tot 3 procent van het waterlandschap gebruikt voor het opwekken van duurzame energie.
  De zoekgebieden op de kaart zijn richtinggevend naar het Rijk, maar de energieregio laat weten dat de haalbaarheid, wenselijkheid en invulling nu verder worden onderzocht. Nieuwe initiatieven buiten de zoekgebieden worden niet uitgesloten en ook onderzocht op haalbaarheid.

  Leefbaarheid

  In de concept-RES wordt het belang van een goede samenwerking tussen betrokken partijen benadrukt. Bewoners vinden het belangrijk dat het landschap in de Noordkop en op Texel aantrekkelijk blijven qua aanzicht.
  "Naast natuur, agrarisch grondgebruik en de aanwezige cultuurhistorische waarden, leveren ook de luchthavens van Den Helder en Texel beperkingen op. Het leefbaar houden van de Kop van Noord-Holland door onder meer voldoende afstand tussen windturbines en woningen staat hoog in het vaandel bij de inwoners."
  In januari werd er vanuit Sint Maartensbrug nog felle kritiek geuit op het idee om windturbines tot op 200 meter afstand van woonhuizen te plaatsen.

  Eerste stap

  De concept-RES die nu op tafel ligt, zal de komende maanden verder worden uitgewerkt. Naar verwachting zal de definitieve concept-RES in oktober klaar zijn. Op 1 juli 2021 stellen de gemeenteraden samen met de Provinciale Staten en het algemeen bestuur van de waterschappen de eerste officiële RES vast.

  NH Nieuws  0 reacties :

  Een reactie posten