Halveringsplan van D66 is definitief gesmoord

Datum:
 • zaterdag 25 april 2020
 • in
 • Categorie: , , ,
 • Coalitiepartij D66 wilde een halvering van de veestapel.

  24-4-2020


  Halveringsplan van D66 is definitief gesmoord

  Coalitiepartij D66 wilde een halvering van de veestapel. De uitgelekte kabinetsplannen over de stikstofaanpak laten zien dat daarvan bij lange na geen sprake is. Toch staat ergens tussen de regels nog wel een soort van halvering.
  Begin september vorig jaar gooide D66-landbouwwoordvoerder Tjeerd de Groot de knuppel in het hoenderhok. Wat hem betreft kon de veehouderij wel een forse stap terug doen. Wat bleef hangen van zijn verhaal was de korte samenvatting: D66 wil een halvering van de veehouderij. Aanleiding was de impasse die toen al enkele maanden duurde als gevolg van de rechterlijke uitspraak over het Programma Aanpak Stikstof. De impasse ontstond niet doordat de natuur omviel, maar doordat het stikstofprobleem werd gejuridiseerd.
  Halvering van de veehouderij zit er niet in
  Na wekenlange onderhandelingen tussen de coalitiepartijen en het ministerie ligt er een brief waar het kabinet vrijdag 24 april naar verwachting een laatste klap op geeft. Doel is de juridische impasse te doorbreken. Halvering van de veehouderij zit er niet in. Er zit wel een beëindigingsregeling in voor (melk)veebedrijven in de buurt van natuurgebieden. En de saneringsregeling voor de varkenshouderij zal ruimhartig worden toegepast, waardoor alle aanmeldingen worden gehonoreerd.

  Hoeveel minder dieren?

  Bij die regelingen worden dierrechten uit de markt gehaald en dat zal per saldo leiden tot minder dieren. Hoeveel minder? Dat is een vraag die in de schoot van de vrijdag te openbaren regelingen verborgen ligt. In de varkenshouderij gaat het misschien wel om 20 % minder dieren, in de melkveehouderij misschien 10%. Bij lange na geen halvering, zoals D66 wenste.
  Het zijn regelingen die boeren de gelegenheid bieden om met opgeheven hoofd het bedrijf te verlaten met een redelijke vergoeding. Stoppers zonder opvolger kunnen hiermee geholpen worden, al is nog veel onduidelijk over de mate van schadeloosstelling.

  Initiatiefwet Duurzame Aanpak Stikstof

  Ondertussen heeft GroenLinks eindelijk de initiatiefwet Duurzame Aanpak Stikstof ingediend. Fractievoorzitter Jesse Klaver en landbouwwoordvoerder Laura Bromet hadden de wet al een paar keer aangekondigd. Deze week kwam de initiatiefwet formeel op tafel. In de wet wordt vastgelegd dat de stikstofemissie stapsgewijs wordt gehalveerd in 2030 ten opzichte van de emissie in 2018. Een van de handvatten daarbij is de verlaging van de mestgebruiksnormen, maar ook het uitkopen van landbouwbedrijven. Kosten? Jaarlijks € 500 miljoen – toevallig hetzelfde jaarlijkse bedrag als het kabinet nu denkt uit te trekken.

  Stikstofneerslag halveren

  Het wettelijk vastleggen van een doel valt bij dit kabinet niet zo goed. Want er zijn groepen (denk aan Urgenda) die daarmee naar de rechter kunnen gaan. Het kabinet wil de stikstofemissie ook verlagen, maar dat wordt niet zo vastgelegd als GroenLinks voorstelt. Het is een politiek streven, maar geen wettelijke bepaling en dus niet bij de rechter afdwingbaar. Het streefdoel van het kabinet is dat de stikstofdeken zo dun wordt dat het aantal gebiedjes waar sprake is van te veel stikstofneerslag zal halveren. Toch nog een soort van halvering dus.
  Lees alles over het stikstofbeleid en het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in dit dossier.
  Jan-Braakman-2018-middenweb

  0 reacties :

  Een reactie posten