Coronavirus (Cui Bono?)

Datum:
 • maandag 6 april 2020
 • in
 • Categorie:

 • De allernieuwste 'crisis' dicteert volgens een journalist dat we niet te kritisch moeten zijn over wat onze regering hierover zegt.


  Dat we ons niet teveel moeten afvragen of dit allemaal wel klopt en dat we niet te veel moeten debatteren over te de nemen maatregelen. Teveel vragen is namelijk misplaatst...

  Nee, wat we nu nodig hebben is de rijen sluiten, dus niet gaan lopen zemelen over het sluiten van de grensasielstopgelieggedraai, ongelijk van premier Rutte. Ook is het niet gepast hardop te vragen of sluiting van het parlement (iets dat ternauwernood door een kleine meerderheid kon worden voorkomen!) wel aan de orde is... We verkeren immers in totalen krieg met BaudetWildersTrumpNanningaracisme, het Corona virus...

  De limiet wat betreft beschikbare Intensive Care bedden en mondkapjes is in kennis en innovatieland Nederland bereikt en dat is ook héél logisch als je er even over nadenkt. Immers,.. wij hebben, in tegenstelling tot veel andere Europeese landen, zo'n efficiënte bezuining in de zorg doorgevoerd organisatie en zulke grote strategische voorraden van vitale middelen dat we met gemak jaarlijks miljarden aan ontwikkelingshulp en cultureel onaanpasbaren asielzoekers 'migranten' kunnen uitgeven! Dé Nederlandse identiteit bestaat dankzij het succes van de omvolking toch al niet meer!
  Nee mensen, onze 'wereld' is nog nooit zo eerlijk en goed geweest! Alles is onder controle we hoeven alleen maar meer hart voor elkaar te hebben zo laat biertje onze koning het Nederlandsche volk vanuit Londenvanuit Canada, weten. Spoed je daarom als uitgeklede opgelichte en wegbezuinigde hulpverlener zo snel mogelijk naar een medische instelling om gratis voor niets! de handen uit de mouwen te gaan steken! Zeker nu 'competenten' zoveel méér incompetent blijken te zijn...

  Het spijt me beste vrinden er zit niet meer in, en tot de volgende verkiezingen dom volk... dat wil zeggen, zolang je nog kunt kiezen. Immers, jullie krijgen dát, wat je verdient!

  UPDATE 4-04-2020:

  Never waste a good crisis...
  Ik heb van nogal wat kijkbuislezertjes e-mailtjes ontvangen waaruit blijkt dat zij het to-taal niet met mij eens zijn. Zo zijn er die mij ervan beschuldigen een ontkenner te zijn die de ernst van deze 'crisis' niet in ziet. En ook dat ik waarschijnlijk dan wel één of ander vaag complot denk te zien.

  Nou, dat laatste niet direct. Alhoewel er nu al genoeg partijen zijn die uit deze 'crisis' een fors (politiek) slaatje zullen slaan. Ook zullen er genoeg zijn, een aantal onbedoeld, die veel beter uit deze 'crisis' zullen komen dan aanvakelijk gedacht. Maar dat is niet waar ik moeite mee heb.

  Nee, waar ik me aan stoor is aan hoe deze 'crisis' wordt opgeblazen. Menig griepepidemie in de afgelopen 15 jaar heeft in Nederland aanzienlijk meer dodelijke slachtoffers geëist. Beweer ik dit gezegd hebbende dat COVID-19 dus daarom een lachertje is?

  Nee...
  COVID-19 is zeer besmettelijk en gevaarlijk! Echter, niet voor iedereen in gelijke mate... Al tijdens de uitbraak in China bleek dat het voornamelijk ouderen van pak em beet boven de 75 jaar oud en mensen met een zwakke conditie zijn die gevaar lopen. Kinderen en jongeren lijken vrij overtuigd nauwelijks last te hebben als zij zijn besmet. Het overgrote deel ervan vertoont zelfs nauwelijks symptomen. In de groep ouderen echter piekt de mortaliteit zeker als patiënten lijden aan onderliggende oorzaken zoals long en hart aandoeningen. Of kanker en obesitas. Kom je op de Intensive Care terecht dan heb je gerede kans dit niet te overleven! En daar grapt Eli, behorende tot één van eerder genoemde risicogroepen, dus niet over...

  Dat ligt anders als ik cabaretiers clowns experts hoor zeggen dat mondkapjes niet helpen terwijl we er wel veel te weinig voor het zorgpersoneel hebben. Is dit een 1 april grap of zo? Of bedoel je dat innovatieland Nederland helemaal geen strategische voorraad hiervan heeft? En hoe zit het met die test-kits? Ook al tekort van? Want als we ze wel hebben waarom dan niet gebruiken om inzicht te krijgen in wie er nu wel of juist niet geínfecteerd is. Nu vliegen de cijfers je om de oren terwijl het totaal onduidelijk is over hoeveel geïnfecteerden we het precies hebben. T'zal we aan mij liggen hoor, maar zonder dat bezie ik al die statistieken van het RIVM toch met heel andere ogen en vraag ik mezelf af hoe je die cijfers überhaupt nog serieus kunt nemen. En kom dan niet met modellen aan want het klimaat weer kunnen die jokers er ook niet eens knap mee voorspellen... Man, wat een lutsers!

  Zat word ik van het geleuter over het verschil in definiëren waaraan patiënten zijn overleden. Is dit door COVID-19 of met? Toegegeven, dat doet er nauwelijks toe als jij of een dierbare van je de sjaak is. Maar toch, als we op basis van cijfers in dit land zulke vergaande maatregelen nemen zoals we nu doen dan liever niet op basis van gerotzooi natte vinger technieken. Zeker als blijkt dat bepaalde groepen, laat ik de bouwvakkers als voorbeeld nemen, vrolijk met z'n allen op de steiger verder metselt. Niks geen sociale afstand...

  Waar ik dan weer bar weinig over hoor of lees is het verschil met eerdere (griep) epidemieën toen, en met COVID-19 nu. Ik heb het dan over de situatie in Nederland maar ik kan me voorstellen dat er in andere Europese landen eenzelfde proces heeft plaatsgevonden, namelijk dat we na drie kabinetten Rutte aanzienlijk minder IC bedden hebben dan ervoor. Door bezuinigingen zijn trouwens niet alleen veel IC bedden verdwenen maar ook de apparatuur die erbij hoort. Om nog maar te zwijgen van het personeel! En dan kan er wel gezemeld worden over hoe Duitsland COVID-19 doden definieert of wanneer men daar iemand naar de Intensive Care doorzet. Feit blijft dat Duitsland ettelijke dui-zen-den IC bedden over heeft! En dit maakt dat in Duitsland er nauwelijks sprake is van een zorgcrisis. Geen gebrek aan materiaal en geen overspannen zorgmedewerkers! Man, het is bijna een eigen schuldje, dikke bultje!
  Net zoals dat in Italië het geval is trouwens. Om maar uitspraken van Trump als racistisch te kunnen bestempelen hield men in (Noord) Italië een 'hug a Chinese day'. Nogal wat mensen vonden de uitspraak van Trump dat COVID-19 een 'Chinees virus' is en dat daarom voor Chinezen reisrestricties gingen gelden niet kunnen met zo'n grote Chinese minderheid in het land. Er werken daar nogal wat Chinezen in de mode en textiel industrie. Nou, en dat hebben ze daar dus geweten... In een land waar veel ouderen bij hun kinderen inwonen is een (mogelijk) geïnfecteerde 'huggen' dan echt géén goed idee. Toch?

  En wat te denken van die idioten 'experts' die maar wat roepen. Vaak subsidieslurpers 'wetenschappers' die zich in het verleden aan Big Pharma hebben verbonden en daar sindsdien dik poen mee verdienen en dus baat hebben bij het ontwikkelen van een vaccin terwijl er allang een geneesmiddel op de markt is waarmee in het buitenland zeer goede resultaten worden behaald. Maar die we maar met mondjesmaat toepassen omdat niet genoeg klinische bewijzen voor een goede werking zijn overlegd geaccepteerd. Ben je mooi klaar mee als dit je laatste strohalm zou kunnen zijn...
  Als we kijken naar wat er internationaal wordt samengewerkt en hoe dan valt op dat ieder land zijn eigen maatregelen treft. Logisch want een land als Duitsland met ruim voldoende IC bedden en zorgpersoneel heeft een groter vangnet dan bijvoorbeeld de mediterrane landen die al decennia worstelen met hun financieën. We moeten dus niet raar opkijken als de EU, lees Brussel, straks met voorstellen gaat komen om de 'samenwerking te verbeteren'. Met andere woorden, er zal macht naar Brussel moeten worden overgeheveld zodat deze bij een volgende 'crisis' de lakens uit kan gaan delen... En ik kan je dan op een briefje geven dat er ook haast gemaakt zal gaan worden met een Europeesche Politie en leger. Immers, de maatregelen moeten wel gehandhaafd kunnen worden... Eén Europa schreef Loesje eens, dan ben je met één staatsgreep klaar! En de eerste tekenen vertonen zich al, er wordt door Eurofielen gesproken over Eurobonds waardoor (de zuidelijke) landen de financiële tegenvallers, veroorzaakt door een crisis, zoals nu bij COVID-19, zouden kunnen opvangen. Nou ja, dat wil zeggen de rijkere (noordelijke) EU leden dan. Opvallend in dit verband is ook het ESM, oftwel het Europees Stabiliteitsmechanisme. Dit is een noodfonds voor eurolanden in financiële problemen die tijdens de Europese kredietcrisis in 2012 in het leven is geroepen. Met name de zuidelijke landen willen deze pot met ruim 500 miljard in kas nu aanspreken. Nou kun je zeggen dat dit een logische stap is, er is immers sprake van een 'crisis', maar wat ik me afvraag is of dit niet de zoveelste financiële injectie zal blijken te zijn ten bate van corrupten zwakke broeders die het al decennia vertikken hun financieën op order te brengen. Echt he-le-maal fout in mijn ogen is de steun aan shitholes landen als Tunesië (250 miljoen euro) en Marokko (450 miljoen euro)! Sinds wanneer liggen die in de EU zone? Om nog maar te zwijgen over die lachwekende 25 miljoen die EU-lid Nederland uit die bak met geld krijgt...

  Nee, mensen... er klopt he-le-maal niets van deze 'crisis'. Het geeft me een heel vreemde smaak in me bakkus, je weet misschien wel, zo vlak onder de plek waar eens de amandeltjes zaten. De inperking van vrijheden om te verhullen hoe incompententen het verkloot hebben is een veel te grote aanslag! Of wordt hier een 'crisis' gecreëerd? Vraag ik mezelf af. Zeker nu ook telecom data gebruikt gaat worden om te zien met wie je omgaat. Drones worden ingezet om te kunnen controleren of je wel voldoende afstand houdt... Gatver, het riekt mij allemaal teveel naar Orwell. Dit is teveel een stapje verder! Vergelijkbaar met de verplichte opname in het donorregister. Of het verbieden van roken want daar komen de maatregelen van de 'rookvrije generatie' gewoon op neer. Terwijl 'ze' in narcostaat Nederland nauwelijks een trouwstoetmepper, verkrachter of zelfs een moordende TBS'ser achter de tralies kunnen krijgen, en houden!

  Ik blijf daarom zeggen: O Nederland, let op u saeck...
  Adrianus Valerius (1575 - 27 januari 1625)

  Afbeelding van Veni etinam logo

  0 reacties :

  Een reactie posten