Alleen voor agrarisch gebruik

Datum:
 • zaterdag 25 april 2020
 • in
 • Categorie: , ,
 • Hollands Kroon - Nieuwe Niedorp Gemeente Hollands Kroon gaat buren Leijerdijk op de hoogte brengen van nieuwe stappen


  Mike Deutekom 25-4-2020  De gemeente Hollands Kroon gaat de buren aan de Leijerdijk in Nieuwe Niedorp op de hoogte brengen als er nieuwe stappen worden gezet in het plan om pal tegenover hun huizen een grote schuur te bouwen. Dat zegt woordvoerder Ben Bruin. 

  De afgelopen weken heeft het plan om een veertien meter hoge en 2500 vierkante meter grote schuur te bouwen in de vrije agrarische ruimte aan de Leijerdijk ter inzage gelegen. De buren van de initiatiefnemer, Daan Kooij, Peter Steltenpool, Edwin van der Kroon, Aat van Beek en Arnold Post hebben zienswijzen ingediend tegen het plan. Zij willen niet dat hun uitzicht voor hun woningen verdwijnt door de grote schuur. 

  Conclusie 

  Nu de termijn voor het kenbaar maken van bezwaren is beëindigd, gaan burgemeester en wethouders van Hollands Kroon de ingebracht zienswijzen beoordelen, zegt Bruin. „Daarna neemt het college een standpunt en de conclusie op basis hiervan kan zijn dat B en W de gemeenteraad voorstelt om het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen, gewijzigd vast te stellen of niet vast te stellen. Daarna is het aan de gemeenteraad om te bepalen wat ze met dat voorstel doet.” 

  Bericht 

  Voordat het in de raad wordt besproken, krijgen de indieners van de zienswijzen een bericht over hoe het college er tegenaan kijkt, zegt Bruin. „En wanneer het in de raad wordt behandeld. Na het raadsbesluit krijgen ze weer een bericht wat het besluit van de raad is.” 

  _________________________________________

  Bij het realiseren van nieuwe bouwblokken hanteert de gemeente een ja, tenzij- houding!

  __________________________________________


  De buren vinden het vreemd dat de gemeente überhaupt toestemming geeft om in het vrije gebied voor hun woningen een nieuw bouwblok te creëren in het bestemmingplan. Volgens de gemeentewoordvoerder is dat gangbaar beleid. „In onze omgevingsvisie staat dat wij waar mogelijk medewerking verlenen aan het realiseren van nieuwe agrarische bouwblokken. Bij het realiseren van nieuwe bouwblokken, hanteren wij een ja, tenzij- houding. In de beoordeling zijn inpassing in en de effecten op de omgeving de belangrijkste criteria.” 

  Bruin legt uit: „Als we nergens in de open ruimte zouden mogen bouwen, zouden dorpen niet uitbreiden, Agriport niet uitbreiden, nieuwe bouwpercelen niet kunnen, et cetera. De beperking zit er in dat we niet overal losse plukjes woningen in het buitengebied willen toelaten.” 

  Reizende bollenkraam 

  Volgens Kooij, Steltenpool, Van der Kroon, Van Beek en Post zijn er bij de initiatiefnemer op zijn huidige locatie aan de overkant van de weg nog uitbreidingsmogelijkheden genoeg. Ook betwijfelen ze of de schuur op die plek nodig is aangezien het bollenbedrijf van de initiatiefnemer een zogenoemde ’reizende bollenkraam’ betreft. 

  De bloembollen worden telkens op een ander perceel in de regio geplant. En daarbij twijfelen ze of de schuur ook voor agrarische doeleinden gaat worden gebruikt. 

  De initiatiefnemer heeft naast een bollenbedrijf ook een bedrijf in leefsystemen voor onder meer oesters, kreeften, krabben en kokkels voor vishandels en restaurants. 

  Agrarisch 

  „De uitbreiding is niet bestemd of bedoeld voor de aquariumhandel’, zegt Bruin. „Het heeft een agrarische bestemming en mag gebruikt worden voor de uitoefening van akkerbouw- en tuinbouwbedrijven met een grondgebonden agrarische bedrijfsvoering; een paardenhouderij en medegebruik ten behoeve van aan de agrarische bedrijfsvoering ondergeschikte nevenactiviteiten in de vorm van: ondergeschikte detailhandel voor zover deze direct gerelateerd is aan de uitoefening van het agrarisch bedrijf.” 

  Draagvlak 

  De ondernemer wil zelf geen uitleg geven over zijn plannen met de schuur. Ook had hij er volgens Bruin geen behoefte aan om de buren vooraf over zijn plannen te informeren, zoals de gemeente hem geadviseerd had. 

  „We doen dat dringende advies aan de initiatiefnemer, om het draagvlak te vergroten en om te voorkomen dat de buurt de plannen bijvoorbeeld uit de krant moet lezen. De initiatiefnemer heeft aangegeven dit niet te willen en uitsluitend de wettelijke procedure te willen volgen. Dit is zijn goed recht en wij kunnen hem hiertoe niet dwingen. Wij vinden het de verantwoordelijkheid van een initiatiefnemer om zelf voor draagvlak voor zijn plannen te zorgen. Doet hij dit niet dan is de kans op het indienen van zienswijzen groter.”

  Noordhollands Dagblad

  3 reacties :

  Anoniem zei

  Ja, ja, buurtjes van de Leijerdijk te Nieuwe Niedorp, u bent er alleen maar om belasting te betalen! Begrijp dat nou eens. De gemeente heeft schijt aan u en uw uitzicht.
  Het zou zo moeten zijn dat als er zo' n kloothommel met veel geld een vergunning gaat aanvragen dat de gemeente ALLE omwonenden in een straal van 1000 meter een brief moet sturen. Dit zou standaard moeten zijn.

  Anoniem zei

  "Nu de termijn voor het kenbaar maken van bezwaren is beëindigd, gaan burgemeester en wethouders van Hollands Kroon de ingebracht zienswijzen beoordelen".
  Als het college zich er over gaat buigen weten we zeker dat het op een rechtszaak gaat uitdraaien.
  Dit college heeft nog nooit rekening met buren van al of niet legale bedrijven gehouden.

  Anoniem zei

  Kijk maar uit straks zitten er zomaar arbeidsmigranten in. Daar is dit college goed in.

  Een reactie posten