Peiling: Voorstanders gekozen burgemeester nu in de meerderheid

Datum:
 • woensdag 11 maart 2020
 • in
 • Categorie:
 • Het animo voor de gekozen burgemeester groeit, meldt Peil.nl, het enquêtebureau van Maurice de Hond en No Ties. 59 procent van de panelleden is voorstander. Vijftien jaar geleden is hetzelfde onderzocht en toen was de verhouding precies fifty-fifty.


  Indertijd lagen de percentages tegenstanders het hoogst bij kiezers van VVD en PvdA: zestig procent. Kiezers van SP en LPF waren het meest voor de gekozen burgemeester: 75 procent. Bij de D66-kiezers was tweederde voor.
  Uit de jongste raadpleging blijkt dat kiezers van CDA, GroenLinks en PvdA het minst voorstander zijn, rond de 40 procent. Bij de VVD is het percentage nu 47 procent. Onder D66-kiezers is nog steeds een grote meerderheid (70 procent). Ook bij SP en 50Plus is ongeveer dat percentage voorstander. Onder kiezers van PVV en FvD is het percentage hoger dan tachtig procent.
  Dinsdag stond de Tweede Kamer stil bij het overlijden van Jos van Kemenade op 19 februari van dit jaar. De oud-politicus was aan het eind van zijn leven verklaard tegenstander van de gekozen burgemeester. De praktijk vormde hem daarin, want Van Kemenade was tot 2002 tien jaar commissaris van de Koning in Noord-Holland en in die hoedanigheid betrokken bij zo’n honderd burgemeestersbenoemingen.
  Aanvankelijk was hij voorstander van de gekozen burgemeester maar allengs verliet hij dat standpunt en werd hij er tegen. Zijn argument was dat het tot een onwenselijke spanning zou kunnen leiden tussen de kiezers van de burgemeester en de volksvertegenwoordiging. In de Statenvergadering van deze week stipte de huidige commissaris van de Koning Arthur van Dijk deze draai van zijn voorganger aan, toen hij een in memoriam uitsprak.
  Desgevraagd zegt Van Dijk ook tegen een gekozen burgemeester te zijn. ,,De gemeenteraad benoemt de wethouders, niet de burgemeester. Kortom, het collegeprogramma is leidend. Aan de burgemeester de taak hier onafhankelijk leiding aan te geven. Ik ben voor een burgemeester die boven de partijen staat. Dat kan een gekozen burgemeester niet zijn.’’

  Naam burgemeester

  Het panel van Peil.nl kreeg ook andere vragen over dit thema. Daaruit komt dat tien procent vindt dat een burgemeester lid moet zijn van een politieke partij. 39 procent vindt van niet en iets meer dan de helft maakt het niet uit. De naam van de burgemeester van de eigen woonplaats is bij 74 procent van de panelleden bekend. Kiezers van CDA en PvdA zijn daar het beste in: rond negentig procent. Het slechtst kiezers van FvD en PvdD, minder dan zestig procent van die groepen kent de eigen burgemeester bij naam. Op de vraag van welke politieke partij de eigen burgemeester is zegt 36 procent dat niet te weten. Als men de partij wel weet, dan is dat het meest VVD, CDA of PvdA.
  Op de vraag of men de huidige burgemeester zou kiezen als die burgemeester nu aan die verkiezingen zou meedoen zegt ruim een derde ’ja’ en een kwart ’nee’ en de rest geeft aan het niet te weten.
  Ook vroeg Peil.nl of bekend moet worden gemaakt wie op een burgemeesterspost solliciteren. Daar is de Heerhugowaardse burgemeester Bert Blase verklaard voorstander van, hij wierp zich in de race om het burgemeesterschap van Den Haag en maakte dat drie weken geleden via Youtube wereldkundig. Indachtig de doctrine dat je moet uitvoeren waar je voor staat. Blase is aangesloten bij de politieke beweging Code Oranje. Van het Peil.nl-panel vindt 71 procent dat die namen bekend moeten worden gemaakt.
  Onder de kiezers van VVD, CDA en PvdA zijn de scores het laagst (maar nog wel boven de vijftig procent. Onder kiezers van partijen, waar (vrijwel) geen enkele burgemeester lid van is, is dat perentage beduidend hoger: rond de tachtig procent.
  Noordhollands dagblad

  0 reacties :

  Een reactie posten