In de fout met 1,2 miljoen euro

Datum:
 • woensdag 11 maart 2020
 • in
 • Categorie: ,
 • Den Helder - Bij het verlengen van contracten, de toekenning van subsidies en een pilotproject heeft de gemeente Den Helder voor ruim 1,2 miljoen euro onrechtmatig gehandeld. 
  Delano Weltevreden 11-3-2020

  Transacties zijn onrechtmatig wanneer zij niet voldoen aan de regels. Bijvoorbeeld Europese inkoop- en aanbestedingsregels, maar ook nationale en gemeentelijke regels kunnen van belang zijn. Voor de jaarrekening 2019 zijn bij interne controles vier fouten ontdekt die aan de accountant worden gemeld. De interne controle is nog niet afgerond. Er kunnen dus meer fouten aan het licht komen. Ook de accountant kan nog onrechtmatigheden vaststellen. Als de fouten boven de 2 miljoen euro komen, krijgt de gemeente geen goedkeurende verklaring voor het aspect rechtmatigheid. 

  Verlengingsoptie 

  In twee gevallen is bij langlopende contracten te lang gebruik gemaakt van de verlengingsoptie. In beide gevallen gaat het om diensten op het gebied van het sociaal domein. In een ander geval is niet getoetst of de gemeente zich met het verstrekken van subsidie schuldig maakte aan staatssteun. 

  Het vierde geval betreft een pilotproject met maatschappelijke partners. Die pilot loopt nog en blijkt in strijd te zijn met fiscale regels en de voorschriften van de Participatiewet. Burgemeester en wethouders hebben de gemeenteraad per brief op de hoogte gesteld van de fouten. 

  Dinsdag kon van de gemeente Den Helder geen specifieke informatie worden verkregen over de geconstateerde onrechtmatigheden.

  Noordhollands Dagblad

  0 reacties :

  Een reactie posten