RES: Wat gebeurde er op 20 januari in het Clusius College?

Datum:
 • maandag 10 februari 2020
 • in
 • Categorie: ,

 • Bij aanvang kregen we een naamkaartje met een groepsnummer.
  Wethouder Hans Heddes opent de bijeenkomst en het ingehuurde soepel draaiende promotie team begint met een inventarisatie wie er in de zaal zitten (Dat hadden zij al van te voren gedaan want iedereen moest  per e-mail aanmelden).

  Ik schat dat er 60  mensen zijn gekomen.
  Er zijn een aantal raadsleden, er zijn gemeente-beambten, er zijn een aantal belangen groepen zoals o.a. dorpsraden en er zijn ook nog 10 ? burgers.
  De agenda is strak georganiseerd, allereerst gaat het over: waar we het vanavond  niet over gaan hebben. Uitgesloten worden de groot gebruikers zoals Data centrums (Micro-Soft) TATA gaan we het niet hebben, over het toekomstig verbruik van de elektrische auto's ook niet. En wanneer we nu eindelijk eens gaan beginnen met het isoleren van burgerwoningen, gaan we het ook niet hebben.

  Dat is toch wel heel eigenaardig, het meest voor de hand liggende is: eerst isoleren dan wordt helder wat je aan energie voor woningen nodig hebt! Het gaat om ruim 8 miljoen woningen!!!  

  Dat had in 2008 al moeten beginnen, daar ben je pas klaar mee in 2050, dat betekent wel dat je 1000 woningen per dag moet isoleren om die van het gas af te krijgen. Dat is niet gebeurd. Nu in 2020 hebben we het er weer niet over wanneer we gaan beginnen met isoleren, dat betekent wel dat er nu in 2020  om voor 2050 klaar te zijn er nu 3000 woningen per dag aangepakt moeten worden.
  Dit is onmogelijk geworden om dit uit te voeren, ook niet omdat er niet genoeg mensen zijn om het te doen. 
  Maar het erover hebben, nee hoor, we gaan  er eerst alles aan doen  onze leefomgeving te verwoesten.

  Blijft alleen nog over waar we als bewoners al jaren bang voor zijn, als het hek los is, ons mooie open landschap in versneld tempo zal worden veranderd in een bedrijventerrein.
  De geplande aanname hoeveel energie er kan worden opgewekt is zo groot dat, ons eigen verbruik er helemaal bij in het niets verdwijnt. 

  Vervolgens gaat het alleen maar over verouderde technieken en wordt pijnlijk duidelijk dat het vanaf 2008 niets doen tot en met  2019, de paniek die nu ontstaat wel te verklaren is.

  Tijdens het achterkamertjes gebeuren, komt Wim Rijnders van de SP met een verhaal over het al druk aan de gang zijn van grondverkoop (agrarisch) voor  zonneweides. Dat is allemaal  al lang aan de gang is niet meer te stoppen.

  Ons groepje is verontrust en mijn verhaal over het energie verbruik van Microsoft dat dit 3 x zoveel is dan wat de NS nodig heeft, dan zijn straks die 99 windmolens niet eens voldoende om dat Data centrum van genoeg stroom te voorzien en blijft er voor ons niets over.
  Dat was volgens de gespreksleider niet de bedoeling, meedenken wat zij al bedacht hebben en nog effe snel ook en geen verhalen vertellen.
  De stemming in ons groepje daalde en iedereen begon te balen, dit gedoe lijkt nergens naar.

  Het toetertje was weer gegaan en toen naar de zaal en nu in 2 groepen verdeeld op de grote kaarten stickertjes plakken, ik heb er even naar staan te kijken en dacht:

  De wereld is 1 groot  GEKKENHUIS   …..  EN DIT IS HET HOOFDKANTOOR !

  De tijd is om en de bijeenkomst wordt beëindigd. Dan gebeuren er 2 dingen, er staat iemand in de zaal op en maakt aan de organisatie het verwijt dat er zo weinig bekendheid aan deze bijeenkomst is gegeven en dat er toch wel erg weinig mensen zijn gekomen.
  De tactiek die het promotieteam toepast is die van het "wuivende riet" meegeven en weer terugkomen (geen weerstand oproepen).
  Hopen dat de roepende meneer ophoudt en weer gaat zitten, maar hij gaat door en heeft het erover, dat hij zijn dorp (Warmenhuizen) moet gaan inlichten, want er waren geen Warmenhuizers gekomen en hij zit in de dorpsraad en moet de mensen nu zelf alsnog gaan inlichten.

  Dan doet Hans Heddes ook een afsluitingswoordje en geeft de roepende meneer nog even boodschap mee, dat al die mensen die hier ook hadden kunnen zijn en niet zijn komen opdagen  nu ook niet meer mogen meedoen.
  Wie niet horen wil, moet het dan maar voelen principe. Nou dat kwam bij mij wel verkeerd binnen, bewoners ( 10?) die wel zijn gekomen hebben ook niets in te brengen dan alleen maar lege briefjes. Waar gaat dit over?
  Het is nu helder dat het juist de bedoeling moet zijn dat er zo weinig mensen op af zouden komen, want degene die er wel waren en dan bedoel ik niet beambten en raadsleden en ingehuurde deskundigen, dat circus komt niet op voor de belangen van de bewoners.

  Ik sprak de roeptoeteraar aan en het blijkt Arco Kleimeer te zijn van de Dorpsraad Warmenhuizen.
  Hij is van plan zijn dorp te informeren wat er gaande is en ook te waarschuwen over die vroege datum van juni dan is het conceptplan al op tafel er is opeens enorme haast dat er wat gedaan moet worden.
  Het is Arco wel duidelijk geworden dat als hij niets doet, het dorp hem straks boos gaat aankijken en hij zijn kantoor wel kan sluiten.
  Arco blijkt Hans wel goed te kennen, want er zijn een paar aardige tegemoetkomingen naar elkaar over dat geroep in de zaal, ja dat vindt Hans Heddes echt niet leuk en Arco is bij het CDA op de plek nr. 12 verkiesbaar, tijd zal het leren hoe dit verder uitpakt.

  Dan wil ik het nog hebben over een artikel van Mike Deutekom  in de krant van 4 december 2019   "Volgend jaar oogstjaar voor WINDPARK"  Het betreft een bezoek aan een van de 82 geplande windmolens. 
  Aan het eind van dit artikel staat het volgende:
  'Volgend jaar wordt het oogstjaar voor ons. Dan zijn alle turbines gereed en kunnen deze tientallen jaren mee en bijdragen aan het verminderen van fossiele brandstoffen' (Gaswinning gaat gewoon door !).
  De turbines geven voldoende stroom om 370.000 huishoudens van stroom te voorzien (een huishouden bestaat volgens Centraal plan- bureau uit 2,1 persoon) dus 370.000 huishoudens X 2,1 zijn 777.000 personen (gebruikers).
  Of, zoals criticasters zeggen, precies genoeg om het nieuw gebouwde datacenter van Microsoft in de Wieringermeer te kunnen laten draaien.

  Ik heb het woord criticaster even opgezocht en dan blijkt dit een muggenzifter te zijn of iemand die onbillijk is, vitterig, iemand die kritiek uitbrengt, een onredelijk recensent,  een ZEIKERD.
  Ik wil die zeikerd wel zijn, want 20 januari in het Clusius College wil men het niet hebben over Microsoft en helemaal niet over hun stroomgebruik, nou dat is 3 keer zoveel als de hele Nederlandse Spoorwegen nodig hebben, lijkt mij nogal van belang om dat te weten.

  Maar dan gaan we nu even naar de krant van 22 januari een artikel van Mike Deutekom Regio pag nr. 3 bovenaan:

  Wethouder Theo Meskers aan het woord:
  'De gemeente Hollands Kroon is voorlopig niet aan de beurt waar het gaat om nieuwe windparken, zonneweides of geothermische projecten.
  Het is nu eerst aan anderen om een bijdrage te leveren, zegt de wethouder' (Zo, die windmolens zijn dus toch voor Microsoft).

  Meskers wil samen met Den Helder  werken  aan de mogelijkheden voor waterstof, wij willen  bijvoorbeeld het gasoverslagstation van de NAM in de Wieringermeer dat straks niet meer  gebruikt wordt, gaan gebruiken voor waterstof voor grootgebruikers op energiegebied.
  Dat is vlakbij Agriport (Microsoft).
  De CO2 die vrijkomt bij het produceren van waterstof kan dan in de kassen worden gebruikt, net als de elektriciteit gebruikt kan worden in de datacenters op Agriport  !!!!!!!      
  "Als je dit ziet" wat er staat, dan begrijp je pas, wat je leest.

  Wanneer kan dat dan? Nu nog lang niet. Want de NAM/GASTERRA willen eerst hun gas nog verkopen en dat waterstof verhaal wordt juist daardoor  vertraagt door de NAM/GASTERRA.


  Die hele energie strategie + transitie is allang gekaapt door de NAM en GASTERRA, die maken hier de dienst uit, vandaar dat de gaswinning ook gewoon doorgaat, lekker verkopen en verbranden CO2 genoeg, daar heb je geen waterstof voor nodig.

  Kees Hoogesteger
  Oude Sluis
  0 reacties :

  Een reactie posten