Statenleden lopen uit protest weg bij stemming; 600 meter geen harde grens windmolen meer

Datum:
 • maandag 3 februari 2020
 • in
 • Categorie: , ,
 • Bij het zoeken naar mogelijkheden om in Noord-Holland windturbines te plaatsen, is de 600-metergrens losgelaten.
  Wat niet wil zeggen dat windmolens nu dichterbij woningen gebouwd gaan worden, want of dit kan moet ter plekke zelf bepaald worden. ’Bottom-up’ heet dat proces.
  De provinciale politiek is danig verstrikt geraakt in de goede bedoelingen om Noord-Holland z’n partijtje mee te laten blazen in de landelijke opgave voor de energietransitie. Want burgers voelen zich een oor aangenaaid door gedeputeerde Edward Stigter (GroenLinks) die de een jaar of vijf terug fel bevochten limiet van 600 meter tussen woonwijken en windturbines los wilde laten om Regionale Energietransities alle ruimte te geven. Zij wilden dat hij in plaats van ’het mag overal, behalve waar men het níet wil’ zou opschrijven in het ’Noord-Hollands perspectief’ op de energiestransities: ’het mag nergens, behalve waar men het wél wil’.
  Een deel van de Staten vond maandag tijdens de behandeling van dat ’Noord-Hollands perspectief’ dat deze inwoners, die met tientallen op de tribune aanwezig waren, wel een punt hadden. Stigter wilde echter van de zeven amendementen en zes moties die fracties indienden alleen dat ene amendement van de coalitiepartijen honoreren. En deed het voorstel aan de indieners hun munitie op te sparen tot juni, als de concepten van de Regionale Energiestrategieën ter besluitvorming op tafel ligt.

  Oorvijg

  Om dicht bij de beeldspraak van het aangenaaide oor te blijven, de indieners besloten toen het op stemming aankwam de gedeputeerde een oorvijg uit te delen, zo lucht gevend aan hun gevoel in hun hemd te zijn gezet, zoals Eric Smaling (SP) het verwoordde, ook namens de fracties van FvD, PVV, CDA, ChristenUnie en 50+/Partij voor de Ouderen. Met z’n achttienen verlieten ze de zaal, wat commissaris van de Koning Arthur van Dijk meteen aan het tellen bracht om te zien of er nog wel een quorum was om het ’Perspectief’ vast te stellen.
  En dat was er. Van de 33 zittenblijvers gaven de drie van de Partij voor de Dieren en Robert Baljeu van Lijst-Baljeu aan voor de stemming niet weg te lopen, zij stemden tegen. Zodat het document van Stigter wel door de Staten is aanvaard.
  Hij is daar blij mee, want zo kan de provincie als partner in het ’gezamenlijke RES-proces andere partners laten horen hoe de provincie in dat proces zit’. Volgens Stigter zijn er al drieduizend Noord-Hollanders bij het maken van de RES’en betrokken. ,,Het ’Perspectief’ heeft niet de status van vaststaand beleid, het is een vertrekpunt’’, aldus de gedeputeerde, die toegaf ’niet blind’ te zijn voor de discussies die het stuk teweegbracht.
  Hij wilde, op het amendement van de coalitiefracties na, geen letter aan zijn stuk veranderen maar beloofde wel beterschap richting de boze fracties, die zich in hun wens inhoudelijk te discussiëren voelden gedwarsboomd. Belangrijkste punt uit het amendement, is dat de landkaarten die aangeven waar windmolens en zonnepanelen op land kunnen komen uit het ’Perspectief’ gaan. Ze worden ingebracht in het RES-proces en komen op die manier in juni weer op tafel.


  Stigter had voor de vergadering gesproken met de bewonersgroepen uit Noord-Holland Noord die zich zorgen maken over het loslaten van de 600-metergrens. ,,Ik heb toegezegd daar nog eens naar te kijken’’, zei hij tegen de Staten. ,,Maar er zijn ook initiatiefnemers (voor windturbines, red.) die de 600-metergrens in de weg zit.’’
  De bewoners op de tribune vonden het waardeloos, zoals het ’Perspectief’ door de Staten werd geloosd. ,,Onze strategie verandert niets, ik verwacht morgen een belletje van de gedeputeerde voor een afspraak’’, aldus actievoerder Kor Buitendijk. Een ander vult aan: ,,Wie zijn trouwens die aanbieders waar Stigter het over had? Die denken alleen maar tsjing-tjsing, wij gaan fiks verdienen aan die windturbines.’’
  Noordhollands Dagblad

  2 reacties :

  Anoniem zei

  Hoe is het in Gods Hemelsnaam mogelijk dat het groen(s)links tuig dit voor elkaar heeft gekregen.
  Blijf maar lekker Groen(s)links stemmen dan krijgen we nog meer van die verderfelijke windturbines.

  Anoniem zei

  Hieruit blijkt dat de VVD en de socialisten van de PvdA en het tuig van Groen Links geen enkele boodschap hebben aan de bewoners die door de windmolens geterroriseerd worden.
  Wordt het niet eens tijd dat we verstandig gaan worden en ons stemgedrag gaan aanpassen?

  Een reactie posten