Beslissing over bomenkap Schoorlse Duinen doorgeschoven

Datum:
 • maandag 3 februari 2020
 • in
 • Categorie: , ,
 • HAARLEM
  Provinciale Staten heeft zich nog niet uitgesproken over het burgerinitiatief Stop de boskap in de Schoorlse en Noord-Kennemerduinen. Indiener Jan Engelbregt van dit burgerinitiatief pakte de handreiking van gedeputeerde Esther Rommel (VVD) nog nader over een aantal zaken te praten. Dat betekent dat het burgerinitiatief opnieuw op de agenda komt.
  Het burgerinitiatief, waarvoor 8570 Noord-Hollanders een steunverklaring ondertekenden, richt zich op de beheersplannen van het duingebied, dat voor de helft uit bos en de helft uit duinen bestaat.
  De gebiedbeheerders PWN en Staatsbosbeheer willen twee procent van het bos kappen. Dat is nodig om de natuurwaarden te versterken maar tast de beleving van de natuur aan, blijkt uit het verzet. Engelbregt: ,,Sommige mensen dromen van stuivend zand, wij krijgen daar nachtmerries van.’’
  De Statenfracties hadden een achttal moties ingediend en plus nog een flink aantal achter de hand. Maandagmiddag kwam er niets meer in stemming, want Rommel vroeg ook de Statenfracties de moties aan te houden. ,,Ik geef geen hoop, maar ik bied op dit moment aan dit gesprek met de heer Engelbregt aan te gaan.’’
  Vooral op het gebied participatie wil Rommel nog verder met hem en zijn achterban van gedachten wisselen. Participatie, dat betekent inspraak. Zoals het hele burgerinitiatief een resultaat is van acties van burgers tegen overheidsbeslissingen, in dit geval om twee procent van de duinen in de zeereep van bomen te ontdoen. Engelbregt nam het voorstel van Rommel ’met beide handen aan’. ,,Dit is wat we zoeken, overleg over wat het beste is voor de natuur en de mensen die er omheen wonen.’’
  Engelbregt had de moties die waren klaargestoomd bekeken en concludeerde dat de toezeggingen die intertijd door gedeputeerde Adnan Tekin waren gedaan verder gingen dan de inhoud van de moties.
  De Staten reageerden minder positief. Michel Klein (ChristenUnie) gaf Gedeputeerde Staten ’een brevet van onvermogen’ en ook Johan Dessing (Forum voor Democratie) en Dennis Heijnen (CDA) vonden het een bijzondere figuur omdat ze van mening zijn dat Gedeputeerde Staten deze situatie hadden kunnen zien aankomen. Uiteindelijk stemden 50 Statenleden in met doorschuiven, alleen Klein stemde tegen.
  Het burgerinitiatief komt naar verwachting in maart opnieuw op de agenda. Een petitie tegen de bomenkap was door 24.000 ondertekenaars gesteund. Met een bus waren sympathisanten van het burgerinitiatief van de Stichting ter behoud van het Schoorlse en Noord-Kennemerduingebied en aangesloten actiegroepen naar het Provinciehuis gekomen uit Schoorl, Groet en Bergen.
  Lees ook:

  Noordhollands Dagblad

  0 reacties :

  Een reactie posten