Spiegeltjes en kraaltjes

Datum:
 • zaterdag 29 februari 2020
 • in
 • Categorie: , , ,
 • Van alle mooie beloften is niets terecht gekomen. 

  29-2-2020


  Ingezonden


  Natuur- en milieuorganisaties roepen op tot zorgvuldige locatiekeuze windmolens en zonneweides maar dan vooral gezien vanuit de belangen voor de natuur. Daarbij wordt uiteraard wel het belang voor een goede ruimtelijke inpassing en participatie van burgers genoemd. 

  Mooie woorden maar in de praktijk komt er weinig van terecht. Zo wordt de ambitie van vijftig procent lokaal eigendom nagestreefd. Vage woorden die in de praktijk slechts zelden zijn verwezenlijkt! In Noord-Holland-Noord weten wij dit beter als geen ander. Kijk naar het windplan Wieringermeer. Van alle mooie beloften is niets terecht gekomen. Alleen de grote multinationals zoals Vattenfall en Microsoft zijn hier de winnaars en de inwoners zijn de dupe. 

  In de visie worden een aantal gewenste principes genoemd. Een heel belangrijk aspect dat wij missen is de eerlijke en nette compensatie voor direct omwonenden. Ook de natuurorganisaties erkennen de enorme impact van de plannen voor grootschalige energieprojecten. ’Je kunt het land slechts een keer verpesten’. Waarom is er dan geen voorwaarde voor een nette compensatie voor omwonenden opgenomen als belangrijk principe? Er wordt verwezen naar de magere gedragscode die vanuit de windbranche is opgesteld. Deze beperkt zich tot een marginale schadevergoeding die door veel bewoners wordt omschreven als de ’spiegeltjes en de kraaltjes’. Ook de nieuwe omgevingswet biedt weinig hoop, want daarin wordt het maatschappelijk risico, of terwijl de schade die burgers maar moeten accepteren, verhoogd van twee naar vier procent. Hiermee wordt de schade van de energietransitie verlegd naar de direct omwonenden en de voordelen naar diegene die er profijt van kunnen hebben. 

  Het belangrijkste wat wij missen in de visie van de natuurorganisaties is wel de mening van de inwoners zelf. Er zijn hier meerdere bijeenkomsten geweest waarbij de bevolking heeft gereageerd op de Regionale Energie Plannen. De algemene tendens is dat burgers geen grootschalige windturbineparken en zonnevelden willen in de buurt van steden, dorpen en bebouwing. Ook geen zonnevelden op agrarische gronden. Er is een vurige wens om op zijn minst een afstand van zeshonderd meter van woningen te handhaven. Helaas vinden wij van deze burgerwensen niet veel terug in de visie van de natuurorganisaties? Waarom steunt de natuurorganisaties niet de alternatieve concept RES waarin een combinatie is gezocht van verbetering van de oevers als foerageergebied voor vogels en energieopwekking met voornamelijk zonnepanelen? 

  Stichting Kritisch Platform Ontwikkeling Schagen


  Noordhollands Dagblad  Natuurclubs geven aan waar windturbines kunnen: ’Je kan ons landschap maar één keer verpesten’  1 reacties :

  Anoniem zei

  Natuur en milieuorganisaties kunnen alleen bestaan door de forse donaties van de overheid en van de Postcode Loterij en andere loterijen.
  Denkt u nou echt dat deze organisaties tegen de hand die ze voedt in zullen gaan? Dus we kunnen gevoeglijk aannemen dat deze zogenaamd natuurvriendelijke organisaties precies doen wat de overheid wil dus spartelen ze voor de vorm een heel klein beetje tegen.

  Een reactie posten