Milieugroepen en bewoners: uitbreiding bloementeelt in Drenthe is slecht voor mens én natuur

Datum:
 • maandag 3 februari 2020
 • in
 • Categorie: , ,
 • Inwoners van het Drentse Westerveld vinden dat de gemeente hen niet genoeg beschermt tegen landbouwgif. 


  Milieudefensie en twee bewonersorganisaties in Drenthe willen een bestemmingsplan voor het buitengebied van de gemeente Westerveld tegenhouden. Ze maken zich zorgen over de almaar groeiende teelt van lelies, bollen en pioenrozen in het gebied, waarbij veel bestrijdingsmiddelen worden gebruikt. Het bestemmingsplan biedt hen onvoldoende bescherming, vinden ze.
  De organisaties zijn in beroep gegaan tegen het bestemmingsplan en hebben de Raad van State gevraagd uitvoering van het plan voorlopig te blokkeren, in afwachting van een uitspraak in de beroepsprocedure. Ze vinden dat de gemeente in het nieuwe plan te weinig rekening houdt met de natuur rondom het agrarische gebied, en dat de veiligheid van omwonenden onvoldoende is gewaarborgd.

  Er is al jaren discussie in het buitengebied van Vledder, Diever, Dwingeloo en Havelte. Begin december keurde de gemeenteraad van Westerveld een nieuw bestemmingsplan goed, nadat het vorige uit 2017 door de Raad van State was vernietigd. Op het nieuwe bestemmingsplan waren ongeveer honderd reacties binnengekomen. Veel omwonenden wilden een ruime zone rond woningen, waar telers geen chemische middelen mogen spuiten.
  Milieudefensie en de Drentse burgerorganisaties Bollenboos en Meten=Weten schrijven in hun beroepsschrift dat de bescherming van de natuurgebieden in de gemeente niet in het nieuwe bestemmingsplan is geregeld. Bij de teelt komt stikstof vrij en wordt de waterhuishouding in het gebied ontregeld door zowel drainage als beregening en bovendien worden bodem en lucht volgens de bezwaarmakers fors belast door bestrijdingsmiddelen.
  De organisaties vinden dat de gemeente moet terugvallen op de bepalingen uit oude bestemmingsplannen van voor 1998. Daarin wordt volgens hen ‘een redelijke bescherming’ geboden aan natuur en landschap. 
  Bij een onderzoek door het RIVM zijn vorig jaar in de nabije omgeving van bollenvelden resten van bestrijdingsmiddelen aangetoond rond woningen, in het stof op de deurmat en in de urine van omwonenden, bij volwassenen en bij kinderen. Maar de gehalten in de lucht en urine kwamen niet boven grenzen waarbij er gezondheidsrisico’s worden verondersteld. Het RIVM pleitte wel voor meer onderzoek naar het risico van bestrijdingsmiddelen voor omwonenden.

  Lees ook:

  Bij de buren van de lelieteler daalt een nevel van pesticiden op de trampoline neer

  Meten = Weten is een initiatief van burgers die bezorgd zijn over het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de lelieteelt in Drenthe. Ze vroegen medeburgers bij te dragen aan een bodemonderzoek. Er was 1500 euro nodig. In korte tijd was er 7400 euro binnen. ‘Die pesticiden maken mensen onzeker.’

  Bezorgd Westerveld zet bollengif op de agenda

  De VVD-fractie in de raad van de Drentse gemeente Westerveld heeft vandaag onder druk van boze burgers een motie om de discussie over bestrijdingsmiddelen in de bollenteelt af te kappen, ingrijpend aangepast. Desondanks werd deze verworpen.

  Drentse burgers meten landbouwgif in bodem en vinden 57 middelen

  De teelt van lelies laat gifstoffen achter in de bodem rond landbouwvelden in Drenthe, blijkt uit onderzoek in opdracht van de burgers in de gemeente Westerveld.
  TROUW

  0 reacties :

  Een reactie posten