Waterschap neemt stedelijk water Hollands Kroon over. En de gemeente betaalt 431.000 euro toe

Datum:
 • woensdag 19 februari 2020
 • in
 • Categorie: ,
 • Het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier neemt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari jongstleden het onderhoud van ’stedelijk oppervlaktewater’ over van de gemeente Hollands Kroon.  Daarmee komen bijna alle vijvers, sloten en vaarten in de gemeente in handen van het waterschap. Eerder nam de gemeente al het beheer van de wegen in het buitengebied over van Hollands Noorderkwartier.
  Dinsdagmiddag hebben wethouder Theo Groot en hoogheemraad Klazien Hartog hun handtekeningen onder de overdrachtspapieren gezet. ,,Hiermee is 42 kilometer aan stedelijk water overgedragen aan het waterschap’’, laat Groot weten. ,,We houden als gemeente nog dertien kilometer in bezit omdat dit ’moeilijk water’ is, bijvoorbeeld rond sportvelden of begraafplaatsen.’’
  ,,Dat water is voor ons lastiger te onderhouden. Bijvoorbeeld omdat we alles bij een grote partij aanbesteden en daarmee niet, zoals de gemeente, rekening kunnen houden met plaatselijke belangen. De gemeente weet bijvoorbeeld wanneer er begrafenis wordt gehouden op de begraafplaats en kan het maaiwerk van de waterplanten dan even uitstellen of verplaatsen. Voor ons als waterschap is dat niet in te plannen’’, legt Hartog uit.
  Hollands Kroon betaalt het HHNK 431.000 euro toe, niet als bruidsschat maar wegens achterstallig onderhoud. Groot: ,,Dat geld is voor achterstallig baggerwerk. Ook blijft de gemeente bagger uit stedelijk water wel in ontvangst nemen, maar het schap wordt de uiteindelijke waterbeheerder. Net zoals de gemeente Hollands Kroon sinds de overdracht van 115 kilometer aan wegen door HHNK de wegbeheerder in het gebied is geworden. Dat schept duidelijkheid voor de inwoners. Ze weten nu bij wie ze moeten zijn.’’
  Noordhollands Dagblad
  ____________________________________


  Slootkanten langs buitenwegen polder zakken in door droogte

  ANNA PAULOWNA
  De droge zomer van 2018 en het natte najaar van 2019 zorgen voor problemen bij de gemeente Hollands Kroon. Ambtenaren hebben geconstateerd dat kilometers slootkant langs polderwegen in Anna Paulowna en Wieringerwaard aan het inzakken zijn.
  Burgemeester en wethouders hebben nu besloten dat er drie kilometer aan beschoeiingen geplaatst moeten worden. Dit om de veiligheid voor het verkeer op de polderwegen te waarborgen en te voorkomen dat de waterhuishouding in gevaar komt.
  Het aanpakken van de sloottaluds gaat naar verwachting circa honderdvijftigduizend euro kosten. Dat geld is niet gereserveerd, er bestaat geen potje bij de Hollands Kroon voor het aanbrengen van beschoeiingen in het buitengebied. Wel is er zes miljoen gereserveerd voor vervanging van beschoeiingen binnen de bebouwde kom.
  B en W stellen nu voor om het bedrag van anderhalve ton uit die reserve te halen.
  Noordhollands Dagblad

  2 reacties :

  Anoniem zei

  Dat gaat weer extra belasting voor de inwoners kosten.

  Anoniem zei

  Ook hier weer achterstallig onderhoud. Aan het einde van het jaar komt het college mooi uit met het (ons) geld. Logisch, als je taken laat liggen.

  Een reactie posten