’Gedeputeerde Staten gooien woningbouw op slot’: fel verzet van Bergen en Schagen vermoedt ’kwade opzet’ provinciebestuur

Datum:
 • woensdag 19 februari 2020
 • in
 • Categorie: , , , ,
 • De gemeenten in Noord-Holland Noord verzetten zich fel tegen de concept-omgevingsverordening van Gedeputeerde Staten.  Wethouder Klaas Valkering van Bergen kondigt aan dat zijn geplande 1200 woningen er desondanks zullen komen. Wethouder Jelle Beemsterboer van Schagen ziet ’kwade opzet’ van GS voor zijn stad en voorziet dat alle achttien gemeenten in het geweer zullen komen.
  „Als Provinciale Staten de nieuwe concept-verordening ongewijzigd goedkeurt, dan zal woningbouw in Noord-Holland Noord drastisch worden beperkt. Een groot deel van het landelijk gebied wordt dan bestempeld tot – beschermd - bijzonder provinciaal landschap, waar per woningbouwontwikkeling niet meer dan elf woningen mogen worden gebouwd”, aldus de gemeenten.

  Fel tegen

  Wethouder Klaas Valkering van de gemeente Bergen kondigde gisteren al aan dat deze gemeente zich fel tegen de verordening verzet, desnoods tot aan de Raad van State toe.
  „Voor Alkmaar en de BUCH-gemeenten houdt dit in dat vrijwel al ons buitengebied tot bijzonder provinciaal landschap zal worden aangewezen. Aan de ene kant ontstaat dus meer ruimte (elf woningen) om te bouwen, maar aan de andere kant is meer dan elf zeker niet mogelijk. We zullen dan ook alles op alles zetten om de provincie op andere gedachten te brengen. We hebben al een zienswijze ingediend.”
  De wethouder maakt duidelijk dat hij wel in verzet móet komen: „Wij willen twaalfhonderd woningen bouwen. Die verordening maakt voor die woningen niets uit. Ze komen er gewoon of de provincie dat nu leuk vindt of niet. Want in Bergen is de woningnood immers zo hoog dat we ons er niet zomaar bij neer kunnen leggen. Daarom zullen we tot de vaststelling van de verordening bij zowel de provincie als de minister lobbyen voor een betere regeling.”
  Mocht Provinciale Staten in juni de verordening desondanks aannemen, dan blijft Bergen zich verzetten: „We zullen desnoods de Raad van State voorleggen of de woningnood in Bergen niet dusdanig is dat deze regels terzijde geschoven kunnen worden. Voorlopig hoop ik echter dat dit soort stappen niet nodig zijn en dat de provincie voor de zomer aansluit bij de gemeenten boven Amsterdam, die unaniem hebben aangegeven zich niet te kunnen vinden in de nieuwe regels.”

  ’Woonverbod?’

  Valkering staat in zijn verzet zeker niet alleen. Zijn college Jelle Beemsterboer in Schagen spreekt voor zijn gemeente zelfs van ’kwade opzet’ van de kant van de provincie: „Als je kijkt naar de kaart, zie je dat alle grond rond de stad Schagen ’Bijzonder Provinciaal Landschap’ wordt. Daarmee wordt woningbouw in Schagen op slot gezet. Hoezo? Mogen er niet meer mensen hier komen wonen?”
  Hij vervolgt: „Ik kan me niet voorstellen dat er niemand in Haarlem is geweest die gezien heeft dat Schagen in de verordening op slot werd gezet. Dus vermoed ik kwade opzet.”
  Hij bevestigt dat de achttien gemeenten in Noord-Holland Noord de concept-verordening nog moeten bestuderen, maar is heel duidelijk in zijn antwoord op de vraag of er ook maar één gemeente zal zijn die hier voor is: „Nee. Er zijn veel gemeenten die met meer dan elf woningen willen uitbreiden.”
  Noordhollands Dagblad

  0 reacties :

  Een reactie posten