Gaswinning Bergen mag doorgaan

Datum:
 • woensdag 12 februari 2020
 • in
 • Categorie: , ,
 • De aardgaswinning in het kleine gasveld Bergen II mag doorgaan. De Raad van State ziet geen enkele reden om in te gaan op de eis van de gemeente Bergen om de aardgaswinning in het ’kleine’ gasveld Bergen II per direct stil te leggen.


  In een einduitspraak concludeert de Raad dat de kans op aardbevingen en schade aan gebouwen met name door de bodemgesteldheid (stevige duingronden) in en rond Bergen uitermate gering is. Verder ligt er een bufferzone van vijf kilometer rond de kernreactor in Petten. Binnen die bufferzone mag geen gas worden gewonnen. Daarmee is de kans op eventuele schade aan de reactor eveneens verwaarloosbaar klein.
  Om die redenen  keurt ’s lands hoogste bestuursrechtscollege woensdag in een einduitspraak het nieuwe winningsplan voor gaswingebied Bergen II definitief goed. Met dat plan wil energiebedrijf Taqa Onshore tot 2024 nog eens 286 miljoen kubieke meter aardgas winnen uit het Bergense veld.

  Afbouwen

  De Raad heeft alle bezwaren van de gemeente nog eens tegen het licht gehouden en concludeert dat het winningsplan aan alle wettelijke eisen voldoet. Bergen vindt het vreemd dat landelijk is afgesproken om de aardgaswinning sneller af te bouwen en dan toch nog toestemming geven voor extra gaswinning in Bergen.
  De Raad van State vindt dat geen tegenstelling. Immers, de afbouw vindt met name versneld plaats in Groningen. Daar zijn de effecten van de jarenlange gaswinning veel groter dan op en rond de kleinere gasvelden. In het landelijke afbouwbeleid bestaat volgens de Raad zeker nog ruimte om in kleine gasvelden door te gaan met de gaswinning als dat niet leidt tot onaanvaardbare risico’s in het gebied. En van onaanvaardbare risico’s is in Bergen en Groet geen sprake, zo concludeert het hoogste rechtscollege.
  Noordhollands dagblad

  0 reacties :

  Een reactie posten