Alternatief “Leefbaar en duurzaam”

Datum:
 • donderdag 27 februari 2020
 • in
 • Categorie: , ,
 • Vandaag, 26 februari 2020, is er een alternatieve Regionale Energie Strategie voor Noord-Holland-Noord gepubliceerd. 26-2-2020

  Het initiatief is genomen omdat de bewoners zich niet kunnen herkennen in de scenario’s die door de RES organisatie zijn opgesteld. Het plan is ontwikkeld voor en door de burgers, en dus met maximaal draagvlak!

  Maximaal draagvlak!

  Als leidende richting voor het maatschappelijk draagvlak is de vrijwel unanieme mening in geheel Noord-Holland-Noord dat er geen ruimte is voor extra windturbines op land. Ook is er vrijwel geen draagvlak voor het inrichten van grootschalige zonneweiden op landbouwgrond dicht bij woningen.

  Wij nodigen alle inwoners van Noord-Holland-Noord uit om dit concept rapport te onderschrijven zodat de leefbaarheid en het landschap maximaal wordt gewaarborgd terwijl er een substantiële toename van de hoeveelheid duurzame energie wordt ontwikkeld.

  Het gehele rapport met achtergrondinformatie is te downloaden op de website:

  https://www.nhn-duurzaamleefbaar.nl/ 

  Ook op de website van het Kritisch Platform Ontwikkeling Windenergie is het rapport te vinden.   Het bod 

  De bewoners van de drie regio’s Kop van Noord-Holland, West-Friesland en Alkmaar doen een bod voor grootschalige opwek van duurzame energie in 2030+ van ca. 1,8 TWh aan duurzame elektriciteit. Daarvan is 1,7 TWh zonne-energie en bijna 0,18 TWh windenergie.

  Dit bod van ca 1,8 TWh komt bovenop de reeds gerealiseerde duurzame energie van 1,8 TWh volgens het Energieakkoord 2013 die voor 1,6 TWh uit windenergie en voor 0,2 TWh uit zonne-energie bestaat.

  Het totaal aan duurzame energie in de vorm van wind en zon voor Noord-Holland Noord in 2030 bedraagt dan totaal 3,6 TWh. Fifty-fifty verdeeld over 50% wind- en 50% zonne-energie.

  De genoemde zonne zandbanken en drijvende zonne-panelen in het IJsselmeer en Markermeer – bij elkaar 855 ha – kunnen ruimtelijk prima ingepast worden, waarbij tevens een meerwaarde ontstaat voor de kust, de watersport en vogels en andere dieren.

  Lees er meer over in de Concept RES NHN 'DuurzaamLeefbaar''
  0 reacties :

  Een reactie posten