Zware tijden voor de afslag van Den Helder, de veiling laat onderzoeken hoe er meer met de IJmuidense visveiling kan worden samengewerkt

Datum:
 • zaterdag 18 januari 2020
 • in
 • Categorie: ,
 • De visveiling van Den Helder onderzoekt hoe haar voortbestaan in de toekomst kan worden gegarandeerd.
  Een van de scenario’s is verdere samenwerking met de visveiling van IJmuiden, aldus Pim Visser van de visafslag Hollands Noorden waar de visafslagen in Den Helder en Den Oever onder vallen.
  Algemeen-directeur Peter van de Meerakker van Zeehaven IJmuiden, met dochtermaatschappij de Hollandse Visveiling, wacht de uitkomsten van de verkenningen ’met belangstelling’ af.
  Reden van het onderzoek is de mindere gang van zaken bij de visafslag in Den Helder. Werd in 2012 nog 21,1 miljoen euro omgezet, vorig jaar bleef de teller steken op 19,3 miljoen euro. In IJmuiden daalde die van 73,2 miljoen euro in 2018 naar 65,7 miljoen euro. De vooruitzichten zijn niet hoopgevend.

  Kottervloot

  ,,De verwachting is dat een kwart van de Nederlandse kottervloot in de nabije toekomst verdwijnt”, aldus Visser. Oorzaken zijn krimpende omzetten, vissers die geen opvolging hebben, windparken op de Noordzee, aanlandplicht, de gevolgen van de Brexit en het verbod op pulsvissen.
  Het gebrek aan opvolgers speelt over de volle breedte in de visserij, met uitzondering van Urk, daar is het in geringe mate aan de orde. In de kop van Noord-Holland geldt de problematiek voor iets minder dan een kwart van de vissers, becijfert Visser.
  Al deze ontwikkelingen zorgen in Den Helder voor onzekere tijden. Onder het motto 'regeren is vooruitzien' worden tal van scenario's tegen het licht gehouden. Variërend van de visafslag verhuren, er een punt achter zetten of de boel integreren met de visafslag in Den Oever dan wel de vis aan land brengen in IJmuiden of Urk.
  In april worden de uitkomsten van de verkenningen gepresenteerd, vertelt Visser. Een verregaande samenwerking met IJmuiden hoort zeker tot de mogelijkheden, aldus Visser.
  ,,De contacten over en weer zijn heel goed.” Dat laatste beaamt ook Van de Meerakker. ,,Met de veiling van Scheveningen zijn Den Helder en IJmuiden eigenaar van het internet veilsysteem Pefa.” Volgens dit systeem kunnen vishandelaren vis kopen zonder zelf in de mijnzaal aanwezig te zijn.
  ,,Verder voert een aantal Helderse en Texelse schepen zijn vis overigens al jaren aan op de visafslag in IJmuiden. Gezien de geografische ligging, de aanwezigheid van de zeevisgroothandel in IJmuiden en het marktaandeel van IJmuiden van 25 procent in de totale omzet van Nederlandse visafslagen ligt het voor de hand om IJmuiden te betrekken bij deze verkenning”, aldus Van de Meerakker
  Noordhollands Dagblad


  0 reacties :

  Een reactie posten