Volgens gastschrijver Willem den Heijer gaat kottervloot onzekere tijd tegemoet: ’het wordt vissen op een postzegel’

Datum:
 • zaterdag 25 januari 2020
 • in
 • Categorie: ,
 • In 2018 werd door de Nederlandse kottervloot nog een winst behaald van €54 miljoen.


  In 2019 is dat fiks gedaald omdat halverwege het jaar 42 kotters moesten stoppen met de innovatieve pulsmethode. Op 1 januari 2020 heeft wederom een groot aantal kotters de pulslicentie in moeten leveren. De kottervloot gaat een onzekere tijd tegemoet.
  Behalve het feit dat inmiddels driekwart van de vloot, waaronder de kotters van rederij Bais, geen vergunning meer heeft om met de puls te mogen vissen, neemt de bouw van windmolenparken vrijwel alle ruimte op zee in beslag. Vorig jaar waarschuwden visserijeconomen tijdens een presentatie van cijfers in de kantine van de Scheveningse visafslag al voor de bedreigingen die op de vloot afkomen. Het intrekken van de pulsvergunning en gebrek aan ruimte om te vissen zijn naast de aanlandplicht en de Brexit items die tot kopzorgen leiden. En om het nog moeilijker te maken schreeuwen niet-gouvernementele organisaties (ngo’s) dat het slecht gaat met de visbestanden in de Noordzee.

  Rotonde

  ’Omdat er te veel beweging is op de Noordzee, is het vrijwel onmogelijk om vooruit te kunnen kijken. We zitten op een rotonde maar we weten nog niet welke afslag we gaan nemen’, aldus visserij-econoom Arie Mol van Wageningen Economic Research (WER).
  Mol suggereerde dat de aanlandplicht, waar veel tegen geageerd is maar waar uitzonderingen de maatregel enigszins werkbaar hebben gemaakt, wellicht het minste pijn zal veroorzaken. De overige onderwerpen zullen zeker hun stempel drukken op het financiële resultaat van de kottersector.
  In 2018 bedroeg de opbrengst €308 miljoen (voorlopig raming) en hielden de visserijbedrijven na aftrek van de kosten €54 miljoen aan winst over. De kosten waren in 2018 gestegen en voor de gasolie moest ook meer betaald worden. De vloot bestond uit 290 schepen, waaronder 185 garnalenkotters (de grootste groep), gevolgd door 75 grote pulskotters en zestien kotters die met de boomkor of sumwing vissen. Er waren aanvankelijk 84 pulsvergunningen. In 2020 zijn dat er nog maar achttien. Vanaf 1 juli 2021 zal deze groep ook de pulsvergunning kwijtraken, met uitzondering van een kleine groep die doorgaat in het kader van onderzoek.
  Visserij-econoom Geert Hoekstra van WER haakte tijdens de presentatie in op het ruimtegebruik van de Noordzee en gaf aan dat de kottervloot weleens klem zou kunnen komen te zitten.
  ’De vissers hebben al te maken met beschermde natuurgebieden, scheepvaartroutes, gas- en olievelden, defensiegebieden en daar komen de windmolenparken nog eens bovenop.’
  Vissen op een postzegel zal dan spoedig werkelijkheid worden.
  Willem den Heijer is visserijdeskundige en publiceert veel op dit gebied.
  Noordhollands dagblad

  0 reacties :

  Een reactie posten