Schagen wil zonneparken tot twee hectare toestaan ’onder voorwaarden’

Datum:
 • donderdag 23 januari 2020
 • in
 • Categorie: ,
 • De aanleg van zonneparken buiten agrarische bouwvlakken met een maximale grootte van twee hectare zal onder voorwaarden mogelijk en vereenvoudigd worden in de gemeente Schagen.  Zo moet zo’n park grenzen aan het bouwblok van een agrarische ruimte. Van initiatiefnemers wordt geëist dat zij omwonenden en andere belanghebbenden pro-actief inlichten over de plannen voor een eventueel zonnepark. Zo’n informatiebijeenkomst moet in zo vroeg mogelijk stadium, plaatsvinden.
  Ook moet er - naast een inpassingsplan - financieel verantwoording worden afgelegd. Een deel van de opbrengsten van het zonnepark (minstens 7%) moet terugvloeien in de samenleving. Waarvan 3,5% gestort wordt in een nog op te richten fonds en 3,5% middels participatie in de samenleving terugvloeit.
  Op agrarische gronden binnen het bouwblok zijn zonneparken toegestaan als sprake is van een agrarisch bouwblok waarbij de bedrijfsbebouwing die aanwezig is op het perceel al is voorzien van zonnepanelen.
  Dat is althans de insteek van het collegevoorstel voor de aanscherping van het beleid voor grondgebonden zonneparken, een beleid dat op 19 februari 2019 is vastgesteld. Binnenkort zal de gemeenteraad over deze aanscherping besluiten. Woensdagavond bogen de leden van de oordeelsvormende vergadering zich over de nieuwe regels. De raad zal hier op 11 februari over besluiten.
  Noordhollands Dagblad

  0 reacties :

  Een reactie posten