Provincie wil voldoende betaalbare én duurzame woningen en doorstroming van ouderen actief stimuleren

Datum:
 • donderdag 23 januari 2020
 • in
 • Categorie: ,
 • Zorgen voor voldoende betaalbare én duurzame woningen voor alle doelgroepen. Dat is voor de komende vijf jaar de belangrijkste ambitie in de woonagenda van de provincie Noord-Holland.  De woningnood in verschillende delen van de provincie is hoog en met een verwachte toename van de bevolkingsgroei en het aantal eenpersoonshuishoudens neemt de vraag naar woningen verder toe’’, aldus gedeputeerde Cees Loggen.
  Volgens hem zal de provincie samen met gemeenten, marktpartijen en woningcorporaties alle zeilen bij moeten zetten en ervoor moeten zorgen dat er de komende tijd volop wordt gebouwd.
  ,,Ook willen we de doorstroming van ouderen van een grote naar een kleinere comfortabele woning actief stimuleren. Dit helpt om bestaande woningen vrij te spelen voor gezinnen’’, zegt Loggen.
  Het woningtekort in veel regio’s is de afgelopen jaren alleen maar toegenomen, ondanks dat altijd wordt gesteld dat er voldoende potentiële bouwlocaties zijn.
  Met het aanbieden van kennis, geld of capaciteit - bijvoorbeeld voor het verlenen van vergunningen - wil de provincie gemeenten, marktpartijen en corporaties helpen. Er worden speciale bouwtafels ingericht om knelpunten weg te nemen.
  Ook het huidige college van Gedeputeerde Staten blijft bij het uitgangspunt dat er vooral gebouwd moet worden rond OV-knoopunten en slechts in enkele gevallen in het landelijk gebied. In woonakkoorden zullen afspraken worden gemaakt met regio’s en gemeenten over woningbouw, programmering en fasering van woningbouwplannen.
  Het Uitvoeringsprogramma Binnenstedelijk Bouwen en Versnellen Woningbouw wordt met vier jaar verlengd. Hiervoor wordt 3,5 miljoen euro aan het budget toegevoegd.
  Het gaat de provincie echter niet alleen om het aanjagen van de bouwproductie. De provincie wil ook stimuleren dat woningen duurzaam worden gebouwd, dat bouwmaterialen worden hergebruikt of herbruikbaar zijn en dat er bij de bouwplannen ook rekening wordt gehouden met het veranderende klimaat.
  De komende tijd gaat de provincie met de andere partijen in gesprek van de bespreekversie van de woonagenda. Op basis hiervan wordt de woonagenda verder aangevuld.
  Noordhollands Dagblad

  1 reacties :

  Anoniem zei

  Zo lang er een rem staat op de (woning)bouw hebben de voorstellen van de Provincie weinig of geen nut. Zo lang het stikstofverhaal nog steeds het beleid uitmaakt is het als roepen in de woestijn. Doorstroom woningen voor ouderen zou heel mooi zijn maar zolang er nog woningnood is onder de autochtone Nederlander is het een mooie droom van de Provincie.

  Een reactie posten