Ondermaats presteren overheid schaadt vertrouwen, vindt commissaris van de Koning

Datum:
 • zaterdag 11 januari 2020
 • in
 • Categorie: ,
 • Het zou commissaris van de Koning Arthur van Dijk ’een lief ding waard zijn’, als het vertrouwen in de overheid over een paar jaar is toegenomen.  Die wens uitte hij donderdag in zijn speech tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de provincie Noord-Holland. Van Dijk vindt dat de overheid op onderdelen ondermaats presteert, wat het vertrouwen van burgers schaadt. ,,De overheid biedt dan niet wat de bevolking terecht verwacht en mag verwachten’’, aldus Van Dijk.
  Concreet noemde hij de problemen bij de Belastingdienst, wachtlijsten in de zorg, scholen die vanwege lerarentekort sluiten en tekorten bij de politie. De stikstofprotesten van boeren en bouwers schaart hij onder dezelfde noemer. ,,De frictie manifesteert zich vaak op plekken en momenten waar burgers direct in aanraking komen met de overheid. We moeten vaststellen dat de overheid hieraan moet werken.’’

  Emoties

  Het ’broze begrip vertrouwen’ is daarom naast ’een politiek klimaat waarin we makkelijk met elkaar omgaan’ belangrijk voor Van Dijk, die vindt dat ’emoties en een goede sfeer ook passen bij mijn bestuurlijke rol’. Positief is dat Nederlanders grosso modo vertrouwen hebben in de overheid, zo blijkt uit onderzoek.
  Vanwege het belang dat hij eraan hecht laat hij het begrip dit jaar terugkerend thema zijn in de ambtsbezoeken die hij brengt aan de Noord-Hollandse gemeenten. Want ook voor burgemeesters is vertrouwen een sleutelbegrip. ,,In de transparante wereld die is ontstaan, kan een achteloos knikje al worden uitgelegd als een toezegging. We moeten voorkomen dat we straks louter met elkaar praten in juridische taal en de burgemeester voortdurend in de positie wordt gebracht van sheriff, scheidsrechter of speelbal.’’
  Van Dijk stond stil bij voor hem persoonlijk belangrijke momenten in het afgelopen jaar, het eerste van hem als commissaris. Hij noemde de ’bijna existentiële vraag’ van de ROC-leerlinge uit Hoofddorp die hem een tip vroeg gemotiveerd te blijven. Waarop hij het verhaal vertelde van de Michaela DePrince uit Sierra Leone, die hij kort daarvoor ontmoette. ,,Nadat haar ouders als gevolg van oorlog omkwamen werd zij geadopteerd. Ze had een droom en werkte hard om die te laten uitkomen. Nu is zij de tweede soliste van het Nationale Ballet.’’
  Noorhollands Dagblad

  0 reacties :

  Een reactie posten