’Natuur hangt aan een strop’. Dé stikstofdeskundige van de Noordkop ziet één uitweg: kringlooplandbouw.

Datum:
 • zaterdag 4 januari 2020
 • in
 • Categorie: , , ,
 • SCHAGERBRUG - Maar hoe groot is de macht van de veevoederindustrie?

  Strandhuisjes in Petten en recreatiewoningen in een polder bij Callantsoog, het wordt een spannend jaar voor Het Zijper Landschap. Deze vereniging strijdt tegen ’ongewenste ontwikkelingen’ in het landschap van de Noordkop.
  Voor projectontwikkelaars en gemeenten is deze luis in de pels een vechter om rekening mee te houden. Boegbeeld van de club van strijdbare vrijwilligers is Cor Koning. In rechtbanken is de Pettemer een bekend gezicht geworden.
  Al meermalen stapte Het Zijper Landschap (HZL) naar de rechter. De juridische strijd tegen grote projecten is nog niet ten einde. Op de achtergrond speelt Victor Wichers (67) uit Schagerbrug een belangrijke rol.
  Als ervaren adviseur staat hij belangeloos de belangenvereniging bij. Wichers is met deze klus uitgegroeid tot dé stikstofdeskundige in de Kop van Noord-Holland.

  Halfbakken

  ,,De natuur hangt aan een strop”, zegt Victor Wichers. ,,Stikstof is de grote boosdoener. Ons land is nu in rep en roer. Nu liggen allerlei halfbakken maatregelen en voorstellen op tafel. Die nemen het probleem niet weg.”
  ,,Er is een afdoende oplossing: kringlooplandbouw. Dus vooral je grondstoffen van dichtbij halen. Niet meer met bulkcarriers vol soja de oceaan oversteken om hier te gebruiken als eiwitrijk veevoer, niet langer verre regenwouden platbranden om soja te verbouwen.”
  Zo’n veertig procent van de stikstof die in Nederland neerslaat, wordt geproduceerd door de landbouw. Dat is een veelvoud van andere sectoren bij elkaar. Het verkeer veroorzaakt zes procent, evenals de huishoudens. De bouw is goed voor minder dan een procent.

  Uit buitenland

  ,,Toch is het verkeerd om de landbouw de meeste schuld te geven”, stelt Victor Wichers. ,,We hebben de landbouw nodig, voor voedsel en beheer van het landschap. Velen vergeten dat 35 procent van alle stikstof overwaait uit het buitenland.” Omringende landen hebben ook last van onze stikstof. We exporteren vier keer zoveel stikstof dan we binnen krijgen.
  Wat is dat nou voor goedje? Er zijn veel verschillende soorten. Stikstof uit de landbouw en veeteelt komt als ammoniak in de lucht. Verkeer, huishoudens en industrie zorgen voor stikstofoxiden in de lucht. Al deze stoffen dalen op een andere plek neer en zijn schadelijk voor het milieu. Ze tasten de biodiversiteit ernstig aan.

  Vergrassing

  Wichers: ,,Bepaalde grassen groeien daardoor juist sterker en drukken veel andere voedingsstoffen weg. Vergrassing valt ook in het duingebied tussen Den Helder en Callantsoog niet tegen te houden, ondanks maatregelen van terreinbeheerder Landschap Noord-Holland. Hetzelfde beeld zie je in het Zwanenwater bij Callantsoog en de Pettemerduinen.”
  Al deze terreinen zijn Natura-2000 gebied. Allerlei voorgenomen projecten liggen nu stil vanwege rammelende stikstofwetgeving.

  Geschrokken

  ,,Natura 2000-gebieden zijn Europees beschermd en mogen niet extra worden belast. Maar driekwart van alle 160 Natura-2000 gebieden in Nederland lijden al onder te veel stikstof. Ik schrok enorm van dit nieuws. De natuur is er veel erger aan toe dan ik vreesde. Voor bijna de helft van de natuurlijke soorten in onze beschermde regionale gebieden is de overschrijding zelfs fors.”
  De koe bij de hoorns vatten, dat benadrukt Victor Wichers. ,,Je moet zijn bij de bron. Daarom kringlandbouw. Minister Carola Schouten van van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit staat dat ook voor. Maar of haar dat lukt?”

  Veevoederfabrikanten

  Hoe daadkrachtig is Schouten? Of bezwijkt zij onder de macht van van de veevoederfabrikanten? Het zijn deze ondernemers die de bulkcarriers met soja naar Nederland halen.
  ,En zij betalen boeren om het kabinet te weerhouden van drastische maatregelen. De boeren mogen de kastanjes uit het vuur halen. Zo heeft de voorzitter van het Landbouwcollectief nauwe banden met de veevoederindustrie.” Het Landbouwcollectief praat nog steeds met het kabinet over beperkingen.

  Kernenergie

  Victor Wichers was jaren actief in de wereld van kernenergie. Ruim twintig jaar werkte hij bij NRG, een internationaal opererende nucleaire dienstverlener, marktleider in de levering van medische isotopen en beheerder van de Hoge Flux Reactor in Petten.
  Bij zijn afscheid vier jaar geleden van NRG was hij directielid. Sindsdien heeft hij een eigen adviesbureau, Hadron Consult. Hij richt zich vooral op milieu en natuurbescherming.

  Tegenwicht

  Over de reden om HZL te steunen, zegt Wichers: ,,De terugtrekkende overheid laat steeds meer steken vallen. Meer dan ooit is particulier tegenwicht nodig.”

  Noordhollands Dagblad


  0 reacties :

  Een reactie posten