‘Ministerie kan effecten stikstofmaatregelen niet onderbouwen’

Datum:
 • dinsdag 28 januari 2020
 • in
 • Categorie: , , , ,
 • Het ministerie van LNV heeft de effecten van het verplaatsen van melkveehouderijbedrijven rondom Natura 2000-gebieden op de stikstofdepositie op natuur niet in beeld.
  28-1-2020
  Dit concludeert de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) op basis van antwoorden op vragen aan het ministerie.
  De NMV stelt dat er niet is gemonitord of de voorgestelde stikstofmaatregelen leiden tot herstel van de natuur. „Het is onbegrijpelijk dat LNV het effect niet met cijfers kan onderbouwen.”
  De NMV vroeg het ministerie in september naar de resultaten van de ammoniakreducerende maatregelen op natuurgebieden. Nadat antwoorden uitbleven, zette de vakbond druk middels een klacht via de Nationale Ombudsman. Nu, vier maanden later, geeft het ministerie alsnog antwoord op de vragen.

  Benutte stikstofruimte onder PAS

  Ook concludeert de NMV dat het ministerie niet in beeld heeft welke stikstofruimte die onder het Programma Aanpak Stikstof (PAS) is uitgegeven daadwerkelijk is benut. De emissieomvang van het aantal stoppende bedrijven wordt geschat op 3,1 kton. Daarvan kwam de helft weer beschikbaar onder het PAS. Welke effecten dat heeft op natuurwaarden en habitatherstel is echter onduidelijk. Ook de effecten van stalmaatregelen zijn onbekend, aldus de NMV. „Dit is notabene één van de voorgestelde maatregelen als oplossing voor de stikstofcrisis en wordt reeds op vele bedrijven toegepast. Er zijn geen inzichten, data of bewijsstukken en toch gaat de overheid hier nu vol op inzetten. Wat ons betreft opnieuw een dwaling in beleid door de overheid.”

  'Andere oorzaken'

  Volgens de NMV kijkt de overheid veel te eenzijdig naar het stikstofbeleid en zijn er andere oorzaken waarom het ‘slecht’ gaat met de natuur. „Het beheer moet beter en de bodemgesteldheid dient te verbeteren. Zo blijken er juist door te weinig nitraat in de bodem meer sporenelementen zoals metalen in de bodem achter te blijven. Normaliter spoelt dit uit wanneer het zich bindt aan nitraat.” De NMV ziet dit als een reële oorzaak zijn van de slechte staat van de natuur.
  Of het daadwerkelijk slecht gaat met de natuur durft de NMV te betwijfelen. „Uit een rapportage over de staat van de natuur in Nederland blijkt het met het overgrote deel van de soorten juist erg goed te gaan.”
  Melkvee.nl logo

  0 reacties :

  Een reactie posten