Lang geroemde Zweedse sociale zekerheid begint in te storten door massa immigratie

Datum:
 • dinsdag 28 januari 2020
 • in
 • Categorie: ,
 • De islamisering in het land verloopt almaar sneller, mede omdat er net als in Nederland geen enkele kritiek op mag worden geuit.


  27-1-2020
  _______________________________________________
  Bom- en granaatexplosies in één jaar met 60% gestegen – Leider Gematigde Partij: ‘Regering is controle over land kwijtgeraakt aan migrantenbendes’
  ———————————————————————————
  Zweden werd tientallen jaren lang geroemd vanwege de bijzonder goede sociale zekerheid. Dat sociale stelsel is vooral sinds het openen van de Europese grenzen in 2015 door de Duitse bondskanselier Angela Merkel voor enorme aantallen migranten uit het Midden Oosten en Afrika in snel tempo onder grote druk komen te staan, omdat het leeuwendeel van al die migranten niet kunnen of willen werken en ook niet willen integreren, waardoor ze permanent aan het uitkeringen- en toeslageninfuus moesten worden gelegd. Nu beginnen de eerste Zweedse gemeenten bijna failliet te gaan, wat ingrijpende gevolgen zal hebben voor de ooit hoge welvaart in het Scandinavische land.
  In 2015 liet Zweden 162.000 voornamelijk islamitische asielzoekers toe. 70% van hen waren afkomstig uit Syrië, Afghanistan en Irak, waarvan 70% (jonge) mannen. Tussen 2016 en 2018 kwamen er nog eens 70.000 asielzoekers bij, en werd aan ruim 105.000 mensen asiel verleend.
  Multiculti ook in Zweden mislukt
  Deze massa immigratie heeft een onhoudbare financiële en sociale crisis veroorzaakt, waar zelfs het politiek correcte links-liberale establishment in Stockholm niet meer omheen kan. Multiculti steden zoals Stockholm, Malmö en Göteborg zijn inmiddels berucht om hun vele bom- en granaataanslagen (60% stijging in 2019 (2)), en compleet uit de hand gelopen migrantencriminaliteit.
  Bijna de helft van de inwoners in Malmö zijn migranten of van migrantenafkomst. In Botkyrka, Södertälje en Haparanda zijn Zweedse autochtonen al in de minderheid. Op de scholen in Malmö is dit ook al het geval. Arabisch is inmiddels de tweede taal in het land, en op scholen blijken de meeste moslimscholieren amper Zweeds te kunnen spreken.
  In 2018 vormden migranten 23% van de totale bevolking, maar wel 58% van het totaal aantal werklozen. Migranten zijn hiermee 4 x vaker werkloos dan Zweden. Jarenlang werd op typisch linksliberale wijze gedacht dat als het hen nu maar zo makkelijk mogelijk zou worden gemaakt, het vanzelf wel zou goedkomen.
  Migranten leggen bom onder sociale zekerheid
  Het tegendeel bleek het geval. Migranten bleken vooral in migrantenwijken te gaan wonen, omdat ze daar hun eigen cultuur konden vasthouden en ook hun eigen taal konden blijven spreken. Die –hoofdzakelijk islamitische- cultuur staat op veel punten op zeer gespannen voet met de Zweedse cultuur. In plaats van integreren gebeurde het omgekeerde: de Zweedse samenleving ging zich onder druk van de politiek aanpassen aan de nieuwkomers.
  De sociaaldemocraten willen bijvoorbeeld dat het islamitische Eid-al-fitr een nationale feestdag wordt. Zelfs de Kerk van Zweden staat hier achter. Diverse gemeenten hebben er reeds voor gekozen om dit moslimfeest te gaan vieren.
  Net als in Nederland dacht de Zweedse regering met massa immigratie nieuwe werknemers en belastingbetalers binnen te halen, die nodig zijn om de sociale zekerheid in de toekomst betaalbaar te houden. De vele nieuwkomers bleken echter juist een bom onder het sociale stelsel te zijn, een bom die nu begint te ontploffen, en die het ooit zo welvarende en stabiele land in een grote, permanente crisis zal storten.
  Gemeenten beginnen failliet te gaan
  Neem Filipstad in midden Zweden, een gemeente met ruim 10.000 inwoners. In 2002 was slechts 8,5% van de inwoners van buitenlandse komaf; in 2018 was dit aantal geëxplodeerd naar 22,7%. Tussen 2012 en 2018 nam het aantal autochtone Zweedse inwoners (=werknemers-belastingebetalers) af met 640 mensen, terwijl de migrantengroep (=uitkeringstrekkers) juist met 963 mensen groeide.
  Stadsmanager Claes Hultgren haalde al eerder het nieuws met zijn waarschuwing dat de meest nieuwkomers niet de wil en/of de capaciteiten hebben om te werken of om zelfs maar een opleiding te volgen. De druk op de gemeentelijke begroting is hierdoor zo hoog opgelopen, dat er noodgedwongen in de uitkeringen moet worden gesneden.
  Strömsund, dat een kleine 12.000 inwoners telt, kampt met dezelfde problemen. ‘We hebben nog nooit zo’n lage werkloosheid onder autochtonen gehad, maar toch staat het water ons tot aan de lippen,’ verklaarde een sociaaldemocratische afgevaardigde. ‘De verklaring is dat we nog nooit zo’n hoog percentage werklozen onder buitenlanders hebben gehad. Zij belanden in de bijstand, wat in de praktijk voor velen levenslang is.’
  Dit treft niet alleen voor Filipstad en Strömsund. Volgens een rapport van de overkoepelende organisatie van Zweedse gemeenten zullen de tekorten in 2023 zijn opgelopen tot bijna € 4,2 miljard. Professor Economie Charlotta Mellander geeft ondubbelzinnig de schuld aan ‘het ontvangen van vluchtelingen sinds 2015’, die van meet af aan niet of nauwelijks konden worden ingezet op de arbeidsmarkt, en ook niet konden worden geïntegreerd.
  Financiële, culturele en maatschappelijke crisis
  Aan het begin van de (ongetwijfeld opnieuw roerige) jaren ’20 staat Zweden dankzij deze massa immigratie en totaal mislukte integratie ‘radicale culturele en economische veranderingen’ te wachten, ‘die het land fundamenteel zullen veranderen.’ De islamisering in het land verloopt almaar sneller, mede omdat er net als in Nederland geen enkele kritiek op mag worden geuit. Moskeeën mogen ondanks tal van schandalen gewoon doorgaan met hun haatoproepen om de Zweedse samenleving te ondermijnen, saboteren en onderwerpen.
  Als de politiek correcte Zweedse partijen en regeringen de komende paar jaar de massa immigratie uit moslimlanden blijven promoten en financieren, dan zal er het komende decennium behalve een financiële ook een dramatische culturele en maatschappelijke crisis losbarsten. De Zweedse bevolking moet dan kiezen: of vechten – ook letterlijk- om de eigen cultuur, vrijheid en overgebleven welvaaart overeind te houden en voor het nageslacht te herstellen, of niets blijven doen en daarmee definitief buigen voor de dictatuur van de islam.
  Leider gematigde partij: ‘Controle over land kwijtgeraakt aan bendes’
  ‘De Zweedse regering is de controle over het land verloren,’ waarschuwde Ulf Kristersson,  de leider van de Gematigde Partij, op 13 januari in de grootste Zweedse krant Aftonbladet. ‘Bijna iedere dag worden we ’s ochtends wakker met het nieuws van bommen en explosies…. Burgers vragen zich af of bendecriminelen (waarvan het leeuwendeel 1e en 2e generatie migranten zijn) ons volledig hebben overgenomen.’
  ‘Er zijn veel redenen waarom we zijn waar we zijn, niet in de laatste plaats door een onverantwoord migratie- en integratiebeleid… Dit is een zeer gevaarlijke ontwikkeling. Een land waar de burgers zich niet meer veilig en zeker voelen, zal het vertrouwen in de instellingen en in elkaar verliezen.’ (3)
  Wat het lot van ons eigen sociale stelsel en onze eigen cultuur zal zijn indien er jaarlijks 100.000 mensen, voornamelijk moslimmigranten, in Nederland blijven bijkomen, zal daarom geen nadere uitleg behoeven. Desondanks is het zelfs maar ter discussie stellen van massa immigratie en islamisering in de Tweede Kamer nog steeds een taboe. Je zou bijna aan kwade opzet gaan denken.

  Xander

  0 reacties :

  Een reactie posten