Windenergie is voor allen, dus ook de lasten

Datum:
 • woensdag 18 december 2019
 • in
 • Categorie: , ,
 • HAARLEM - Noord-Holland wil binnen de eigen grenzen net zoveel plekken voor zonnepanelen en windmolens zoeken, als naar rato van het aantal inwoners of energieverbruik nodig is.


  Peter Schat 18-12-2019

  „We zeggen dus niet dat we ze beter in Flevoland kunnen neerzetten, omdat daar meer ruimte is”, zegt gedeputeerde klimaat Edward Stigter (GroenLinks).  
  Deze ambitie staat in het gisteren door Gedeputeerde Staten vastgestelde ’ontwerp-perspectief’ op de regionale energie strategieën (RES). Landelijk zijn er dertig gebieden aangewezen voor RES’sen en in Noord-Holland zijn er twee: Noord en Zuid. Het Rijk heeft aangegeven hoeveel stroom er in het hele land moet worden opgewekt middels zonnepanelen en windenergie. 

  Medio volgend jaar stelt Noord-Holland vast wat zij haalbaar acht. Wel is alvast uitgesproken, dat aan de Noord-Hollandse energiebehoefte ook op Noord-Hollandse plekken voldaan zal moeten worden. 

  ,,We willen meer ruimte bieden aan wind- en zonne-energie, maar we hanteren daarbij nog steeds uitgangspunten zoals passend in het landschap en bij voorkeur zonnepanelen op daken’’, zegt Stigter. ,,We hebben een stevige ambitie, want we hebben ook relatief veel inwoners. Als je zegt ’hier mag het niet dus hier kan het niet’, dan moet je daar dus wat aan gaan doen.’’ Er komt dus meer ruimte voor windmolens en zonnepanelen. 

  Warmte

  De behoefte aan hernieuwbare energie oplossen in andere provincies vindt Stigter ’makkelijk gedacht’. „Elders kijken ze ook niet allemaal met plezier naar windmolens. Wij redeneren dat als het is voor ons allemaal, mogen ze ook zichtbaar zijn voor ons allemaal.” 

   De provincie brengt ook in kaart welke warmtebronnen er zijn. Grote bedrijven zoals Tata Steel, maar warmte uit oppervlaktewater en geothermie, het halen van warmte van grote diepte, biedt ook perspectief.

  Noordhollands Dagblad


  1 reacties :

  Anoniem zei

  Gedeputeerde klimaat Edward Stigter (GroenLinks) is volstrekt ontoerekeningsvatbaar en zou met een dwangbuis aan opgesloten moeten worden.
  Het streven van de groene dwazen is om alle industrie uit Nederland te gaan weren, alle boeren weg met als gevolg heel Nederland aan de bedelstaf. Hoe gek moet je zijn?

  Een reactie posten