Actiebereidheid onder boeren nog onverminderd groot

Datum:
 • woensdag 18 december 2019
 • in
 • Categorie: , ,
 • 1. Hoe zit het nu met de actiebereidheid van de boeren? 
  18-12-2019

   Die is nog steeds groot. Weliswaar heeft actiegroep Farmers Defence Force de acties bij de distributiecentra voorlopig afgeblazen. Maar op social media roeren veel boeren zich die toch nog in actie willen komen. Waarschijnlijk sluiten veel boeren zich aan bij de stichting Bouw in Verzet, die ook in actie wil komen. Zij hebben de boeren opgeroepen zich bij hun aan te sluiten. 

  2. Welke acties hebben de boeren tot nu toe gevoerd? 

   Al twee keer was het Malieveld in Den Haag het decor voor vreedzame boerenacties. De vele honderden trekkers zorgden voor veel files op de wegen. En ook de provinciehuizen hebben al meerdere keren boeren op bezoek gekregen nadat de provincies met eigen stikstofbeleid waren gekomen. In Groningen moest hierbij de deur van het provinciehuis het ontgelden. Daarnaast hebben de boeren bij wijze van ludiek protest ervoor gezorgd dat het nummer ’De boer dat is de keerl’ van Normaal op 9 terecht is gekomen in de Top 2000. 

  3. Waarom voeren de boeren actie? 

  De boeren zijn het niet eens met het kabinetsbeleid als het gaat om de stikstofproblematiek. Zij vinden dat ze hier onterecht de schuld van krijgen, terwijl ze al veel hebben gedaan om de uitstoot terug te dringen. Volgens de boeren moet Den Haag ook naar de industrie en de luchtvaart kijken. Ze zijn het er dan ook niet mee eens dat Den Haag aanstuurt op een forse krimp van de veestapel en het aantal veehouderijen. De boosheid richt zich ook op de supermarkten. De boeren vinden dat ze door de supermarkten worden opgezadeld met steeds hogere eisen die de boeren op kosten omhoog drijven zonder dat ze daar extra voor worden betaald. Terwijl de winstmarges van de supermarkten blijven stijgen. De boeren willen beter verdienmodel.  

  4. Willen de boeren wel wat doen aan het stikstofprobleem? 

  De vele boerenorganisaties (onder andere: LTO Nederland, Farmers Defence Force en Agractie.nl) verenigd in het Landbouw Collectief, willen alleen op basis van vrijwilligheid en tegen een marktconforme vergoeding meewerken aan maatregelen om de ammoniakuitstoot te beperken. Als hierbij agrarische ruimte vrijkomt, zou deze niet mogen worden verkocht buiten de agrarische sector omdat deze anders zou worden uitgehold. Er moet ook ruimte blijven voor bedrijfsuitbreidingen. De boeren zetten verder vooral in op technische maatregelen. Door minder eiwit in het voer, beweiding en bemesting met water toevoeging zou de stikstofuitstoot beperkt kunnen worden. 

  5. Maar hadden de boeren niet een overeenkomst met het kabinet? Nee, maandag waren vertegenwoordigers van de boeren wél voor een ontbijt met premier Rutte en landbouwminister Carla Schouten in Den Haag. En na afloop gaf de voorzitter van het Landbouw Collectief aan dat er een afspraak in de maak is. Volgens minister Schouten hebben de boeren tijdens het ontbijtgesprek zelf alternatieven voor het kabinetsplan gepresenteerd. ’Daar zijn we minutieus doorheen gegaan en we hebben gezegd wat we als kabinet kunnen doen. Op veel onderdelen zijn we dicht bij elkaar gekomen’. 

  Gisteravond laat werd bekend dat de boeren alsnog een akkoord met het het kabinet zouden hebben gesloten.  

  Roel van Leeuwen 


   Acties bij distributiecentra van supermarkten zijn op de valreep afgeblazen, maar aan actiebereidheid ontbreekt het niet bij de boeren. Maar wat willen ze hiermee bereiken?

  Noordhollands Dagblad

  0 reacties :

  Een reactie posten