Waarom de ECB de grootste bedreiging voor onze welvaart en vrijheid is

Datum:
 • maandag 30 december 2019
 • in
 • Categorie: , ,
 • De crash gáát komen, de vraag is alleen wanneer
  28-12-2019
  _______________________________________________
  Hoe zit dat met de megacrisis die maar niet wil uitbreken? – Met negatieve rente wordt de welvaart van de burgers verplaatst naar degenen die aan de top van de piramide staan
  ———————————————————————————
  De afgelopen maanden hebben we in Nederland massale protesten gezien van boeren, bouwers, leraren en weer de boeren. Die waren gericht tegen specifiek regeringsbeleid waarmee het inkomen en zelfs het voortbestaan van deze groepen ernstig wordt bedreigd. De overkoepelende oorzaak, die eigenlijk alle burgers de straat op hadden moeten drijven, is echter vrijwel nergens serieus ter sprake gekomen, en dat is het welvaart vernietigende beleid van de Europese Centrale Bank. Als de Nederlanders blijven hopen dat het allemaal wel goed zal blijven gaan, dan zullen ze zich op een dag realiseren dat ze zijn leeggeroofd en berooid worden achtergelaten. Is dat waar ons naïeve en -gezien de schaamteloze, bijna hallucinerende kersttoespraak van de koning- zelfvoldane volkje op afstevent?
  We leven in een ongekend krankzinnige tijd waarin oude regels en historische wetmatigheden niet meer lijken te gelden. Zo buitelen analisten over elkaar heen met waarschuwingen voor een mega crisis die eigenlijk allang had moeten uitbreken, maar er nog steeds niet is. Een van de verklaringen luidt dat alle financiële markten door computers worden bestuurd, die zijn geprogrammeerd om iedere mogelijke crash te voorkomen, bijvoorbeeld met massale (nep)aankopen van (staats)obligaties en aandelen.
  Een direct aanwijsbare oorzaak is het beleid van de grote centrale banken. Zo gooit de Amerikaanse Federal Reserve er in deze weken maar liefst een half biljoen dollar tegenaan om een ‘Repo’ bankencrisis te voorkomen, een crisis die vrijwel zeker als dominosteen had gefungeerd voor de al zo lang uitgestelde megacrash. Waar komt al dat geld vandaan? Nergens. Het wordt met slechts een paar muisklikken gecreëerd. Hoe lang dit goed kan blijven gaan is ‘anyone’s guess’.
  Huidige situatie in strijd met gezond verstand en alle gezonde basisprincipes
  Eén vraag onderstreept in wat voor absurde situatie we terecht zijn gekomen: ‘Wie profiteert van een lening die gegarandeerd met minder geld wordt terugbetaald dan het uitgeleende bedrag?’ Dat is natuurlijk degene die geld leent, en niet de uitlener. De leners zijn de overheden, en alle nauw aan hen verbonden partijen.  Negatieve rentes zijn per definitie gunstig voor leners, terwijl spaarders en (toekomstige) gepensioneerden worden gestraft (in de EU verliezen zij door het ECB beleid € 160 miljard per jaar – waar zijn de demonstraties?).
  Dit beleid spot met alle gezonde economische basisprincipes, en zeker ook met het gezonde verstand. Het is in strijd met alle logische concepten over hoe geld behoort te functioneren. Behalve verborgen belastingen in de vorm van inflatie hebben we als gevolg daarvan nu ook te maken met een systeem dat de welvaart van de burgers verplaatst naar degenen die aan de top van de piramide staan. Dat systeem splitst de samenleving in twee klassen op: de elitaire topklasse, die willekeurig en unilateraal alle regels ten gunste van enkel zichzelf aanpast, en de grote onderklasse, u en ik, die gedwongen worden de prijs hiervan te betalen, ook al zijn we daar nooit akkoord mee gegaan en is zelfs nooit naar onze mening hierover gevraagd.
  De crash gáát komen, de vraag is alleen wanneer
  Maar wellicht kijkt u om u heen en constateert u samen met de koning dat het eigenlijk heel goed gaat met het land, en dit systeem dus werkt. Misschien bent u zelfs wel bereid om een heel stuk van uw welvaart en (spaar)geld op te offeren, zodat de staat ook in de toekomst dit systeem overeind kan houden en voor het volk kan blijven zorgen, zoals steeds wordt beloofd.
  Kijkt u dan eens naar de cijfers, en probeert u zich de allereerste lessen economie uit de brugklas te herinneren (de jongere generaties leren dit vermoedelijk überhaupt niet meer). Wereldwijd is het verleende krediet opgelopen naar $ 240 biljoen. Om u een idee te geven van de monstrueuze omvang van deze krediet’zeep’bel: één biljoen seconden staan gelijk aan 31.709 jaar.  
  Bedenk dat schuld altijd naar voren gehaalde consumptie is, dus consumptie die in de toekomst moet worden (af)betaald. Leningen en schulden moeten altijd of worden afbetaald, of worden kwijtgescholden. Een economisch systeem kan nooit oneindig nieuwe schulden maken, en zal op een zeker moment instorten zodra de grens is bereikt. De crash GAAT daarom komen. De enige vraag is of we vrijwillig stoppen met nieuwe schulden –een stap die onmiddellijk een grote crisis zal veroorzaken-, of dat we wachten totdat de boel uit elkaar knalt, met een nog veel grotere catastrofe en totale systeemcrisis als gevolg.
  Geld van spaarders verdwijnt in zakken schuldenaren
  Dit is de echte reden waarom de ECB al jaren negatieve rente hanteert. Nieuwe schulden worden niet alleen gratis uitgedeeld, maar de leners krijgen door die negatieve rente zelfs geld toe, waarmee hun schulden juist afnemen. Met deze frauduleuze methode wordt het geld van spaarders weggezogen en in de zakken van de schuldenaren gepompt.
  In de EU gebeurt dit vooral met Duits en Nederlands geld. De miljarden overschotten op onze begrotingen worden niet of nauwelijks aangewend om onze eigen burgers te compenseren voor die aanhoudende welvaartsroof (die wordt versterkt met almaar hogere klimaat-, energie- en brandstofbelastingen), maar om de geld verkwistende EU en andere eurolanden overeind te houden.
  Massa immigratie bom onder sociale zekerheid
  Een vergrijzende autochtone bevolking is eveneens een bom onder het systeem, dat alleen bij constante economische groei overeind kan blijven. Daarom kozen de West Europese overheden voor massa immigratie. Dit beleid is echter op een grote ramp uitgelopen: in plaats van het verjongen van de beroepsbevolking en het verhogen van de productiviteit, bleken vooral de sociale zekerheidssystemen te worden overbelast, om het over de afnemende veiligheid door exploderende criminaliteit nog maar niet te hebben. Ook hier betaalt alleen de autochtone bevolking weer de prijs voor.
  Op den duur wordt alles waardeloos
  Met negatieve rente wordt alles van waarde op den duur waardeloos (uiteindelijk ook het geld zelf). U dacht geld opzij te zetten voor uw pensioen of voor uw kinderen? Vergeet het maar, tegen de tijd dat het zover is, zal dat geld bij lange na niet voldoende zijn om er ook maar iets substantieels mee te kunnen doen. Dus waar werkt u eigenlijk nog voor? Vroeger was dat om uw bestaan te verbeteren en uw toekomst, en die van uw eventuele kinderen, veilig te stellen.
  Het beleid van de ECB heeft deze normale doelstellingen echter volledig om zeep geholpen. Financiële degelijkheid (eerst sparen voordat je gaat uitgeven) en onafhankelijkheid, ooit de basis voor een vrij en stabiel leven en een goede toekomst, zijn verwoest. Nu uw (spaar)geld en pensioen dagelijks steeds minder waard worden kun je er eigenlijk nog maar één ding mee doen: uitgeven. De massa is en wordt via de mainstream media getraind -beter gezegd: gehersenspoeld- dat dit een goede zaak is, en dat zij inderdaad meer moeten uitgeven en lenen, en nog hogere hypotheken moeten afsluiten.
  Complete basis samenleving wordt weggeslagen
  Alles staat op het spel, niet alleen de wereldeconomie. In het Westen, vooral in Europa, wordt de basis van onze complete samenleving weggeslagen. Het verval van onze beschaving is duidelijk zichtbaar in de opzettelijke vernietiging van het klassieke liberalisme (gebaseerd op persoonlijke vrijheid en privé bezit), het christendom (persoonlijke verantwoordelijkheid) en soevereiniteit (zelfbeschikking), ten gunste van een gecentraliseerde totalitaire linksdictatuur die meer macht en controle over zijn tot slaven gemaakte volken en onderdanen zal krijgen dan de leiders van de Sovjet Unie ooit konden dromen.
  Schaamteloze misleiding en afleiding
  De koning probeerde in zijn kersttoespraak het Nederlandse volk op wel heel erg opzichtige wijze uit een cognitieve dissonante toestand te houden door schaamteloos –en misschien zelfs wel minachtend- te beweren dat het zo goed met ons gaat en we zo’n succesvol landje zijn, terwijl ons economische, financiële en maatschappelijke zombiesysteem op de drempel van 2020 in werkelijkheid op zijn laatste benen waggelt.
  Ondertussen wordt de polarisering in de samenleving doelbewust aangewakkerd met extreem ‘divers’ en ‘inclusief’ regenboogbeleid, gekoppeld aan massa immigratie en islamisering. Dit alles wordt mede gedaan om het volk af te leiden van de grootste bedreiging voor hun welvaart, vrijheid en toekomst: de huidige Westerse regeringen en centrale banken, in Europa de EU en de ECB.
  ‘Het echte geluid’ wint helaas (nog?) niet
  Zolang gewone mensen echter blijven denken dat degenen die boven hen zijn gesteld en het beleid bepalen het beste met hen voor hebben –terwijl het bovenstaande u ervan overtuigd zou moeten hebben dat het omgekeerde het geval is-, is er weinig reden om aan te nemen dat ‘het echte geluid aan het winnen is’, zoals Robert Jensen steeds zegt. Zijn positieve insteek is aan de ene kant verfrissend en bemoedigend, maar is helaas (nog?) niet in overeenstemming met de werkelijkheid – ook al zouden inmiddels 1 op de 4 Nederlanders volgens de peilingen op de enige twee min of meer ‘wakkere’ –en daarom door de rest geboycotte- partijen (PVV en FVD) stemmen.
  ‘Realiteit kan genegeerd worden, maar niet de gevolgen daarvan’
  Blijven denken dat het allemaal zo’n vaart niet zal lopen en ‘ze’ het wel zullen voorkomen, is zowel naïef als fataal. ‘We kunnen de realiteit negeren, maar de gevolgen van het negeren van de realiteit niet,’ schreef filosofe Ayn Rand, grondlegger van het objectivisme.
  De realiteit van nu leert dat het niet 1 minuut voor 12, maar al 1 minuut na 12 is. De klok terugzetten kan alleen als de verplaatsing van macht en soevereiniteit naar supranationale instellingen zoals de EU en de VN onmiddellijk wordt gestopt en teruggedraaid, en we regeringen gaan kiezen en aanstellen die de belangen van de gewone man weer voorop stellen, en niet die van zichzelf, de banken en andere grote globalistische spelers.
  Einde cash geld = einde vrijheid
  Terugdraaien, met de nadruk op onmiddellijk, en niet pas over 3 of 5 jaar. Overheden en banken zijn namelijk volop in de weer om cash geld uit te bannen (2). Zodra straks het complete betalingsverkeer verplicht digitaal verloopt, zullen we in een permanente gevangenis terecht zijn gekomen waarin de autoriteiten en banken ons naar eigen believen voor allerlei zaken kunnen en zullen belasten, en ons totaal kunnen controleren en tot gehoorzaamheid dwingen, zonder dat we daar ooit nog uit kunnen ontsnappen. Het zal het definitieve einde zijn van al onze economische en persoonlijke vrijheden.

  Xander

  0 reacties :

  Een reactie posten