Uitspraak Raad van State maakt bouwprojecten voor voetbalfusie en zwembad in Bergen fors duurder

Datum:
 • vrijdag 27 december 2019
 • in
 • Categorie: , ,
 • De Raad van State blijkt ook met de uitspraak over de voetbalfusielocatie in Egmond de gemeente Bergen op ’substantiële’ extra kosten te jagen.
  Dat komt omdat de gemeente hierdoor meer onderhoud aan bestaande complexen van de drie voetbalverenigingen moet betalen, maar ook omdat de bouwkosten de afgelopen jaren fors zijn gestegen. Dat heeft weer effect op de prijzen van nieuw te bouwen projecten. Eerder was al bekend dat de kosten voor het Watertorenproject hoger uit zouden vallen.
  Het college heeft in een recente memo meer details bekendgemaakt. Opvallend daarin is dat b & w nog steeds hopen dat de gebreken in beide bestemmingsplannen hersteld kunnen worden. Er is opdracht gegeven dit nader te onderzoeken. Het resultaat van dat onderzoek is nog niet bekend.
  De bestemmingsplannen zijn vernietigd omdat ze niet voldoen aan de nieuwe zogenoemde PAS-eisen voor stikstofuitstoot. De Raad van State heeft november nog nadrukkelijk verklaard dat de plannen niet zijn te repareren: „Wel kan een gemeente een nieuw bestemmingplan maken, waarin dan onder meer via ander onderzoek dan de PAS-methodiek wordt aangetoond dat de natuur geen schade ondervindt. Dat plan moet dan wel weer de hele inspraakprocedure door”, aldus een woordvoerster.

  Ontbinden

  Los van dit punt wordt de gemeente nu ook al geconfronteerd met onverwachte en hoge kosten, zoals bij de voetbalfusielocatie in Egmond. Elk van de hierbij betrokken partijen, de drie voetbalverenigingen en de gemeente, kon na de uitspraak van de Raad van State de fusie-overeenkomst met de anderen ontbinden. Alle partijen hebben echter aangegeven door te willen gaan op het ingeslagen pad.
  Door de uitspraak van de Raad van State kan het project nog niet worden aanbesteed. Dat houdt in dat de verenigingen langer gebruik moeten maken van hun huidige accommodaties. Om die accommodaties ’veilig en acceptabel’ te houden, moet daarom onverwacht in extra onderhoud worden geïnvesteerd. Dat kost ruim vijftigduizend euro.
  Meer dan gepland zal de gemeente ook kwijt zijn aan de aanleg van het voetbalfusiecomplex. De kosten zijn volgens een raming uit 2017 ongeveer zeven miljoen euro. Met name de bouwkosten zijn de laatste jaren echter fors gestegen. Ook lopen de plankosten langer door dan verwacht. Burgemeester en wethouders laten momenteel onderzoeken hoeveel meer dit project gaat kosten. De uitkomst daarvan wordt begin volgend jaar verwacht.
  Hetzelfde verhaal geldt ongeveer voor het Watertorengebied in Egmond aan Zee.

  BAM

  Ook hier hebben de deelnemende partijen – de gemeente, de BAM en de deelnemers aan het collectief particulier ondernemerschap – aangegeven door te gaan. Maar ook hier zijn er meer kosten. Zo moet de bestaande sporthal langer gebruikt worden en vragen de bestaande installaties om onderhoud. Dat gaat tot honderdduizend euro kosten.
  De gemeente moet ook met de bouwer BAM weer in overleg. Het aanbestedingsverdrag waar in 2016 de handtekeningen onder zijn gezet, komt namelijk onder druk te staan door de inmiddels fors toegenomen bouwkosten. De BAM heeft de mogelijkheid door de uitspraak van de Raad van State het contract te ontbinden, maar heeft al gezegd met het project door te willen gaan. Wel wordt er opnieuw onderhandeld over de verdere voorwaarden. Het college speelt hier alvast op in: „In contracten is binnen de grenzen van het aanbestedingsrecht een prijsstijging geoorloofd tot 15 procent zonder dat een nieuwe procedure hoeft te worden doorlopen.”
  Het college heeft al verklaard dat de ’substantiële’ meerkosten niet mogen leiden tot lastenverzwaring voor de inwoners. Daarom wordt gekeken naar dekking daarvan uit extra opbrengsten binnen de diverse bouwprojecten in Egmond aan den Hoef. Welke dat zijn, wil de gemeente nog niet zeggen. Ook zoekt het college naar kostenbesparing binnen de projecten.

  Noordhollands Dagblad

  0 reacties :

  Een reactie posten