’Mensonterende omstandigheden’

Datum:
 • dinsdag 31 december 2019
 • in
 • Categorie: ,
 • HOLLANDS KROON - ANNA PAULOWNA - Handhavers van de gemeente Hollands Kroon hebben dit jaar opnieuw onderkomens gesloten waar arbeidsmigranten in ’mensonterende woonomstandigheden’ zijn aangetroffen. 
  Mike Deutekom 31-12-2019


   Dat blijkt uit een memo van wethouder Theo Meskers aan de gemeenteraad. 

  De afdeling Handhaving van de gemeente heeft in 2019 83 controles uitgevoerd. „Naar aanleiding van deze controles is capaciteit voor circa tachtig personen per direct gesloten. Hierbij werden in drie gevallen omstandigheden aangetroffen, die de kwalificatie mensonterend verdienen. 

  Door gebrek aan legale logiesplekken moesten we mensen onderbrengen in hotels. Tegen de exploitanten zijn procedures gestart”, aldus de memo. 

   „Door het gebrek aan legale locatie zoeken werkgevers alternatieven. Die plekken zijn veelal brandonveilig, onhygiënisch en bieden geenszins een fatsoenlijke leefomgeving. Dat dit opnieuw tot ongelukken leidt is niet uit te sluiten.” 

  Volgens de wethouder is uit onderzoek gebleken dat het aantal benodigde bedden voor arbeidsmigranten in Hollands Kroon 3525 is. Daarvan zijn al 1879 logiesplaatsen gecreëerd of vergund. Verder lopen er nog aanvragen voor 446 logiesplaatsen, waarmee het totaal op 2343 komt. „Hieruit kunnen we concluderen dat er nog ruimte is voor 1182 bedden. Hierbij is nog geen rekening gehouden met de demografische ontwikkelingen in de Noordkop en de stijging van de behoeftecijfers, die verder duidelijk worden gemaakt in een rapport dat volgend jaar verwacht wordt.” 

  Onvoldoende bedden voor arbeidsmigranten
  vervolg

   Er zijn straks nog steeds te weinig bedden om alle arbeidsmigranten fatsoenlijk onder te brengen, schat wethouder Theo Meskers in van Hollands Kroon. 

  Ondanks de nieuwe regels die de gemeenteraad heeft vastgesteld voor de realisatie van nieuwe logiesplekken voor arbeidsmigranten, komen er onvoldoende bedden bij, zo verwacht Meskers. Zo zijn er complicerende regels voor de vestiging van grote logiesgebouwen op bedrijventerreinen. Hun komst kan bijvoorbeeld betekenen dat omliggende bedrijven of percelen maximaal een milieucategorie 2 mogen hebben in het bestemmingsplan. En dat kan de gemeente planschade opleveren. 

  De gemeenteraad heeft besloten dat die grootschalige locaties alleen op bedrijventerrein mogen komen, mits het totale aantal arbeidsmigranten in een dorp niet hoger uitvalt dan tien procent van de bevolking in de kern. ,,Voor logies op bedrijventerreinen zijn planologische beperkingen. In samenhang met de door de raad ingebrachte tienprocent-regeling ziet het college om die reden op bedrijventerreinen capaciteit voor naar schatting zeshonderd mensen. Op basis van de actuele cijfers is dat onvoldoende.’’ 

  Het college van Hollands Kroon wil - naast het plan voor 280 arbeidsmigranten plekken in het Joods Werkdorp in Slootdorp - komende maand nog zes nieuwe verzoeken voor accommodaties aan de gemeenteraad voorleggen. Al deze plannen zijn niet volgens de regels die de gemeenteraad heeft opgesteld voor nieuwe pensions. Drie (met 200, 36 en 308 bedden) zijn initiatieven in het buitengebied en dus niet op een bedrijventerrein. Een andere, met 360 bedden en wel op een bedrijventerrein, overschrijdt de tien procent-norm. 

  Het college geeft aan de raad aan dat een logiesaccommodatie bij het Joods Werkdorp dus voorziet in een behoefte.

  Noordhollands Dagblad

  3 reacties :

  Anoniem zei

  Zou het een idee voor Meskers zijn om zich wat meer te bekommeren om de Familie Imming?
  Zich wel overdreven druk maken om arbeidsmigranten en het eigen volk, de familie Imming, op een schandalige wijze in de steek laten samen met zijn boezemvriend van het CDA, wethouder Groot.
  Te zot voor woorden maar er zal ongetwijfeld wel weer veel (smeer)geld mee gemoeid zijn.

  Anoniem zei

  Zou dat een trotse boer zijn, die zijn werknemers "mensonterend" had gehuisvest?

  Anoniem zei

  De getallen veranderen steeds in voordeel van Meskers. Het gaat alleen weer om geld verdienen over de rug van de burger. Want die wordt er mee opgescheept. Alle mooie regels ten spijt, deze worden alleen gebruikt als het de gemeente uitkomt.

  Een reactie posten