Meer nodig voor stikstofwet

Datum:
 • donderdag 5 december 2019
 • in
 • Categorie: , ,
 • DEN HAAG - Spoedwet overtuigt oppositie niet, steun hangt af van aandacht voor natuur

  5-12-2019

  Het kabinet moet veel meer doen om de natuur te beschermen tegen stikstof, anders krijgt het geen steun van de linkse oppositie voor een spoedwet die met name de woningbouw vlot moet trekken. 

  GroenLinks, SP en PvdA wijzen daarbij naar een advies van de Raad van State, die de voorgestelde aanpak ook te vrijblijvend vindt. 

  Het kabinet wil de woningbouw weer op gang brengen, onder meer door projecten met een relatief kleine stikstofuitstoot vrij te stellen van een vergunningplicht. Maar dat kan volgens de Raad van State alleen standhouden als ook concrete maatregelen worden genomen om de natuur te beschermen. 

  Die maatregelen ontbreken nog en dat maakt ’de juridische ijsvloer niet al te dik’, vindt PvdA-Kamerlid William Moorlag. 

  „De kans is groot dat vergunningsaanvragen door het ijs gaan zakken.” Ook SP’er Frank Futselaar en Laura Bromet van GroenLinks willen dat verantwoordelijk minister Schouten (Natuur) haar huiswerk opnieuw maakt. 

  Futselaar merkt daarbij op dat al sinds eind mei duidelijk is dat de natuur beter moet worden beschermd. De Raad van State zette toen als hoogste bestuursrechter een streep door de manier waarop vergunningen werden verleend voor activiteiten waar stikstof bij vrijkomt. „Het land betaalt sindsdien een zware prijs voor besluiteloosheid.” 

  Halveren 

  Ook Bromet vindt dat er allang een plan had moeten liggen voor meer natuur in Nederland. Zij wil daarnaast meer maatregelen om de neerslag van schadelijke stikstofverbindingen in de natuur bij de bron aan te pakken. 

  De landbouw moet wat GroenLinks betreft de uitstoot in vijftien jaar stapsgewijs halveren. 

  Schouten denkt dat de spoedwet wél juridisch houdbaar is. „De Raad van State zegt dat het kan, als je ook maar werkt aan een breder pakket. En dat doen we”, aldus de bewindsvrouw. Zij wijst er verder op dat het kabinet al 250 miljoen euro heeft vrijgemaakt voor natuurherstel. 

  Het kabinet heeft voor de spoedwet steun nodig van minstens één van de linkse oppositiepartijen. Hun stem kan doorslaggevend zijn in de Eerste Kamer. 

  Wichmann Penning 

  De spoedwet werd nodig nadat Johan Vollenbroek bezwaar aantekende tegen het Programma Aanpak Stikstof. De Raad van State en het Europese Hof van Justitie haalden vervolgens een streep door het Nederlandse stikstofbeleid. 

  Talloze bouwprojecten kwamen stil te liggen. De stikstofcrisis leidde tot protesten van boeren en bouwers. Vollenbroek en zijn milieuorganisatie MOB ontvangen 10 december de Clara Meijer-Wichmann Penning. Deze is bedoeld voor mensen of organisaties die zich hard hebben gemaakt voor de verdediging van de rechten van de mens. Het verzet tegen de bestaande stikstofwetgeving ter bescherming van de natuur valt daaronder.

  Noorddhollands Dagblad


  0 reacties :

  Een reactie posten