Hoge Raad zit met Urgenda-uitspraak op verkeerd spoor

Datum:
 • maandag 23 december 2019
 • in
 • Categorie: , , , ,
 • De Hoge Raad zit op het verkeerde spoor met de Urgenda-uitspraak die de overheid verplicht CO2-uitstoot verder terug te dringen.
  23-12-2019
  Zo werkt het niet in Nederland, schrijft Arendo Joustra. Het is de kiezer die de politiek opdrachten verschaft. Niet de rechter, niet de Hoge Raad.
  Nederland is een anti-autoritair land. Dat heeft alles te maken met zijn geschiedenis. Behalve tijdens bezettingen (van de Fransen en de Duitsers) is er nooit een koning of president geweest met almacht. Macht werd altijd gedeeld. Tussen provincies, steden, politieke partijen.

  Rechters weten: mediatie vaak zinvoller dan vonnissen

  Alleen door te schikken en te plooien kunnen besluiten worden genomen. Ook een directeur van een bedrijf kan niets verordineren zonder draagvlak bij zijn personeel. Een politieagent – je beste vriend – bereikt met praten altijd meer dan met de knuppel. Ook rechters weten dat mediatie vaak zinvoller is dan vonnissen.
  Democratie in Nederland is dan ook nooit de helft plus 1. Er is oog voor de andere helft, voor minderheden, voor de verliezers. En niet alleen omdat je wellicht een paar jaar later samen een regering moet vormen, maar ook omdat het anders toch niet werkt.
  Het is te betreuren dat de Hoge Raad geen oog heeft voor dit wezenskenmerk van Nederland en de Nederlanders. Door de actiegroep Urgenda gelijk te geven, draagt het de regering in feite op dictatoriaal in te grijpen. Want als het kabinet zich wil houden aan het vonnis – eind 2020 moet de CO2-uitstoot ten opzichte van 1990 met 25 procent zijn teruggedrongen – moet het kabinet draconische maatregelen nemen. Niet passend in de Nederlandse situatie. Met ingrijpende gevolgen voor burgers, boeren en buitenlui. Met faillissementen, bedrijfssluitingen en verlies van banen.
  Rechters zijn goed in juridisch gelijk en kunnen zo geschillen beslechten of mensen bestraffen. Maar de maatschappij als geheel laat zich niet juridisch sturen. Dat moet je aan politici overlaten. Die moeten worden gekozen en zoeken dus automatisch naar draagvlak in de samenleving.

  Rechter bemoeit zich met zaken waarmee hij zich niet moeit bemoeien

  Aan een vonnis moet blind gehoor worden gegeven, maar met dit vonnis staat de Hoge Raad toe dat de rechter zich bemoeit met zaken waarmee hij zich niet moet bemoeien. Het behoort niet tot zijn takenpakket. Tenzij hij de samenleving in het ongerede wil brengen.
  Dit vonnis is ook overbodig. De Hoge Raad meent dat burgers moeten worden beschermd tegen de opwarming van de aarde. Maar het is niet zo dat het kabinet de opwarming ontkent of niets doet. Het afgelopen jaar stond in het teken van klimaattafels, klimaatakkoorden, klimaatwetten en klimaatmaatregelen. Het kabinet wil de CO2-uitstoot in 2030 met 49 procent hebben gereduceerd en in 2050 met 95 procent (beide ten opzichte van 1990). Op Europees niveau stuurt het kabinet zelfs aan op 55 procent in 2030. Dus welke pedagogische tik wil de Hoge Raad eigenlijk uitdelen?
  Op weg naar de 49 procent in 2030 zal Nederland de 25 procent van Urgenda passeren. Is het heel erg als dat niet in 2020 gebeurt maar een jaar of twee jaar later? Bijvoorbeeld om tijd te hebben investeringen te doen die op de lange termijn een groter effect hebben op de CO2-uitstoot dan snelle acties? Of om burgers, boeren en buitenlui mee te krijgen?

  Nederlandse inspanningen maken voor opwarming aarde niet uit

  Voor de daadwerkelijke opwarming van de aarde maakt het sowieso niet uit. Nederland is slechts verantwoordelijk voor 0,5 procent van de wereldwijde uitstoot van CO2. De aarde wordt niet warm of koud van de Urgenda-uitspraak.
  Besturen is een moderne democratie met geëmancipeerde en hoogopgeleide burgers is uiterst gecompliceerd. Het vergt veel geduld, praten, incasseringsvermogen, overleggen, polderen. En dan nog wil het wel eens schuren, zoals de acties van boeren en onderwijzers bewijzen. De leden van de Hoge Raad gaan iets leuk doen met de kerst, maar de politici staan nu voor de uiterst lastige taak het vonnis uit te voeren, zonder de samenleving uit elkaar te spelen.
  In die positie had de Hoge Raad de politiek niet mogen brengen. Het is de kiezer die de politiek opdrachten verschaft. Niet de rechter, niet de Hoge Raad. Uiteindelijk krijgen die deze uitspraak als een boemerang terug. Niet morgen, niet volgende week en niet volgend jaar. Maar het gaat gebeuren. En dan heeft niet alleen de politiek verloren, maar ook de rechtelijke macht en daarmee de rechtsstaat.
  ELSEVIER

  2 reacties :

  Unknown zei

  De Hoge raad is indirect in dienst en heeft een inige band met de overheid, dus de uitspraak is een gewenste uitspraak, in het belang van het systeem, het systeem wil minder democratie en meer controle....dus vul maar in je portemonne, je rechten, je plichten, de staat krijgt daar nog meer over te zeggen...

  Anoniem zei

  Beste Unknown, het systeem dat je nu bechrijft is niet het bestaande systeem, maar het systeem dat Forum wil invoeren: rechtspraak onder controle van de regering. Einde trias politica, op naar de dictatuur.

  Een reactie posten