Veel minder kap in bossen van Schoorl

Datum:
 • vrijdag 1 november 2019
 • in
 • Categorie: , ,
 • Niet 12 procent, maar in totaal slechts 6 procent van de bossen in de Schoorlse Duinen zal worden gekapt.
  Bijvoorbeeld het bekende Baaknolbos zal blijven staan. Dit hebben de provincie Noord-Holland, de gemeente Bergen en Staatsbosbeheer bekendgemaakt.
  Staatsbosbeheer kwam in 2016 met de plannen om in fases zo’n 80 hectare bos te kappen om de vorming van het zogenoemde grijs duin te bevorderen. In de eerste fase zouden het Leeuwenkuilbos en het Van Steijnbos, zo’n 20 hectare moeten worden gekapt, ofwel 2 procent van het totaal. Die plannen staan nog overeind.
  Provincie, gemeente en Staatsbosbeheer hebben nu echter besloten dat 94 procent van het Schoorlse duinbos, waaronder het Baaknolbos, blijft staan. Om het kwetsbare Schoorlse duingebied te herstellen, blijft volgens de drie instanties echter wel kap van bos noodzakelijk. Staatsbosbeheer vraagt deze week de vergunning aan.
  De drie menen dat herstel van dit Natura 2000-gebied nodig is om unieke planten en dieren te behouden en terug te laten keren. Dit gebeurt door maatregelen zoals het verwijderen van de bovenste grondlaag (afplaggen) en bomenkap.
  Met name de kap zorgde de afgelopen periode voor veel maatschappelijke onrust. Met het besluit om het Baaknolbos in principe niet te kappen, menen de drie dat de doelstellingen nog wel kunnen worden gehaald en tegelijkertijd tegemoet wordt gekomen aan de wens van de omgeving. Een verdere toezegging is dat bij uitwerking van de maatregelen rekening wordt gehouden met de locatie van strandtent Paal 29 en de begaanbaarheid van fiets- en wandelpaden.
  De kap van het Baaknolbos was onderdeel van een van de vervolgfasen. ,,We doen nu ons uiterste best, eventueel met behulp van alternatieve maatregelen en mét behoud van dit bos, de Natura 2000-doelen te behalen’’, aldus de drie.
  Noordhollands Dagblad

  0 reacties :

  Een reactie posten