Spoedwet stikstof houdt opties open

Datum:
 • woensdag 27 november 2019
 • in
 • Categorie: , ,
 • De Tweede Kamer wil de wet al volgende week woensdag behandelen.

  26-11-2019


  Spoedwet stikstof houdt opties open

  De Spoedwet aanpak stikstof, die het kabinet dinsdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, houdt verschillende opties open.
  In het wetsvoorstel regelt het kabinet dat er maatregelen kunnen worden genomen, onder andere via een regeling voor het voerspoor.

  Eisen aan diervoeding

  In de toelichting bij de wet staat dat de mogelijkheid wordt gecreëerd om eisen te stellen aan diervoeding, “door regels te stellen aan het gehalte aan bepaalde stoffen in dierlijke producten”. Daarbij moet worden gekeken naar ruwvoer, restproducten en mengvoer. Hoe dat in het vat wordt gegoten, is nog onduidelijk.

  Reactie op Raad van State

  In reactie op opmerkingen van de Raad van State heeft het kabinet onder meer via onderzoek van Wageningen Universiteit & Research laten zien dat verlaging van het eiwitgehalte in het voer direct leidt tot minder uitstoot van ammoniak.
  De Raad van State vraagt zich af of een vermindering van de ammoniakuitstoot niet op andere (“minder vergaande“) maatregelen kan worden bereikt. Het kabinet antwoordt daarop dat veevoermaatregelen in vergelijking met een verkleining van de veestapel “een minder groot effect hebben op de inkomenspositie van de veehouder en de concurrentiekracht van de sector en daarbij horende ketenpartijen”.

  Instelling van een drempelwaarde

  De spoedwet houdt ook de optie van de instelling van een drempelwaarde open. In een apart advies laat de Raad van State weten dat de instelling van een generieke drempelwaarde een moeilijk haalbare kaart is.

  Behandeling wet

  De Tweede Kamer wil de wet al volgende week woensdag behandelen. In dezelfde week wordt ook de aanpassing van de Meststoffenwet in verband met de invoering van het actieprogramma Nitraatrichtlijn behandeld.

  Moeite met snelheid

  Kamerleden lieten in een ingelaste procedurevergadering blijken erg veel moeite te hebben met de snelheid die vereist is. “Maar in het belang van het op gang brengen van de bouw, willen we voort”, aldus CDA‘er Jaco Geurts. Het is de bedoeling dat de wet voor het einde van het jaar in de Eerste Kamer is behandeld.
  LTO teleurgesteld over gebrek aan inspraak
  LTO Nederland noemt het “teleurstellend” dat minister Carola Schouten nu al een spoedwet naar de Tweede Kamer heeft gestuurd waarmee ze de stikstofimpasse hoopt op te lossen. De landbouworganisatie had liever gezien dat ze had gewacht op nadere bespreking van de plannen die de sector zelf vorige week aandroeg.

  Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voert deze week nog gesprekken met het Landbouw Collectief. Diverse plannen van de sector overlappen met het wetsvoorstel, waaronder het instellen van een drempelwaarde. Ook LTO pleitte daar eerder voor. Verder wil zowel de minister als LTO de samenstelling van veevoer aanpassen, zodat dieren minder stikstof produceren. LTO roept Schouten echter op om “niet aan cherrypicken te doen” en met “een integraal plan” te komen voor de lange termijn.
  Lees alles over het stikstofbeleid en het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in dit dossier.

  0 reacties :

  Een reactie posten