Akkoord over beperking boskap Schoorl

Datum:
 • woensdag 6 november 2019
 • in
 • Categorie: , ,
 • De provincie Noord-Holland, de gemeente Bergen en Staatsbosbeheer hebben besloten.......

  6-11-2019

  Akkoord over beperking boskap Schoorl


  (01 november 2019)
  De provincie Noord-Holland, de gemeente Bergen en Staatsbosbeheer hebben besloten dat 94 procent van het Schoorlse duinbos, waaronder het Baaknolbos, blijft staan.
  Om het kwetsbare Schoorlse duingebied te herstellen, blijft kap van bos noodzakelijk. Staatbosbeheer vraagt deze week de vergunning aan.
  Herstel van dit Natura 2000-gebied is nodig om de unieke planten en dieren te behouden en terug te laten keren. Dit gebeurt door maatregelen zoals het verwijderen van de bovenste grondlaag (afplaggen) en lokale bomenkap. Met name de bomenkap zorgde de afgelopen periode voor onrust. Met het besluit om het Baaknolbos in principe niet te kappen, is de overtuiging dat zowel de ecologische doelen als de zorgen vanuit de omgeving een plek krijgen. Daarnaast is toegezegd bij de uitwerking van de maatregelen rekening te houden met de locatie van strandtent Paal 29 en de begaanbaarheid van fiets- en wandelpaden in het gebied.

  Baaknolbos

  De kap van het Baaknolbos was onderdeel van de vervolgfasen met herstelmaatregelen die na 2021 plaats zou vinden in het duingebied. De provincie, de gemeente en Staatsbosbeheer benadrukken hun uiterste best te doen om, eventueel met behulp van alternatieve maatregelen, mét behoud van dit bos, de Natura 2000-doelen te behalen. Als de komende jaren niet uit de natuurmonitoring blijkt dat kap écht nodig is, blijft het bos dus bestaan. Ook het participatieplatform Schoorlse Duinen, dat bestaat uit betrokkenen uit de omgeving, is positief over dit besluit.  

  Natura 2000-doelen

  Om de Natura 2000-doelen te behalen, is het belangrijk dat de omvorming van de eerste 20 hectare naar dynamisch duinlandschap vlot start. Daarvoor vraagt Staatsbosbeheer deze week een vergunning aan. 

  Evaluatie

  De provincie werkt momenteel aan een plan voor de monitoring en evaluatie van de herstelmaatregelen uit de eerste fase. Deze plannen worden naar verwachting begin volgend jaar besproken met de omgevingspartijen. 

  Provincie N-H


  0 reacties :

  Een reactie posten