Advies namens 33 organisaties (NederWind) om Klimaatakkoord NIET goedte keuren

Datum:
 • dinsdag 26 november 2019
 • in
 • Categorie: ,
 • Brief aan de Vereniging Nederlandse  Gemeenten (VNG) met advies voor op de vergadering van 29 november.


  26-11-2019 


  Geachte heer van Zaanen, voorzitter Vereniging Nederlandse Gemeenten,
  Geachte heer Lievense, voorzitter commissie Raadsleden en Griffiers van de Vereniging Nederlandse gemeenten,

  Op uw Algemene Leden Vergadering van 29 november a.s. ligt het besluit voor om het Klimaatakkoord goed te keuren door de VNG.

  Wij, de 33 organisaties onderaan dit bericht, adviseren u met klem om het Klimaatakkoord NIET goed te keuren.

  Dit doen wij op grond van de volgende feiten:

  1. De deelnemers aan de Klimaattafel Elektriciteit zijn niet geselecteerd volgens de gepubliceerde criteria.
  Bij de selectie van partijen, welke mochten aanzitten aan de Klimaattafel Elektriciteit, zijn in ieder geval die partijen uitgenodigd, die een groot eigenbelang hebben bij de subsidies voor de bouw van windmolenparken. 
  De 33 partijen onderaan dit bericht hebben zich aangemeld voor de Klimaattafel Elektriciteit in februari 2018, verenigd onder de naam NederWind, maar werden geweigerd zonder opgaaf van redenen.

  Volgens de voorzitter van het Klimaatberaad, Ed Nijpels, en de Minister van Economische Zaken en Klimaat, Eric Wiebes, waren de criteria voor deelname als volgt:
  a) De ingediende plannen moesten een bijdrage leveren aan de CO2-reductie.
  b) De ingediende plannen moesten kosten-efficiënt zijn.
  c) De ingediende plannen moesten draagvlak hebben.
  Met de 33 organisaties onder dit bericht hebben wij onder de naam NederWind een plan ingediend om de investering in windparken op land te vervangen door een gelijke investering in windparken op de Noordzee. Dit plan gaf een extra CO2-reductie van 3,1 Megaton per jaar. GRATIS wel te verstaan. Dit plan voldeed aan alle drie criteria, want:
  a) Het plan zorgde voor een extra CO2-reductie van 3,1 Megaton per jaar, zijnde ca. 5 procent van de ambitie in het regeerakkoord van 2017.
  b) Het plan was GRATIS en daarmee kostenefficiënter dan ALLE andere plannen, die in het Klimaatakkoord staan.
  c) Het plan werd gesteund door de 33 organisaties onderaan dit bericht en hun achterbannen, waardoor er een groot draagvlak bestond voor dit plan. Door het wegnemen van de overlast van windparken op land zou dit plan sowieso voor een vergroot draagvlak hebben gezorgd voor de energietransitie. 

  Het bovenstaande laat zien, dat de selectie van de deelnemers door Nijpels en Wiebes in strijd was met de criteria zoals geformuleerd door Nijpels en Wiebes. De selectie heeft dus plaatsgevonden op oneigenlijke gronden. 

  2. De plannen van het Klimaatakkoord zijn niet de meest kostenefficiënte plannen. 
  Immers, het goedkoopste plan, nl. verplaatsing van windparken van land naar zee (zie onder punt1) is geen onderdeel geworden van het Klimaatakkoord.

  3. De plannen van het Klimaatakkoord zijn niet de groenste plannen met de grootste CO2-reductie. 
  Immers, het groenste plan, nl. verplaatsing van windparken van land naar zee (zie onder punt1) is geen onderdeel geworden van het Klimaatakkoord.

  4. De plannen van het Klimaatakkoord zijn niet de plannen met het grootste draagvlak. 
  Immers, het plan met het grootste draagvlak, nl. verplaatsing van windparken van land naar zee (zie onder punt1) is geen onderdeel geworden van het Klimaatakkoord.
   
  5. De uitkomsten van de Klimaattafel Elektriciteit dienen niet het algemeen belang, maar de belangen van de subsidie-ontvangende deelnemers aan de tafel. 
  De subsidiëring van windparken op land gaat gepaard met verborgen oversubsidies, die medio 2018 al waren opgelopen tot 1,5 miljard euro, te betalen door de burger en te incasseren door de partijen, die wel mochten aanzitten aan de Klimaattafel Elektriciteit. Deze cijfers zijn ontleend aan publicaties door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Kees Vendrik, voorzitter van de Klimaattafel Elektriciteit weigerde, toen hij met deze cijfers door mij werd geconfronteerd in juni 2018, om minister Wiebes hierover in te lichten, omdat, zo zei hij, de partijen aan de Klimaattafel Elektriciteit (lees: de partijen, die de subsidies en oversubsidies opstrijken) hadden besloten alles uit het Energieakkoord te laten zoals het was (lees: de subsidies en oversubsidies in stand te houden). De deelnemers aan de Klimaattafel Elektriciteit hebben dus hun eigen toekomstige winsten en overwinsten geregisseerd en wilden de politiek verantwoordelijke (minister Wiebes) niet confronteren met de miljarden aan teveel door hen te ontvangen subsidies. De uitkomsten van de Klimaattafel Elektriciteit zijn dus niet gebaseerd op het algemeen belang, maar dienen het belang van de subsidie-ontvangende deelnemers aan de tafel. 


  Wellicht ten overvloede merk ik op dat de doelstellingen van de RES v.w.b. de opwekking van hernieuwbare energie rechtstreeks voortvloeien uit het Klimaatakkoord en dat daarmee dus ook de RES de belangen dient van de subsidie-ontvangers aan de Klimaattafel Elektriciteit en niet het algemeen belang.

  --
  Met vriendelijke groet,

  Kees Pieters  namens:

  Pottendijk Windmolenvrij, Drenthe
  Stichting BOEC, Coevorden, Drenthe 
  Stichting Gigawiek, Houten, Utrecht 
  Stichting JAS, Hollands Kroon, Noord-Holland 
  Stichting Kleare Kimen, Oosternijkerk / Dongeradeel, Fryslân 
  Stichting Mallemolens, Goeree-Overflakkee, Zuid-Holland 
  Stichting Platform Storm, Borger-Odoorn, Drenthe 
  Stichting Tegenwind N33, Veendam, Groningen 
  Stichting Omwonenden windturbines Wieringermeer, Hollands Kroon, Noord-Holland 
  Stichting WindNEE, Aa en Hunze, Drenthe  
  Stichting Wind van Voren, Barendrecht, Zuid-Holland 
  Stichting Windmolens N57 nee, Brielle / Hellevoetsluis / West-Voorne, Zuid-Holland 
  Tegenwind Veenkoloniën, Veenkoloniën, Drenthe en Groningen 
  Bewonersgroep Buren van Rijnenburg en Reijerscop, omgeving en stad Utrecht   
  Vereniging Tegenwind Weijerswold, Coevorden, Drenthe 
  Vereniging Tegenwind Hunzedal, Aa en Hunze, Drenthe 
  Vereniging Vrij Polderland, Soest, Utrecht 
  3MO – MegaMolensMegaoverlast, Goeree-Overflakkee, Zuid-Holland 
  Actiecomité Windpark Rietvelden NEE, 's-Hertogenbosch, Noord-Brabant 
  Actiegroep Westenwind Tegenwind N34, Drenthe
  Bewonersgroep Uitbreiding Windpark Delfzijl Zuid, Groningen 
  Bewonersgroep Windturbine Vlietzone, Leidschendam-Voorburg, Zuid-Holland 
  Bewonersplatform Voor de Wind, West-Brabant, Noord-Brabant 
  Comité tegen dreiging windmolens bij Akzo, Oegstgeest / Teylingen, Zuid-Holland 
  Eefde Tegenwind, Lochem, Zutphen, Gelderland 
  Zon voor Wind, Emmen, Drenthe
  Zuidelijke dorpen van Delfzijl, Groningen 

  0 reacties :

  Een reactie posten