Weer onderzoek naar huisvesting

Datum:
 • donderdag 31 oktober 2019
 • in
 • Categorie: , , ,
 • ENKHUIZEN  - Problemen met arbeidsmigranten per gemeente in kaart 


  Paul Gutter 31-10-2019

  Er komt in 17 gemeenten in Noord-Holland Noord opnieuw een onderzoek naar de problemen rond de huisvesting van arbeidsmigranten. De uitkomsten hiervan zouden in januari bekend moeten zijn. 

   Vorige week stuurden bestuurders van GreenPort NHN, LTO-Noord, KAVB en Glastuinbouw Nederland namens ondernemers een brandbrief naar de gemeenteraden. Hierin drongen zij er op aan om de regionale afspraken over huisvesting nu eindelijk uit te voeren. 

  Want hoewel de gemeenten in Noord-Holland Noord al sinds 2012 (Kompas) samenwerken aan oplossingen voor het huisvestingsprobleem, boeken ze in de praktijk amper voortgang. Plannen van ondernemers stranden door gebrek aan prioriteit of capaciteit, ontkenning van het probleem binnen de eigen gemeentegrens of in het politieke debat (’not in my backyard’). Uitzondering is Hollands Kroon. 

  In Enkhuizen, waar deze week een concreet voorstel voor een verblijf voor dertig tijdelijke werknemers op tafel lag, was de brandbrief niet aan dovemansoren gericht. Via een motie drongen SP en Nieuw Enkhuizen er op aan om, net als Hollands Kroon, ook zo snel mogelijk (uniforme) beleidsregels vast te stellen voor dit soort huisvesting. 

  Wethouder Erik Struijlaart verzocht de motie aan te houden tot januari. Volgens hem komt er in 17 gemeenten opnieuw een onderzoek, om te kijken wat nu precies de problemen en de opgaven in de verschillende gemeenten zijn. Want die zijn niet overal hetzelfde. De raden krijgen zeer binnenkort meer informatie over dit regionale onderzoek. 

  Regiobestuurder Peter Raven van Glastuinbouw Nederland staat niet afwijzend tegenover het zoveelste onderzoek. ,,Als ze dan maar wel gebruik maken van wat er in het verleden allemaal al is onderzocht en niet opnieuw het wiel uitvinden. En het moet grondig gebeuren met draagvlak van alle betrokkenen. Dit is een regionaal probleem waar regionale oplossingen voor moeten komen, die plaatselijk moeten worden uitgevoerd. Als dat niet met grootschalige huisvesting kan, dan moet het maar op een andere manier. En dat gaat hier en daar zeer doen.’’

  Noordhollands Dagblad


  0 reacties :

  Een reactie posten