Klimaatgekte

Datum:
 • donderdag 3 oktober 2019
 • in
 • Categorie: ,
 • We zijn gek geworden! Wanneer keert men terug naar de werkelijkheid en het gezond verstand? Dit MOET stoppen! 


  2-10-2019
  Mij en inmiddels vele anderen, waaronder ook columnisten van gerenommeerde kranten, vragen zich af waarom in Nederland een bomenkapgekte lijkt te zijn losgebarsten. In heel het land worden er jaarlijks tienduizenden bomen gekapt, ook monumentale bomen die gezond zijn ontkomen niet aan deze idiotie. Prachtige bomenlanen in de provincies worden opgeofferd, iedereen kent er vast wel een, waar je in de zomer onder een prachtig gesloten bladerdak rijdt.
  Bossen vallen ten prooi. Bossen die al eeuwen bestaan vallen ten prooi aan een idiotie van de klimaatgekte onder het mom van verjonging. Nou ik kan de lezer wel beloven dat de bomen die worden teruggeplant van het formaat satéprikker en niet meer dan 60cm. hoog zijn, niet zo waardevol zijn voor het zuiveren van de lucht en het klimaat, dan zo’n volwassen exemplaar die er minsten 50 jaar over heeft gedaan om tot volle wasdom te komen. Nu blijkt dat de klimaatgekte hier debet aan is.

  Volgens Staatsbosbeheer bestaat slechts dertig procent van de biomassa van Nederlandse komaf uit houtpellets. Dat zou dan resthout zijn; er worden geen bossen gekapt voor pellets volgens hen, maar het televisieprogramma ‘De Monitor’ van Teun v.d. Keuken bewees dat het iets anders lag; https://demonitor.kro-ncrv.nl/uitzendingen/bomenkap.

  Beelden waaruit blijkt dat ook in Nederland speciaal voor pellets wordt gekapt. Op internet vind je Nederlandse aanbieders van pellets uit Oost-Europese landen, waar illegale bomenkap troef is. In Roemenië heeft de overheid, na decennia van kaalslag, een bende opgepakt achter illegale bomenkap. Het is een miljoenenindustrie die het heeft voorzien op de miljarden aan overheidssubsidies die aan deze idiotie word verspild. Volgens natuurorganisaties is al 350.000 hectare bos verdwenen: de prachtige groene flanken van de Karpaten, illegaal gekapt en verhandeld, zagen ook hun unieke biodiversiteit verdwijnen. Pellets die ervandaan komen, branden in West-Europa. In Nederland gaat ook Amerikaans, Canadees, Pools, Oekraïens en Russisch bos de ovens in. Het is een grensoverschrijdende misdaad tegen bossen wereldwijd, want tegen de behoefte is niet op te planten; er is geen sprake van duurzame aanwas die snel genoeg groeit om de kap te compenseren. We zijn knettergek geworden in Europa waar het lijkt dat actiegroepen de dienst uitmaken en de doorgeslagen natuur- en milieulobby regeert.

  Dat de Biomassacentrales die ons van schone energie zouden moeten voorzien niet alleen kunnen draaien op de het resthout wat in dit land beschikbaar is moge duidelijk zijn. Het is schromelijk overschat door de klimaatgekkies omdat er simpelweg niet voldoende resthout is. En hoe ironisch! De uitstoot van deze centrales veroorzaken véél, héél véél CO2 om nog maar te zwijgen over hoe het hout uit de genoemde landen naar ons getransporteerd word. Dit gebeurd met vrachtwagens en boten waarvan de motoren draaien op diesel.

  Maar ook in de steden worden complete straten kaal gekapt en er komt geen boom voor terug, want de herplantplicht is inmiddels afgeschaft. De bomen zijn in de versteende omgeving van steden juist hard nodig om het hitte eilandeffect tegen te gaan. Ze filteren de vervuilde lucht in de steden, want vergis je niet, het zijn niet alleen de auto’s die CO2 uitstoten, ook de adem van een mens draagt hier flink aan bij.

  Ieder kind krijgt tijdens de biologielessen te horen hoe belangrijk bomen zijn voor onze gezondheid. Ze zuiveren de lucht door het door de klimaatgekkies gehate CO2 te filteren en ons daar schone zuurstof voor terug te geven. Één volwassen boom haalt jaarlijks zes grote afvalzakken fijnstof uit de lucht. Maar onze klimaatgekkies hebben er iets op bedacht ‘de CO2-stofzuiger’.
  Die machine filtert misschien eenderde van de fijnstof uit de lucht van wat anders een boom doet. De machine kan dit niet omzetten in zuurstof zoals een boom dat kan omdat zo’n apparaat domweg geen fotosynthese heeft zoals een groen blad. Er is inmiddels tussen 2013 en 2017 5400 hectare bos gekapt en jaarlijks komt daar zo’n 1250 hectare bij.

  Is biomassa echt nodig voor een schoner klimaat? Nee, roepen gerenommeerde wetenschappers, van Princeton tot Wageningen. Dat houtpellets CO2-neutraal zijn, is een politiek sprookje. Het zal decennia en zelfs eeuwen duren voordat er een bos groeit dat de CO2-uitstoot van de verbranding van de op die plek gekapte bomen kan opnemen. De klok wordt honderd jaar teruggezet. De belofte van klimaatneutraliteit à la minute deugt niet. ’Hoe meer biomassagebruik, hoe langer klimaatwinst op zich laat wachten’, zegt klimaathoogleraar Pier Vellinga.
  Wetenschappers en natuurorganisaties zijn ertegen. Toch heeft Nederland ruim dertig biomassacentrales in werking. Dat aantal zal worden verdubbeld. Het hout is niet aan te slepen en dat betekent nog meer bomenkap, nog meer import van elders verwoeste eeuwenoude bossen.
  We zijn gek geworden! Wanneer keert men terug naar de werkelijkheid en het gezond verstand? Dit MOET stoppen! 

  PVV  Groningen

  Bekijk ook: 
  Televisieprogramma ‘De Monitor’ van Teun v.d. Keuken 

  0 reacties :

  Een reactie posten