College Hollands Kroon trekt knip voor wensenlijstje

Datum:
 • woensdag 9 oktober 2019
 • in
 • Categorie: , ,
 • Zes miljoen euro kost het in totaal in de komende tien jaar; de vervanging van vijfendertig strekkende kilometers aan beschoeiing.



  ,,Dat is veel geld. En toch hebben we ruimte voor het bomenplan en de aanpak van verkeersonveilige situaties waar de gemeenteraad om heeft gevraagd’’, zegt wethouder Theo Groot (financiĆ«n) van Hollands Kroon. Als de gemeenteraad straks instemt met de door burgemeester en wethouders voorgestelde begroting, met bijbehorende ’noodzakelijkheden en wensen’ dan houdt Hollands Kroon volgend jaar circa vijftig mille over. Op een bedrag van zo’n honderd miljoen euro is dat wisselgeld.
  Wethouder Groot lacht. ,,Op honderd miljoen is het inderdaad weinig. Maar als gemeente zijn we er niet om geld over te houden. We zijn geen bedrijf. We hebben genoeg buffers. In de begroting is nog een bedrag gereserveerd van vijf ton voor onverwachte tegenvallers, maar anders is de algemene reserve ook toereikend.’’
  Hij legt uit dat zonder het ’wensenlijstje’ en de verplichte kosten die op de gemeente afkomen er komend jaar 1,1 miljoen euro zou overblijven. ,,Je hebt te maken met ontwikkelingen waar wij als gemeente niets over te zeggen hebben maar waar wel kosten aan zijn verbonden. Daarnaast heeft de gemeenteraad het afgelopen jaar al wat wensen aangegeven. Neem bijvoorbeeld een onderzoek naar de toegankelijkheid van openbare gebouwen. Dat kost tachtig mille. Of het aanpakken van gevaarlijke verkeerssituaties.’’
  Een ander deel van het potje dat na de vaste kosten overblijft gaat naar het voortzetten van al begonnen beleid. Zo wordt er geld gereserveerd om de net opgestarte jongerenrechtbank bij rsg Wiringherlant te bekostigen, wordt er een beheerplan voor de bomen uitgevoerd voor anderhalve ton per jaar en is er geld beschikbaar om jongeren meer te betrekken bij de politiek.
  Verder trekt het college 250.000 euro uit voor het aanbrengen van openbare verlichting langs de Tussenweg, Wagenpad en de route naar Agriport in de Wieringermeer, wordt er jaarlijks eenzelfde bedrag gestoken in duurzaamheid en is er geld gereserveerd voor de eventuele overdracht van de gemeentelijke zwembaden naar een of meerdere stichtingen mits de gemeenteraad daarmee akkoord gaat.

  Belastingen

  ,,Maar waar we als college ’gepast trots’ op zijn is dat we de begroting en meerjarenraming sluitend hebben zonder de lasten voor de inwoners te verzwaren, op de inflatiecorrectie na.’’ Dat is volgens Groot gezien de problemen in andere gemeenten, bijvoorbeeld door hoge zorgkosten, best een prestatie.

  Noordhollands Dagblad


  0 reacties :

  Een reactie posten