Volop ruimte voor windmolens en zonneparken, maar Drenthe trapt hard op de rem

Datum:
 • zondag 1 september 2019
 • in
 • Categorie: , , ,
 • Drenthe is de dunst bevolkte provincie van Nederland. Volop ruimte voor energie uit zon en wind dus, denken ze de overvolle Randstad. In Drenthe trapt Riek Siertsema hard op de rem.

  Hilbrand Polman 1-9-2019
  ,,Zo veel ruimte hebben we hier niet over’’, zegt Siertsema. Ze is politiek onafhankelijk voorzitter van de Energietafel Drenthe, en helpt de Drentse bestuurders bij het uitstippelen van de regionale energiestrategie. ,,We hebben veel natuur en de landbouw gebruikt veel ruimte. Landbouw hebben we nodig voor voedsel, natuur is ook belangrijk voor mensen. Het fraaie landschap is wat deze provincie aantrekkelijk maakt, dat willen we wel bewaren.’’

  Windturbines bouwen in het open landschap of tussen de bossen

  Waar Groningen stevige ambities heeft om voorop te lopen in de energietranisitie, is de toon in Drenthe gematigder. Siertsema, voormalig Statenlid en oud-voorzitter van MKB Noord, eerst maar eens kijken wat er allemaal kan en goed nadenken over hoe je zonneparken en windmolenparken goed in de omgeving kunt inpassen.

  ,,Bouw je windturbines bijvoorbeeld in het open landschap, of juist tussen de bossen’’, zo noemt ze een vraagstuk waar nog niet direct een antwoord op is. Tussen de bomen zullen die molens toch niet zo veel wind vangen? ,,Misschien wel als je de wieken boven de boomkruinen laat uitsteken. Ze zijn dan wel minder zichtbaar in de omgeving. Het zijn allemaal factoren waar je over na moet denken.’’

  Eerst kijken wat er allemaal kan’

  De Drentse Energietafel buigt zich momenteel over de vraag welke regels nodig zijn om nieuwe grootschalige energieopwekking goed in de omgeving in te passen. ,,Wij gaan dan over de grootschalige opwekking, niet over particulieren die zonnepanelen op hun dak leggen’’, vertelt Siertsema. ,,We zijn verder techniekneutraal, wat betekent dat we nog niet ingaan op de vraag welke energievormen er moeten komen. Eerst kijken wat er allemaal kan.’’
  Daarbij gaat het niet alleen om het bewaren van het landschapschoon, maar ook om de vraag hoeveel stroomproductie het net in Drenthe kan opvangen. Zon en wind gaan kennen nu eenmaal hun pieken en dalen en met name op die pieken is het Drentse stroomnet lang niet overal berekend. Om die reden is er bijvoorbeeld een leiding aangelegd tussen het zonnepark op Groningen Airport Eelde en het Groningse Vierverlaten bij Hoogkerk. Ook hebben sommige voetbalclubs gemerkt dat ze geen zonnepanelen op hun clubhuizen konden installeren, omdat het net die stroomproductie niet aan kon.

  Energie opwekken uit rioolslib

  Siertsema: ,,De netwerkbedrijven zitten ook aan de Energietafel om mee te praten over oplossingen voor dit vraagstuk. Je kunt daarbij naar het net kijken, maar ook naar opslag. Je kunt de groene stroom gebruiken om waterstof te maken, waarmee je dus stroom kunt opslaan.’’ Vorig jaar nog reisde een delegatie van de provincie Drenthe af naar Californië, waar veel meer ervaring is met de productie en toepassing van waterstof.
  Het gaat aan de Drentse Energietafel niet alleen om zon en wind. ,,Het ligt voor de hand om daar eerst naar te kijken, omdat de techniek met die energievormen al redelijk ver gevorderd is. Maar we kijken ook naar andere mogelijkheden. Je kunt ook energie opwekken uit rioolslib. De waterschappen zijn daar al mee bezig en ook zij doen mee aan de Energietafel.’’
  Siertsema wil zich nog niet vastleggen op cijfers. ,,Nogmaals, we gaan voorlopig niet zeggen hoeveel zonne- en windenergie we gaan opwekken en hoeveel ruimte daar voor nodig is. Dat weten we nog niet.’’

  Speurtocht naar groene energie en warmte

  Dertig regio’s in Nederland staan voor een stevige discussie. Ze moeten in de periode tot juni volgend jaar een plan maken voor hun aandeel in de energietransitie. Ze moeten aangeven waar, hoe en hoeveel duurzame energie ze gaan opwekken en hoe zij de gebouwen zonder aardgas willen verwarmen. En dat alles met voldoende draagvlak van de bevolking. Groningen en Drenthe vormen elk zo’n regio.
  Zij staan voor een niet eenvoudige klus. Volgens het 
  Klimaatakkoord moeten in 2030 1,5 miljoen gebouwen van het gas af zijn. Zonneparken en windmolens op land moeten in dat jaar 35 terawattuur duurzame elektriciteit produceren, waarmee tien miljoen huishoudens bediend zouden kunnen worden. Daarvoor zou 55.000 hectare zonneparken of 5320 windmolens met een vermogen van 3 megawatt nodig zijn.
  De werkelijkheid is natuurlijk dat er een verdeling komt tussen zon en wind. Hoe die eruit ziet, hangt onder meer af van de besluiten die de 30 regio’s nemen. Daarin zitten de gemeenten, waterschappen en provincie. Van hen wordt een plan verwacht dat draagvlak vindt bij de bevolking en dat inwoners die het meest last hebben van de energiewinning worden gecompenseerd door hen een deel van de opbrengsten te geven. De Regionale Energiestrategie (RES) geeft de regio veel meer zeggenschap over de plaatsen waar zonneparken en windmolens mogen komen.
  Desondanks zal het voor de regio’s niet eenvoudig zijn een plan te maken dat ieders instemming heeft. Als dat in juni volgend jaar wel is gelukt, is het plan nog niet definitief. Dan gaat het Planbureau voor de Leefomgeving kijken of alle plannen wel in de haak zijn en financieel goed onderbouwd. Bovendien moeten alle ‘strategieën’ gezamenlijk de Klimaatdoelen voor 2030 en 2050 haalbaar maken. Uiteindelijk moeten in het voorjaar van 2021 elke regio een definitief, goedgekeurd plan hebben om te verduurzamen.  4 reacties :

  Anoniem zei

  Deze mevrouw heeft geen idee waar ze het over heeft. Windmolens die verstopt tussen de bomen staan en dan misschien te weinig wind vangen, tenzij de wieken boven de boomkruinen uitkomen? Die molens zijn 200 meter hoog! Dat haalt een boom echt niet.

  Johann zei

  Ach ja, waar hebben politici wel versta nd van. O ja, verre reizen maken op kosten van de belastingbetaler terwijl de eerste beste student enenergie techniek je alles kan vertellen. Maakt niet uit, het zijn leuke tripjes met de wederhelft.

  Anoniem zei

  Knettergek om windmolens in bossen te plaatsen. Desastreus voor al het leven in het bos want de natuurlijke habitat wordt volledig verstoord. En het help niks als de wieken heel hoog boven de boomkruinen uitsteken. Een windmolen zal nooit meer energie opbrengen dan dat een windmolen qua bouwkosten aan energie kost, dus nooit duurzaam.

  P.Bakker zei

  Waar moet het heen met Nederland?
  Politici die geen flauw benul hebben van wat voor klimaat dan ook, maar wel ons voorschrijven wat er moet gebeuren. De €50.000,00 die het per burger minimaal gaat kosten om de woning gasloos te laten functioneren moeten die burgers natuurlijk zelf betalen, dat spreekt vanzelf.
  Dat miljoenen vogels en zeezoogdieren omkomen vanwege de geadoreerde windmolens speelt geen rol, zo hypocriet zijn die idioten dan weer wel.

  Een reactie posten