Op naar de 3,25 miljoen inwoners

Datum:
 • woensdag 4 september 2019
 • in
 • Categorie: , , ,
 • HAARLEM -In 2040 telt Noord-Holland 3,25 miljoen inwoners. Dat zijn er 390.000 meer dan nu.
  Peter Schat 4-9-2019


  Dit jaar staat de teller op 2,85 miljoen, het gaat dus om een toename van bijna vijftien procent.  

  De bevolkingsgroei is in Noord-Holland relatief hoog. Er vestigen zich meer mensen uit het buitenland dan daarnaar vertrekken en de borelingen overtreffen de sterfgevallen in aantal. Dat laatste komt omdat de bevolking in het zuidelijk deel van deze provincie relatief jong is. 

  De werkgelegenheid in de metropoolregio Amsterdam werkt als een magneet op nieuwe inwoners. Er loopt daarom wel een scheidslijn door de provincie. Ten noorden ervan wordt de natuurlijke aanwas - als het aantal geboortes hoger is dan de sterfte - negatief na 2030. In Noord-Holland Noord groeit de bevolking vooral door buitenlandse migratie, waaronder de komst van duizenden buitenlandse werknemers. 

  Vergrijzing 

  De dynamiek van de woningmarkt zorgt ervoor dat de sterke groei van Amsterdam zich uitstrekt tot de gehele Metropoolregio Amsterdam, het zuidelijk deel van de regio Alkmaar en ook richting Zuid-Holland en de provincie Utrecht. 

  De bevolking blijft in alle regio’s tot 2040 groeien met uitzondering van de Kop van Noord-Holland. 

  Met kop en schouders steekt de gemeente Ouder-Amstel boven alles uit, met een verwachte groei van 63 procent. Die wordt gecalculeerd vanwege omvangrijke woningbouwplannen bij station Duivendrecht en metrostation Van der Madeweg. 

  Door de vergrijzing leidt een dalende bevolking niet direct tot een daling van het aantal huishoudens. In de toekomst bestaan steeds meer huishoudens uit oudere paren of alleenstaanden. 

  Tot 2040 daalt alleen in Den Helder en op Texel het aantal huishoudens. In de gehele provincie zal het aantal huishoudens tot 2040 met 214.000 toenemen, waardoor behoefte is aan bijbouwen van 202.000 woningen. Dat getal is lager dan het aantal huishoudens, omdat een deel ervan een woning deelt of woont in een niet-reguliere woning. 

  Van 2014 tot 2018 liep het aantal nieuw te bouwen woningen ook achter bij de toename van het aantal huishoudens, 54.000 was de toename daarvan in die periode. Er zijn echter maar 40.000 woningen gebouwd, zodat er een achterstand is weg te werken. Tot 2025 zouden er 90.000 woningen bij moeten komen: gemiddeld 15.000 per jaar. 

  Ondanks de instroom van jonge mensen vergrijst de bevolking ook in Noord-Holland. Tot 2040 stijgt vooral het aantal 65-plussers en een groot deel van de huishoudensgroei bestaat uit oudere paren en alleenstaanden. 

   Het aantal jongeren en gezinnen met kinderen neemt in het zuiden beperkt toe en daalt in Noord-Holland Noord. 

  De potentiële beroepsbevolking (alle inwoners van 15 tot 75 jaar) gaat in Noord-Holland-Noord al op korte termijn dalen. In Noord-Holland-Zuid blijft de beroepsbevolking tot 2040 groeien.

  Migratie 

  De vorige prognose van de provincie uit 2017 sluit tot nu toe goed aan bij de feitelijke ontwikkelingen. De bevolkings- en huishoudensgroei was in de afgelopen twee jaar iets lager dan verwacht. De aangepaste nationale prognose van het CBS is de belangrijkste reden om de prognose nu te actualiseren. Bij de nieuwe prognose van het CBS groeit, als gevolg van meer buitenlandse migratie, het aantal inwoners in Nederland harder dan in de voorgaande prognose werd verwacht. Een deel van deze extra groei komt in Noord-Holland terecht. Op de lange termijn is de groei daardoor hoger dan in de prognose van twee jaar geleden.

  Noordhollands Dagblad


  2 reacties :

  Anoniem zei

  De toename van de bevolking, ook in Noord Holland is zeker niet het gevolg van de geboorte van (autochtone)Nederlandse kinderen, wel van de jaarlijkse import van meer dan 100.000 moslims en dat telt snel aan.
  Overigens betalen we de hobby(de import van Afrika) van links Nederland zelf.

  Anoniem zei

  Er is één zaak noodzaak: een drastische vermindering van het aantal inwoners van Noord Holland. Voor heel Nederland is dat noodzaak, terug naar de maximale draagkracht ten opzichte van het aantal km2 oppervlakte. 10 miljoen mensen is de natuurlijke verhouding t.o.v. de oppervlakte. Vertrekpremies voor geboren en getogen Nederlanders die hun land de afgrond hebben zien ingaan, en hier weg willen, dienen per direct ingevoerd te worden, en ondersteuning de eerste jaren na vertrek.

  Een reactie posten