Budget Wmo/Jeugdzorg met ruim 17% overschreden

Datum:
 • maandag 2 september 2019
 • in
 • Categorie: , ,
 • HOLLANDS KROON – Afgelopen maart heeft de gemeenteraad van Hollands Kroon een limiet gesteld aan de uitgaven voor het Wmo/jeugdzorg. Dit plafond werd gezet op een kleine 16.5 miljoen euro.
  2-9-2019
  Nu blijkt ineens dat dit plafond met een kleine 3 miljoen euro is overschreden. De VVD in Hollands Kroon wil nu opheldering van het college hoe dit heeft kunnen gebeuren.
  Petra Borst-Koorn van de VVD zegt in een schrijven aan het college: ,,Wij hebben in de raadsvergadering van december 2018 gevraagd of voorziene stijging van de WMO lasten mee gebudgetteerd zijn. Dit heeft Wethouder Van Gent beaamt. Echter nu blijken deze kosten 7,5% hoger te liggen (€ 220.000). Kunt u dit verklaren?
  De VVD wil ook van het college weten welke maatregelen er zijn getroffen om de steeds meer naar boven bijgestelde kostenramingen binnen de perken te houden, zeker als het gaat om de zorgkosten. De VVD zet ook vraagtekens bij de voortzetting van het contract met IHK nu de overschrijdingen zo hoog blijken te zijn.
  Uit de gegevens die de VVD heeft blijkt ook dat de geplande bezuinigingen en verbeteringen bij lange na niet worden gehaald en het college de grip op de toegezegde bezuinigingen en verbeteringen lijkt te zijn verloren.  Zo blijkt uit een interview met wethouder van Gent dat de zorgkosten van een kind met anorexia 400.000 euro per jaar zijn. De VVD wil van het college weten waar deze kosten aan worden besteed.
  Landelijk zijn er meerdere gevallen van onterechte verrijking door marktpartijen, de VVD wil van het college weten of bij IHK wel alles volgens de regels verloopt.

  Landelijk probleem

  De tekorten bij Wmo/Jeugdzorg is niet alleen iets dat in Hollands Kroon speelt, het is een landelijk probleem en veel gemeenten hebben al bij de minister aan de bel getrokken voor meer geld, veel meer geld, omdat zij nu moeten interen op de algemene reserves. 
  Bij de overgang van de Wmo van de staat naar de gemeenten kregen de gemeenten ook direct te maken met een grote bezuinigingsronde van vele honderden miljoenen euro’s die de gemeenten nu te kort komen.

  Hollands Kroon Actueel

  0 reacties :

  Een reactie posten