Beeldvormende Vergadering Hollands Kroon 3 september: veiligheid en APV

Datum:
 • dinsdag 3 september 2019
 • in
 • Categorie: , ,
 • Hollands Kroon - Op 3 september 2019 staat een beeldvormende raadbijeenkomst ingepland over twee onderwerpen, veiligheid en de APV. 

  De bijeenkomst vindt plaats in MFA De Ontmoeting, in zaal De Verbinding en start om 20.00 uur.   Programma 

  Kernbeleid veiligheid 

  In ongeveer anderhalf uur wordt u meegenomen in een aantal thema’s binnen dit bredere werkveld. De onderwerpen worden uitgewerkt tot het Kernbeleid Veiligheid 2019 – 2022. 

  1. Introductie domein openbare orde en veiligheid 

  Welke thema’s zijn er te onderscheiden? Waar liggen de prioriteiten voor de regio? Welke thema’s zijn van lokaal belang? Deze vragen worden beantwoord aan de hand van het collegeprogramma en het regionale Integrale Meerjarenbeleidsplan Veiligheid. 

  2. Ondermijning 

  Criminelen maken gebruik van diensten van de bovenwereld. Boven- en onderwereld raken zo met elkaar verweven. Door de invloed en druk die criminelen zo op onze samenleving kunnen uitoefenen raken normen vervaagd en neemt het gevoel van veiligheid en leefbaarheid af. Dit wordt ondermijning genoemd. Op welke manier speelt dit binnen Hollands Kroon en wat doen wij er aan? Met Martijn Bijl, specialist op het gebied van ondermijning binnen de politie, wordt u meegenomen in de ontwikkelingen binnen dit thema. 

  3. Jeugd Jeugdgroepen 

  Jongeren bewegen zich in los-vaste netwerken en ontmoeten elkaar ook op social media. Deze tendens vraagt van gemeente om mee te bewegen en de jeugdaanpak te vernieuwen. Er moet gewerkt worden aan een overzichtelijk kader voor een integrale en effectieve aanpak jeugdgroepen. Samen met Ronald Hein, medeoprichter van LINK Jongerenwerk, kijken wij naar de jeugdaanpak binnen Hollands Kroon. 

  4. Zorg & Veiligheid 

  Er zijn mensen die te maken hebben met een opeenstapeling van persoonlijke problemen; psychische klachten, verstandelijk beperking, verslaving e.d. Zij zijn vaak het slachtoffer van misbruik en criminaliteit, of veroorzaken zelf overlast en veiligheidsproblemen. Met oog op goede ondersteuning en zorg, én in het belang van veiligheid en leefbaarheid is het belangrijk dat veiligheids- en zorgprofessionals goed samenwerken aan één gezamenlijk doel. Ben Hensen, Team Vangnet&Advies van de GGD, geeft u zicht op een ingewikkeld maar zeer actueel thema. 

  5. Polarisatie & Radicalisering 

  Nederland heeft te maken met polarisatie en radicalisering. Vaak denken mensen snel aan jihadisme maar dit is maar één van de vormen. Radicalisering is de groeiende bereidheid tot het nastreven en/of ondersteunen van diep ingrijpende veranderingen in de samenleving die op gespannen voet staan met de democratische rechtsorde en/of waarbij ondemocratische middelen worden ingezet. U wordt meegenomen op welke wijze dit relevant is voor Hollands Kroon en de raakvlakken die dit heeft met eerder genoemde thema’s. 

  6. Cyber 

  De maatschappij digitaliseert in toenemende mate. Economisch en maatschappelijk biedt dat kansen, maar er zijn ook risico's. Het internet is een voor iedereen toegankelijk platform dat naast de vele voordelen ook nieuwe varianten van criminaliteit met zich meebrengt. Een strikte scheiding tussen de digitale en fysieke wereld bestaat niet meer. Veel mensen leven continu in beide werelden. Tijdens de bijeenkomst zal verteld worden over onze rol als gemeente en de ambitie voor de toekomst. 

  II. Algemene plaatselijke verordening Hollands Kroon 

  Het tweede deel van de avond staat in het teken van de Apv. In 2015 stelde uw raad de Apv met minder regels vast en schrapte 70% van de regels. We startten een proefperiode en vroegen de Radboud Universiteit Nijmegen de effecten te onderzoeken van minder regels. Inmiddels ligt de proefperiode achter ons en heeft de universiteit haar eindrapport geschreven. Tijd om de pilot met u te evalueren en na te denken over het vervolg. 

  1. Terugblik & Onderzoek 

  We blikken terug naar het begin van de pilot in 2015 en stippen de filosofie aan achter de Apv met minder regels. Peter Kruyen van de Radboud Universiteit Nijmegen vertelt over het onderzoek, het eindrapport en de conclusies. Over het eindrapport van de universiteit ontving u einde vorig jaar al een memo. 

  2. Vervolg 

  Hoe gaan we nu verder? De samenleving blijft in ontwikkeling. Wetswijzigingen, actualiteiten en lokale ontwikkelingen en ervaringen laten ons nadenken over veiligheid en of er aspecten zijn die ook hun vertaling moeten krijgen in de Apv. Bijvoorbeeld op het gebied van ondermijning en aanpak woonoverlast. We gaan er graag met u over in gesprek. Planning is om december van dit jaar een voorstel voor een geactualiseerde Apv aan u voor te leggen.

  Hollands Kroon


  2 reacties :

  Anoniem zei

  Wat een volle agenda! Alles kan zo goed uitgediept worden. Of toch niet?

  Anoniem zei

  Ondermijning van de rechtstaat gebeurd vooral door ambtenaren die in desinformatie aan de lopende band strafbare feiten plegen. Een burgemeester bijvoorbeeld die tegen een gerechtelijk vonnis in een bevel van binnentreding uitschrijft. Mensen wordt wakker, degene die de rechtstaat het meest ondermijnen, gaan nu regionaal hun eigen indekken door nog meer beleid en wet- en regelgeving te maken om zichzelf in te dekken voor de ondermijning van de rechtstaat die ze zelf uitvoeren.

  Een reactie posten