Schrappen stikstofregeling door Raad van State krijgt nog een staartje

Datum:
 • donderdag 15 augustus 2019
 • in
 • Categorie: , , ,
 • BEVERWIJK
  Nadat de Raad van State eind mei regelingen uit het Programma Aanpak Stikstof ongeldig verklaarde, is veel onduidelijk over de gevolgen daarvan voor vergunningen en bestemmingsplannen.
  Friso Bos 15-7-2019

  Ook voor het onlangs aangenomen bestemmingsplan Wijk aan Zee zijn de precieze gevolgen nog ongewis.
  ,,De impact van deze uitspraak door de Raad van State begint nu pas duidelijk te worden’’, zegt Daniëlle Cardozo van het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit.
  Vooruitlopend op toekomstige positieve gevolgen van maatregelen voor beschermde natuurgebieden, is op basis van het PAS alvast toestemming gegeven voor activiteiten die mogelijk schadelijk zijn voor deze gebieden. De Raad van State oordeelde daarom op 29 mei dat het PAS niet langer als basis mag dienen om toestemming te geven voor activiteiten.
  Volgens de gemeente Beverwijk is er op dit moment geen risico dat dit effecten heeft op ontwikkelingen uit het nieuwe bestemmingsplan Wijk aan Zee, op één geval na. De vergunning voor uitbreiding van Strandhotel het Hoge Duin zou mogelijk kunnen worden aangehouden als gevolg van de uitspraak. ,,Maar dat is nu nog niet het geval’’, aldus een woordvoerder van de gemeente.
  De uitspraak door de Raad van State ging over een agrarische kwestie. Maar de gevolgen zijn merkbaar voor alle activiteiten, vergunningen en plannen waarin op het PAS aanspraak is gemaakt. ,,Het PAS is er niet meer en kan dus ook niet meer gebruikt worden’’, zegt woordvoerder Wendy van der Sluis van de Raad van State. ,,Maar als dit element niet is aangevoerd in een bezwaar of beroep tegen bijvoorbeeld een bestemmingsplan, gaan we dat niet zelf doen als Raad.’’

  Natura 2000

  Wijk aan Zee is omringd door Natura 2000 gebied. Het is natuur die als ’zeer gevoelig voor neerslag van stikstof’ te boek staat. Voor Wijk aan Zee is een bijzonder type bestemmingsplan aangenomen. Met behulp van de Crisis Herstelwet is het plan aangepast. Het heeft een verbrede reikwijdte, een looptijd van twintig jaar en het bestempelt het kustdorp als ontwikkelingsgebied. Daardoor kan een aantal wettelijke regelingen worden omzeild. Het is ook niet nodig om uitputtend te beschrijven wat er allemaal wel en niet mag qua ruimtelijke ordening. Het is juist een uitnodigend plan om toekomstige ontwikkelingen makkelijker mogelijk te maken. Op voorhand is daarom ruimte voor stikstofdepositie geclaimd uit het PAS.
  Ook kleine woningbouwplannen kunnen leiden tot een toename van de stikstofdepositie in de buurt van stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden., blijkt uit het Factsheet Woningbouwplannen, stikstof en Natura 2000-gebieden van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. ’Dat kan een gevolg zijn van bouwwerkzaamheden in de aanlegfase, het gebruik van de woningen of het gebruik van gas of door toegenomen autoverkeer.
  ,,Het is nog te vroeg om te kunnen zeggen of de uitspraak van de Raad van State effect heeft op een bestemmingsplan als dit en hoe dat effect dan zal zijn’’, zegt Cardozo. ,,Op dit moment werken we aan een inventarisatie en daarin zie ik geregeld vragen over dit soort bestemmingsplannen naar voren komen. Het Adviescollege Stikstofproblematiek gaat hiermee aan de slag.’’
  Dat adviescollege staat onder leiding van Johan Remkes, oud-Commissaris van de Koning voor de provincie Noord-Holland. Ook voormalig gedeputeerde Elisabeth Post van de provincie Noord-Holland heeft zitting in dit adviescollege. Remkes en zijn college hebben elf maanden de tijd gekregen van minister Carola Schouten van LNV om duidelijkheid te geven over alle gevolgen van de RvS-uitspraak.
  Noordhollands Dagblad


  0 reacties :

  Een reactie posten