Raad van State legt opnieuw bouwprojecten stil vanwege uitstoot van stikstof

Datum:
 • zaterdag 17 augustus 2019
 • in
 • Categorie: , , ,
 • Opnieuw heeft de Raad van State een streep gezet door een aantal bouwprojecten. 
  Deze projecten ­voldoen niet aan de normen voor de uitstoot van stikstof.
  Den Haag
  De Raad van State vernietigde woensdag bestemmingsplannen in Roermond, Boxtel en Wageningen. De uitbreidingsplannen van deze drie gemeenten zijn in strijd met Europese natuurwetgeving. Bij de oorspronkelijke bestemmingsplannen komt er te veel stikstof vrij, waardoor de ­natuur, in deze beschermde Natura 2000-gebieden, in het gedrang komt. Te veel uitstoot van stikstof leidt tot afname van biodiversiteit, waardoor plantensoorten in aantal afnemen en vogels en insecten verdwijnen.

  De geplande woonwijk in Roermond ligt precies tussen twee beschermde natuurgebieden in, het Roerdal en de Meinweg. Het betreft een wijk waar bijna vijfhonderd woningen zouden komen. In Wageningen mag de ­aanleg van het Future Centrum Wageningen, een kennis- en informatiecentrum op het gebied van voeding, beweging en gezondheid niet beginnen. En de ­gemeente Boxtel mag niet aan de slag met het aanleggen van een verbindingsweg naar een bedrijventerrein aan de rand van de gemeente.

  op losse schroeven

  De uitspraak van de hoogste rechter is een direct gevolg van de principe-uitspraak van de Raad van State van eind mei. Toen haalde de Raad van State een dikke streep door het ­Programma Aanpak Stikstof. Met dat programma konden Rijk en gemeenten jarenlang projecten, wegen en woonwijken bouwen onder de voorwaarde dat ze op een later moment de natuurschade zouden compenseren. 

  Die PAS-route is, mede door ­uitspraken van Europese rechters, nu in Nederland helemaal verboden. Ook eerder verleende vergunningen voor uitbreiding van veehouderijen zijn op losse schroeven komen te staan. Een maand geleden haalde de Raad van State al een streep door de geplande verbreding van de A27 en de A12 bij Utrecht. Ook de herinrichting van de voormalige vliegbasis Twente werd gestopt.

  De gemeente Roermond reageert ­geschrokken op de uitspraak. ‘Roermond is een van de weinige gemeenten in Limburg die nog groeit. We moeten voor die vijfhonderd woningen nu andere plekken gaan zoeken. Deze uitspraak kan ook gevolgen hebben voor andere projecten. Die moeten we allemaal gaan bekijken. Wij hebben hier als Roermond last van. Hiervoor moet een oplossing komen’, laat een woordvoerder weten. ‘Iedereen kijkt nu naar Den Haag’, aldus de zegsman. Hij verwacht nieuwe ­wetgeving.

  Woordvoerder Huugh Stam van de Milieugroep Roermond is juist blij. De organisatie vocht samen met omwonenden en andere milieuorganisaties het plan bij de bestuursrechter aan. Het Melickerveld is volgens hen een agrarisch gebied met hoge landschappelijke waarde. ‘Wij hopen dat het Melickerveld nu gevrijwaard blijft van bouwplannen.’

  De gemeente Boxtel zegt ‘meerdere pogingen’ te hebben gedaan om te voorkomen dat het bestemmingsplan zou sneuvelen, bijvoorbeeld door de Raad van State te vragen het plan tussentijds aan te passen. ‘Helaas is dat niet gehonoreerd.’ De gemeente verwacht dat de Raad van State binnenkort ook een streep zet door een ­andere verbindingsweg, en dat mogelijk ook andere bouwplannen in de knel komen.

  Lelystad Airport

  Het kabinet schatte eind juni dat ­enkele honderden bouwprojecten mogelijk in de problemen komen door de stikstofuitspraak van de Raad van State. Daarbij gaat het onder meer om havens, wegen, dijkversterking, woningbouw en landbouw. 

  Ook de uitbreiding van Lelystad Airport dreigt opnieuw vertraging op te ­lopen. Een werkgroep bestaande uit ministers en ambtenaren van diverse ministeries beraadt zich momenteel op de vraag hoe ze op de rechterlijke uitspraken moet reageren. 

  Nederlands Dagblad


  0 reacties :

  Een reactie posten