Medemblikse recreatieparken vol met illegale bewoners

Datum:
 • donderdag 1 augustus 2019
 • in
 • Categorie: , , ,
 • MEDEMBLIK – 
  De provincie Noord-Holland heeft op basis van veel signalen over illegaal gebruik op recreatieparken in 2018 besloten om door Interbestuurlijk Toezicht van de Provincie Noord-Holland een groot onderzoek te starten naar deze signalen.

  31-7-2019
  Rapportentijd, hadden wij vanochtend al het rapport over de zware belasting van het energienetwerk, vanavond richten wij de pijlen op het rapport dat ingaat op ‘Illegaal gebruik op recreatieparken ‘
  De provincie Noord-Holland heeft op basis van veel signalen over illegaal gebruik op recreatieparken in 2018 besloten om door Interbestuurlijk Toezicht van de Provincie Noord-Holland een groot onderzoek te starten naar deze signalen.
  Niet alle recreatieparken worden over 1 kam geschoren omdat er ook een groot aantal recreatieparken zijn die wel goed lopen, maar, en van helaas vooral binnen de gemeente Medemblik, worden veel signalen over recreatieparken waar men een loopje neemt met de regels.

  Selectie gemeenten

  Bij de start van het onderzoek waren er 48 gemeenten in Noord-Holland. Er is gezocht naar een representatieve steekproef qua omvang, maar vooral ook gekeken naar de actualiteit en relevantie van dit onderwerp in de verschillende regio’s in Noord-Holland.
  Vanwege de resultaten van de onderzoeken naar de vitaliteit van de verblijfsrecreatie in de verschillende regio’s is er voor gekozen om in dit onderzoek alle gemeenten in de regio Noord-Holland Noord (regio’s Kop van Noord-Holland, West-Friesland en Noord-Kennemerland) in dit onderzoek te betrekken en hier een steekproef van 5 gemeenten uit de MRA-regio aan toe te voegen.
  Bij de selectie van de 5 gemeenten uit de MRA-regio is vervolgens gekeken naar de aanwezigheid van een of meer recreatieparken. Vervolgens is uit iedere regio (Gooi- en Vechtstreek, Zaanstreek-Waterland, Amstelland-Meerlanden en Zuid-Kennemerland) tenminste één gemeente gekozen.
  Tekst loopt door onder de afbeelding

  Breed mogelijk beeld

  Om in dit onderzoek een zo breed mogelijk beeld op te halen van de aanpak van gemeenten van recreatieparken is het onderzoek gericht op illegaal gebruik op recreatieparken. Hieronder worden alle vormen van gebruik bedoeld die in strijd zijn met de beoogde bestemming voor verblijfsrecreatie. Hierbij kan het gaan om illegale bewoning, maar ook om huisvesting door arbeidsmigranten of andere vormen van gebruik. Daarnaast wordt gesproken over de bredere problematiek rondom recreatieparken. Hiermee wordt gedoeld op onderwerpen als ondermijning, aantasting van de openbare orde en veiligheid, verloedering/verpaupering, uitbuiting van kwetsbare huurders en sociale problematiek. Dit onderzoek is primair gericht op de aanpak van het illegaal gebruik op recreatieparken, maar vanwege de nauwe samenhang en grote impact op de vitaliteit en het toekomstperspectief van recreatieparken zijn ook enkele vragen over deze bredere problematiek aan gemeenten voorgelegd.

  Medemblik de slechtste van de klas

  Van de 21 ondervraagde gemeenten, waar in totaal 252 recreatieparken of daarmee vergelijkbare terreinen met vaste recreatieverblijven staan, waarvan 71 parken met meer dan 100 verblijven, 95 met minder dan 25 en 86 met 25 tot 100 recreatieverblijven, scoren 10 recreatieparken in Medemblik ver ondermaats.
  Tekst loopt door onder de afbeelding
  De grafiek laat duidelijk zien dat Medemblik nog heel veel werk rest om de illegale bewoning van recreatieparken tegen te gaan
  De grafiek laat duidelijk zien dat Medemblik nog heel veel werk rest om illegale bewoning van recreatieparken tegen te gaan
  In een eerdere reactie liet de gemeente Medemblik al eens weten bezig te zijn met deze problematiek, maar dat er vele haken en ogen aan zitten om illegale bewoning van recreatieparken te voorkomen.
  Zo liet de gemeenteraad in 2013 al weten tegen de komst van arbeidsmigranten op recreatiepark Klein Giethoorn in Opperdoes te zijn, maar nog geen 4 jaar later waren er ineens grote zorgen om het zelfde recreatiepark. Eigenaren van recreatiewoningen trokken toen bij de gemeente aan de bel en schreven de woordvoerders van het park dat het park niet meer voldeed aan de voorwaarden voor recreatieve bestemming, dat de parkeigenaren hun afspraken naar de bewoners als naar de gemeente niet meer nakomen en omdat er jarenlang is gedoogd dat er permanent mocht worden gewoond de gemeente nu liet ontruimen zonder dat er enig perspectief is voor de permanente bewoners waardoor een groep verhurende eigenaren volledig tussen wal en schip belandden.
  Maar ook op de 9 andere recreatieparken blijft illegale bewoning van recreatiewoningen bestaan, vooral arbeidsmigranten vinden onderdak op dit soort parken.

  Reactie gemeente komt later

  De reactie op dit rapport kon niet op korte termijn worden beantwoord door de gemeente Medemblik, de wethouder die dit in zijn takenpakket heeft geniet van een wel verdiende vakantie. Zodra de wethouder terug is zullen wij de reactie van de gemeente publiceren.
  De reactie op dit rapport kon niet op korte termijn worden beantwoord door de gemeente Medemblik, de wethouder die dit in zijn takenpakket heeft geniet van een wel verdiende vakantie. Zodra de wethouder terug is zullen wij de reactie van de gemeente publiceren.

  Medemblik Actueel.


  ]

  2 reacties :

  Anoniem zei

  Onderzoeken, dan weer onderzoeken en dan nog maar weer eens de onderzoeken overgedaan. Dat alles natuurlijk volstrekt onafhankelijk.

  Als burgers kunnen we ons natuurlijk ook eens afvragen wat de politie er aan doet en niet te vergeten onze HANDHAVERS van de Gemeente.

  Iedereen weet het, maar politiek en politie kijken de andere kant op.

  Anoniem zei

  In Hollands kroon kunnen ze het woord illegaal niet. Dan hoeven ze ook niet te handhaven. Lekker makkelijk.

  Een reactie posten