Gelderland: Provincie wil geen zonnepanelen meer op weilanden

Datum:
 • woensdag 14 augustus 2019
 • in
 • Categorie: ,
 • ARNHEM - De provincie Gelderland wil voorkomen dat weilanden worden volgezet met zonnepanelen. ‘Energietransitie, prima, moet ook, maar niet door panelen aan te leggen op vruchtbare landbouwgrond’.  Dat zegt gedeputeerde Peter Drenth (Landbouw) in een interview met vakblad Boerderij. Op dit moment kunnen Gelderse gemeenten nog zelf bepalen hoe ze met deze zogenoemde zonneweides omgaan.

  In sommige gemeenten, zoals Beuningen en Berg en Dal, zijn zelfs al vergevorderde plannen om op grote schaal landbouwgrond in te zetten voor de energietransitie. Maar, zo stelt Drenth in het interview, wordt daar door de provincie ‘op korte termijn een stokje voor gestoken’. De gedeputeerde verwijst daarbij naar het eind mei gepresenteerde coalitieakkoord, waarin dat vastgelegd zou zijn.
  We gaan die grond toch niet uit
  productie nemen?
  Peter Drenth
  Niet eerder sprak het Gelderse college zich zo fel uit tegen het volbouwen van weilanden met zonnepanelen. Maar volgens Drenth is het heel logisch: ‘We gaan die grond toch niet uit productie nemen?’, zegt hij in het blad. De gedeputeerde was wegens vakantie niet bereikbaar voor een toelichting, maar volgens zijn woordvoerder doelt hij met de verwijzing naar het coalitieakkoord op de daarin opgenomen zonneladder van de Gelderse Natuur en Milieufederatie (GNMF). 

  Ladder

  Die ladder maakt onderscheid tussen locaties waar zonnepanelen geplaatst kunnen worden. Daken en ‘infrastructurele werken’ staan op de bovenste trede, productieve landbouwgrond onderaan.

  GNMF meldt daarbij nadrukkelijk dat ‘deze volgorde niet betekent dat de lagere treden actief worden ontmoedigd’. Het is dan ook niet zo, zegt GNMF's Alex de Meijer, dat de ladder gebruikt kan worden om gemeenten iets te verbieden. ,,Geen idee ook hoe de provincie dat zou willen afdwingen.” 
  We handelen al volgens de kaders die de provincie stelt wanneer het aankomt op zonnevel­den
  Gemeente Beuningen

  ‘Ontkomen is lastig’

  De milieuclub is het met Drenth eens dat eerst andere plekken voor zonnepanelen aangewezen moeten worden, voordat voor vruchtbare grond gekozen wordt. ,,Maar het is te simpel om te zeggen dat het daarmee niet kan of dat je ergens een streep door kunt zetten. Voor de totale energietransitie zijn wel een aantal zonnevelden nodig, en die zullen toch, hoe je het ook wendt of keert, op agrarische grond terechtkomen.”

  Boerenorganisatie LTO Noord zegt ook: ontkomen aan zonne-energie op landbouwgrond is lastig. ,,Maar wij vinden wel met de gedeputeerde”, zegt bestuurslid Martien Nillesen, ,,dat eerst naar andere plekken moeten worden gekeken.” Het is, vindt Nillesen, nu te aantrekkelijk om panelen op landbouwgrond te leggen. 

  ,,Je kunt er een individuele boer niet op aanspreken dat het zo lucratief is. Maar het heeft ook nadelen, want de grondprijzen gaan omhoog. Voor jonge boeren vinden wij dat bezwaarlijk.”

  De gemeente Beuningen voorziet vooralsnog geen problemen door de stellingname van het Gelderse college. ,,We handelen al volgens de kaders die de provincie stelt wanneer het aankomt op zonnevelden”, zo laat een woordvoerder weten. ,,En dat zullen we ook blijven doen.”
  De GELDERLANDER

  0 reacties :

  Een reactie posten