Je raadt nooit welke brandstof op dit moment het milieuvriendelijkst is

Datum:
 • woensdag 28 augustus 2019
 • in
 • Categorie: , ,

 • Elektrische auto's, maar ook auto's op benzine, diesel en LPG leggen het qua milieubelasting op dit moment allemaal af tegen auto's die op aardgas rijden. Dat heeft de ADAC, de Duitse tegenhanger van de ANWB, laten uitrekenen.  Uit de studie, uitgevoerd door het Oostenrijkse Joanneum Research, blijkt dat auto's op aardgas (ook wel CNG, oftewel Compressed Natural Gas genoemd) op dit moment gedurende hun gehele levenscyclus de minste CO2-uitstoot genereren.  Wanneer rekening wordt gehouden met alle relevante energiekosten over de gehele levenscyclus van het voertuig verslaan ze naar verluidt auto's op benzine, diesel en zelfs elektrische auto’s. 

  De onderzoekers gaan daarbij uit van de huidige Duitse elektriciteitsmix, waarbij stroom voor een deel wordt opgewekt door kolencentrales. Wanneer auto's met 100 procent duurzame elektriciteit kunnen worden opgeladen, is de elektrische auto aanzienlijk schoner dan alle andere vormen van aandrijving, zo meldt de Duitse krant Handelsblatt.

  Levensduur

  De bevindingen van de ADAC zijn het resultaat van een recente analyse van een levenscyclusonderzoek, waarbij auto's werden gebruikt in de zogeheten ‘Golfklasse’. Er werd daarbij uitgegaan van een levensduur van 15 jaar en gemiddeld 15.000 kilometer per jaar op de teller. Het rapport is nog niet openbaar gemaakt, maar de ADAC beschikt al wel over de gegevens.

  In vergelijking met auto's met benzinemotoren is een elektrische auto volgens Joanneum Research op dit moment pas na 127.500 kilometer of 8,5 jaar schoner. Erger nog is de vergelijking met een dieselauto: pas na 219.000 kilometer of 14,6 jaar, is de elektrische auto op het gebied van milieuvriendelijkheid beter dan dieselmotoren. 
  De achilleshiel van de elektrische auto is op dit moment de broeikasgas genererende productie van accu's, zo meldt de ADAC. Ook het relatief hoge percentage bruinkool en steenkool in de Duitse energiemix zorgt nu nog voor een relatief ongunstige ecologische ‘footprint’ van elektrische auto’s. Wanneer het aandeel van biomethaan uit afval en reststoffen kan worden vergroot bij aardgas, zou deze brandstof naar verluidt nog beter uit de bus komen.
  Het is volgens experts zeer lastig om met exacte cijfers te komen waar het gaat om zogeheten ‘well to wheel’ vergelijkingen, aangezien de hele levenscyclus van de auto wordt meegenomen in de berekeningen. Een kleine afwijking van de veronderstellingen kan al zorgen voor grote afwijkingen in het eindresultaat. Ook de verschillen in de elektriciteitsmix tussen twee landen kan bijvoorbeeld al leiden tot andere uitkomsten. Auke Hoekstra, onderzoeker bij TU Delft, laat op diens Twitter-account bij voorbaat al de nodige tegengeluiden horen.
  Nederland telt op dit moment zo'n 150 plekken waar CNG getankt kan worden. Een aantal automerken - vooral binnen de VW-groep - biedt auto's aan die ook zijn voorzien van een CNG-tank. Wanneer de gastank leeg is, kan altijd worden overgeschakeld op benzine.  

  De broeikasgas-productie van auto's gedurende een autoleven © ADAC

  AD
  0 reacties :

  Een reactie posten