Klimaathoax en een filter achterin je broekje – synthetische kerosine

Datum:
 • dinsdag 16 juli 2019
 • in
 • Categorie: , , ,


 • DOOR  · 15 JULI 2019
  In haar zucht de klimaathoaxers ter wille te zijn staat de NOS graag vooraan. En neemt dan ook klakkeloos over wat de aan waanzin spuien, want men voelt ergens wel dat al die kritiek op hun toenemend aantal vakanties in Torremolinos en aanverwante oorden aantoont wat eigenlijk niet deugt. Dat de luchtvaart buiten beschouwing blijft bij alle klimaatgehuil en CO2-gejank. Dus breekt men nu graag een lans voor synthetische kerosine. Technisch kan het – synthetische kerosine – en formeel ziet het er zo uit:
  Klimaathoax
  Wet van Behoud van Energie
  Mooi hè? Eerst maak je synthetische kerosine van CO2, en vervolgens verbrand je het weer tot CO2. Een prachtige kringloop. Het heeft slechts TWEE enorme mankementen.
  1. Het maakt klip en klaar duidelijk dat gejank over COeen hoax is, want dit zou wel mogen, en synthetische diesel is verdacht, bah en binnenkort verboden?
  2. De Wet van Behoud van Energie werkt ook al niet mee.
  Wie zich zijn exacte opleiding nog herinnert moet beseffen dat dit een klucht is, maar dan moet je dat ook nog durven zeggen en uitleggen. Maar dat soort mensen krijgt geen subsidies, en dan weet u het wel.
  Ad punt 1 moet je namelijk constateren dat als CO2 wordt veroorzaakt door een synthetisch product dat een goedkeurend stempel heeft gekregen wel mag, en een vergelijkbaar product waar men tegen is (zoals in auto’s!!) niet, zodat dit ehhhhh… selectief èn willekeurig is. De klassieke basisingrediënten van bedrog.
  Ad. punt 2 wordt het nog leuker. Het synthetiseren van kerosine kost een hoop méér energie dan de huidige productie via destillatie. Dat de NOS meldt dat we die kunstmatige productie al bijna 100 jaar kunnen is een gevalletje-duh. Dat is chemie, verder niets bijzonders aan (De Duitsers deden dat aan het einde van WW2 uit nood, niet omdat het handiger was). Wie wil weten hoe het moet koopt op internet het Handbook of Chemistry maar. Daar staat het gegarandeerd in. Maar de tussenstap via synthetische kerosine kost eenvoudig veel meer energie dan eigenlijk benodigd is voor het vliegen zelf. Dat betekent dus een aanzienlijke hoeveelheid biomassa extra verstoken eer het zelfs maar naar de tankstations op de vliegvelden kan worden vervoerd. En hup! Daar gaan ook de bossen op de Veluwe de biomassa-reactor in.
  Weet zo’n NOS-redactrce veel. Die is alleen van de propaganda. Dat ze enthousiaste belanghebbenden belt in plaats van iemand die redenen heeft er normaal over te praten, enfin.
  Doelen van de klimaathoax
  Het doel van de klimaathoax heeft dan ook weinig van doen met het klimaat, maar vooral met het onder controle brengen van mensen en hun gedrag. Impliciet geeft men dat toe:
  Toen in 2015 het Klimaatakkoord van Parijs werd gesloten, was er naast lof ook direct kritiek van milieuorganisaties. Zowel de luchtvaart als de scheepvaart wisten de dans te ontspringen. Het werd als te ingewikkeld gezien om deze internationale sectoren in het akkoord onder te brengen.
  Want de sectoren waarin serieus met energie wordt gegooid durft men niet aan te pakken. Is ook niet nodig, het is niet voor niets een hoax. En niet iedereen is even gek als de Nederlander met zijn obsessie een wereldwijd voorbeeld te kunnen zijn:
  In het Nederlandse Klimaatakkoord staat alleen dat “de afspraken over zee- en luchtvaart geen onderdeel uitmaken van de afspraken (…) omdat hiervoor met name internationale afspraken worden gemaakt vanwege het grensoverschrijdende karakter.”
  De luchtvaart zou de hoaxers in de houdgreep hebben, zeggen vertegenwoordigers van milieuorganisaties:
  Wel was er het afgelopen jaar sprake van een aparte ‘luchtvaarttafel’. Deelnemers waren vooral afkomstig uit de luchtvaartsector. Het leidde in maart tot een Ontwerpakkoord Duurzame Luchtvaart. De vertegenwoordiger van milieuorganisaties stapte op enig moment op, uit onvrede over de bereikte resultaten. In een brief aan de Tweede Kamer werd dit besluit toegelicht.
  U begrijpt: die houdgreep, dat moet andersom. En om daar voortgang in te boeken en het pad te effenen is de NOS nu hard aan het werk. Krijgen we binnenkort de eerste klimaatpubers met een CO2-filter achterin hun onderbroekjes? Ik sta nergens meer van te kijken.

  Meer over de klimaathoax en onze opinies daarover leest u hier.

  Veren of Lood

  0 reacties :

  Een reactie posten